Una guia per aconseguir millores ambientals en el procés d’elaboració del vi i del cava

Les anomenades Millors Tècniques Disponibles (MTD) es defineixen com la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits raonables. Ara Territori i Sostenibilitat i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) han elaborat una guia amb les millores ambientals que es poden aconseguir en l’elaboració del vi i del cava si s’apliquen aquestes MTD.

La guia conté 91 millores ambientals basades en les MTD i té en compte totes les etapes de producció i elaboració del vi i del cava així com els aspectes ambientals més significatius associats.

En aquest sentit, en l’etapa del transport del raïm es recomana, per exemple, l’establiment de sistemes i equipaments que evitin la pèrdua de matèria primera durant el transport i descàrrega del raïm, fins a l’etapa de l’embotellat, on es recomana l’ús de taps de suro o l’optimització del disseny dels envasos. Quant a la gestió energètica, la gestió i el tractament de l’aigua i els residus, i la gestió de les emissions a l’atmosfera, inclou, entre altres, recomanacions com:

  • Registre del consum d’energia elèctrica i mesures d’estalvi
  • Aïllament tèrmic de superfícies
  • Recollida i ús de l’aigua de la pluja
  • Implantació d’un pla per minimitzar els residus
  • Prevenció de l’emissió de substàncies que esgotin la capa d’ozó
  • Aplicació i manteniment d’una estratègia de control d’emissions atmosfèriques
  • Utilització de combustibles fòssils de baix contingut en sofre

Read More »