Les obres Públiques des del punt de vista d’acústica ambiental

Des del servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, s’elaboren les resolucions de suspensió provisional d’objectius de qualitat acústica sol·licitades pels promotors d’obres públiques.

Dins aquest marc, el servei porta a terme un control i seguiment del compliments del programa de vigilància establert a cada Resolució, realitzant inspeccions, habitualment, durant el període nocturn. A més, es fan mesuraments acústics periòdics, en funció de l’envergadura de l’obra, en diversos punts en què hi ha receptors exposats.

Actualment, el Servei té en marxa control i seguiment, sota resolució de suspensió, les obres públiques de FGC Sant Gervasi, FGC Terrassa, FGC Sabadell, Línia 9 de l’Hospitalet i FGC Gràcia.

FGC, premiada per la instal·lació de tecnologia Wifi a la seva xarxa ferroviària urbana

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha obtingut el primer premi en la III convocatòria de Casos d’Èxit Innovadors en Administracions i Organismes Públics que organitza l’associació de proveïdors de xarxa, Internet i Telecomunicacions asLAN.

El projecte de banda ampla d’FGC, implantat exitosament durant els anys 2008 i 2009, va suposar anàlisis de mercat exhaustius i validar tecnologia i desenvolupament per garantir la comunicació en tot el recorregut.  Es tracta de la primera xarxa de banda ampla realitzada amb tecnologia Wifi que ofereix 16 Mb homogenis en mobilitat, sense talls i amb la robustesa necessària per garantir una alta disponibilitat, fiabilitat i qualitat en un entorn ferroviari. Actualment per aquesta banda ampla es transmet en temps real, vídeos de les càmeres ubicades a l’interior dels trens i és previst afegir serveis com megafonia, interfonia i altres sistemes d’informació que milloraran l’explotació i optimitzaran el servei que s’ofereix als clients.

Més informació

Finalitzen les obres d’urbanització del tram de la Rambla d’Ègara afectat per obres del perllongament d’FGC a Terrassa

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat les obres d’urbanització del tram de la Rambla d’Ègara afectat pel perllongament de la línia d’FGC a la ciutat, entre el Portal de Sant Roc i el carrer de la Goleta. L’actuació ha permès millorar la configuració original de la via per donar prioritat als vianants i ciclistes. Així, s’han ampliat les voreres laterals fins als 4,5 metres d’amplada, s’ha habilitat un carril per sentit limitat al trànsit de veïns, transport públic i càrrega i descàrrega, i s’ha arranjat el passeig central, de 9 metres d’amplada, respectant al màxim l’arbrat i el disseny original. L’actuació ha comportat un cost d’uns 2,5 MEUR.

Read More »