L’economia verda catalana, motor del canvi cap a la sostenibilitat

El concepte de sostenibilitat i més recentment el de l’economia verda, estan marcant un objectiu estratègic en el desenvolupament de la societat. El caràcter innovador d’aquests conceptes així com l’amplitud del repte que suposen i la necessitat d’una visió compartida fa que hi hagi fortes resistències al canvi a l’hora d’abordar les accions necessàries per avançar. Ara que socialment s’ha assumit que només es pot assolir la prosperitat amb maneres i objectius sostenibilistes i que, a més, és imprescindible si volem que la nostra societat tingui futur, és el moment d’actuar en tots els camps i amb tots els recursos que disposem per assolir aquests objectius.

L’informe Green Economy Report del PNUMA assenyala que només invertint el 2% del PIB mundial en deu sectors clau pot impulsar la transició cap a una economia verda.

L’economia verda, a més de ser una eina per prevenir i mitigar riscos com el canvi climàtic, és especialment generadora d’ocupació. A l’Estat espanyol, amb grans índex d’atur, l’ocupació verda ha crescut significativament, segons detalla l’informe de la Fundación Biodiversidad (2012) i a Catalunya, segons l’estudi de la Fundació Fòrum Ambiental del 2010, ha crescut un 10 % entre els anys 2003 i el 2008.

A Catalunya fa temps que s’estan fent esforços per avançar progressivament cap a una major sostenibilitat i a hores d’ara es disposa d’una bona expertesa en temes de gestió, prevenció i millora d’aspectes ambientals: 31% del territori està declarat zona d’interès natural, 300 empreses disposen del distintiu EMAS, 41% de recollida selectiva de residus, 1.600 instal·lacions de gestió de residus, 1.200 punts de control de qualitat l’aigua o de cabal, 443 depuradores d’aigua que donen servei al 99% de la població, 1.500 MW d’energia eòlica instal·lada i moltes més intervencions que dia a dia fan més eficient el nostre país. Tot això ha configurat un sector empresarial fort format per unes 260 empreses de consultoria i enginyeria que executen 5.200 projectes anuals arreu del planeta. Cal també afegir que el 30% dels grups d’investigació de Catalunya estan vinculats a la sostenibilitat.

Read More »