Ambientalització de les flotes de vehicles

El passat 14 de juliol, la direcció general de Qualitat Ambiental amb la col.laboració del RACC i amb el suport de l’Institut Català d’Energia en el marc del procés d’elaboració del Pla de qualitat de l’AIRE 2011-2015 va organitzar una Jornada sobre Ambientalització de Flotes de Vehicles.

El director general de la Fundació RACC, Miquel Nadal va destacar l’interés que la seva organització té en l’impacte ambiental de l’automòbil, i que l’estratègia que cal seguir ha de tenir en compte tant els problemes globals: el canvi climàtic; com els locals: la contaminació atmosfèrica. En aquest sentit es va referir a que no podem encapsular un problema per causar-ne un altre, en clara referència a la priorització que ha tingut l’ús del diesel per la seva menor contribució a l’efecte hivernacle en front de la benzina, que provoca una major contaminació per partícules de diàmetre inferior a 10 ppm i NOx. Tot i tractar-se d’una problemàtica local que afecta principalment als àmbits urbans amb una alta densitat de trànsit i població, cal tenir-ho molt en compte pels efectes sobre la salut que aquests contaminants urbans poden provocar. El director del RACC va concloure que aposten per trobar solucions per reduir l’impacte ambiental dels automòbils i que cal considerar en la definició de l’estratègia els aspectes econòmics i buscar incentius per les empreses i els ciutadans ja que això contribuirà a la millora ambiental.

Pel director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, cal fer un full de ruta per a la millora ambiental de les flotes en la qual caldrà tenir en compte l’eficiència, l’eficàcia, la competitivitat i els incentius, per tal que la sostenibilitat en aquesta gestió vagi sent interioritzada per els diferents sectors productius.

Finalment, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va destacar que davant de la situació econòmica actual les prioritats de les flotes de transport públic de viatgers s’han de centrar en la bona gestió i en la qualitat del servei atès que la seva principal virtut ambiental és la de treure vehicles privats dels carrers i les carreretes. En relació a les flotes de vehicles comercials i d’empresa, la directora general va explicar que les auditories energètiques en aquest sector són molt recents, que ens trobem a l’inici d’una tasca que ha de permetre a les empreses fer una diagnosi de la flota que els permeti identificar aquelles accions i mesures que els permetran ser més eficients energèticament i, en definitiva, un estalvi econòmic i una millora ambiental. Així mateix, Farran va concloure que en l’ambientalització de les flotes la reducció de les emissions i l’estalvi energètic són la prioritat i que qualsevol mesura a prendre ha de tenir en compte si la flota es principalment urbana o interurbana, atés que la problemàtica ambiental serà diferent.

Read More »

Procés de participació del Pla d’actuació de la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015

El passat 5 de maig es va posar en marxa el procés de participació del Pla d’actuació de millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 amb una sessió pública a la seu central del Departament de Territori i Sostenibilitat. En aquesta sessió d’inauguració es va informar de la redacció del Pla d’actuació 2011-2015 i es va proposar la participació ciutadana en aquesta elaboració del Pla d’actuació, mitjançant dues vies: formularis online, on es demanaven propostes de mesures a realitzar per la millora de la qualitat de l’aire, i la participació en les sessions de debat tècnic.

Les sessions de debat tècnic es van realitzar els dies 25 i 26 de maig a la sala d’actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Els temes que es van tractar a cada una de les sessions van ser:

– Sessió 25 de maig: mobilitat i transport

– Sessió 26 de maig: sector domèstic i serveis, sensibilització i formació

A aquestes sessions van venir representants de diverses associacions, de l’administració, d’empreses i de l’àmbit universitari. Els debats van ser molt interessant i productius, es van fer aportacions en tots els àmbits proposats. Totes les propostes van ser recollides i els resultats d’aquests debats seran publicats en les properes setmanes a la web.

Per a més informació sobre el procés o sobre el Pla d’actuació de la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015, podeu consultar el web: http://www.airemes.net