Productes ecoetiquetats al Saló Internacional de la Construcció, CONSTRUMAT 2013

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va promocionar els productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a la Fira Construmat. Els fabricants i distribuïdors que s’informaven a l’estand del departament volien conèixer els productes certificats i els criteris que s’apliquen en tots dos casos.

Actualment 31 empreses disposen de productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental: productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua, com aixetes i inodors, primeres matèries i productes de plàstic reciclat, pantalles acústiques per al trànsit, productes de fusta, primeres matèries i productes de cautxú reciclat, primeres matèries i productes d’àrid reciclat, productes prefabricats de formigó amb material reciclat i aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat.

Pel que fa a la Etiqueta ecològica de la Unió Europea, hi ha 9 empreses de pintures i vernissos i una empresa de rajoles rígides.

Des de l’any 2001 Construmat té en la construcció sostenible un dels seus principals vectors. En aquesta edició la sostenibilitat s’ha convertit en un dels tres eixos principals sobre els que es fonamenta el Saló, fet que representa una bona oportunitat per als productes ecoetiquetats.

Saló Internacional del Turisme de Catalunya, SITC 2013

La Direcció General de Qualitat Ambiental va participar, amb la col·laboració del Club EMAS i l’Agència Catalana de Turisme, en el Saló Internacional del Turisme a Catalunya per tal de promoure les eines de qualificació ambiental: el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea i el Sistema de gestió mediambiental EMAS.

L’estand, A Catalunya, fes turisme sostenible! va ser el punt de trobada on conèixer:

   • Les 87 activitats turístiques que disposen del registre EMAS a Catalunya
   • Les 15 empreses turístiques amb Etiqueta ecològica europea (Ecolabel)
   • Les 69 platges gestionades per municipis registrats amb EMAS, amb més de 57 km del nostre litoral.
   • Les 101 empreses turístiques que disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental (Dgqa).
   • I els 4 parcs catalans adherits a la carta europea del turisme sostenible.

L’estand va estar obert a que aquestes organitzacions registrades exposessin materials de manera gratuïta, comptant amb informacions físiques de 17 d’aquests establiments.

També en el marc del SITC, l’Agència Catalana de Turisme va organitzar un Workshop, al Palau de Congressos de Fira de Barcelona, amb l’objectiu de promocionar aquestes eines de gestió ambiental.

El Saló, celebrat del 19 al 21 d’abril, va comptar enguany amb un miler d’expositors que oferien des de destinacions de proximitat fins a destinacions d’arreu del món.

Distintiu de garantia de qualitat ambiental adreçada a les flotes de vehicles

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

En aquest àmbit, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha elaborat els criteris ambientals per a la nova categoria de serveis del Distintiu relativa a les flotes de vehicles. Aquests criteris van ser aprovats pel Consell de Qualitat Ambiental i el passat 8 de gener de 2013 es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 6288).

La nova categoria contempla diferents tipus de flotes (flotes de turismes, de furgonetes, de camions pesants, de transport col•lectiu i de serveis especials) i diferencia entre les flotes vinculades a una empresa, a una entitat o a un autònom.

Pel que fa als criteris ambientals, els quals s’han establert tenint en compte la diagnosi ambiental realitzada al sector de les flotes de vehicles urbanes, aquests es basen en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental.

La creació d’aquesta categoria del Distintiu forma part de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (2011-2015) de 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Aquest Pla, té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) que determina la legislació europea.

Així doncs, la categoria de flotes de vehicles té com a principal finalitat contribuir a la reducció de les emissions de contaminants de ciutat (PM10 i NO2) provinents del transport, promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat especialment en entorns urbans. A més, aquest Distintiu ha de contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents de transport.

Nova categoria del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per als equipaments culturals, biblioteques i museus.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat recentment els treballs d’elaboració dels criteris ambientals per a una nova categoria de serveis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental adreçada als equipaments culturals; biblioteques i museus. Els criteris ambientals definits van ser publicats el passat 4 de maig, mitjançant la Resolució TES/787/2012, de 2 d’abril.

Aquesta nova categoria de serveis s’enmarca dins del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, sistema d’etiquetatge ecològic de productes i serveis gestionat per la Direcció General de Qualitat Ambiental. Es tracta d’un sistema d’etiquetatge ecològic voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica de manera oficial que certs serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient i que compleixien amb uns criteris ambientals establerts prèviament.

Al llarg dels anys s’ha vist que no només la indústria té un impacte sobre el medi ambient sinó que el sector serveis també té un impacte i que calen eines per millorar la seva situació ambiental.

És per això, que l’any 2007 la Direcció General de Qualitat Ambiental va iniciar un projecte amb el sector dels equipaments culturals amb l’objectiu de detectar i definir oportunitats de difusió del medi ambient i millorar la seva situació ambiental.

Amb aquesta finalitat s’ha elaborat aquesta nova categoria de serveis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental adreçada a les biblioteques i museus, de titularitat pública o privada, amb ubicació a Catalunya. Els criteris ambientals que s’hi han definit tenen com a principal finalitat promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en aquests equipaments i difondre els valors ambientals entre els seus treballadors i usuaris, tractant-se d’uns dels equipaments més visitats del país.

S’hi han definit criteris d’estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, criteris de segregació de residus, de compra responsable de productes, criteris de foment de la mobilitat sostenible, reducció de soroll i criteris de comunicació i formació entre els treballadors de l’equipament i els seus usuaris.

Podeu trobar tota la informació referent als criteris establerts i al procediment de sol.licitud a: http://www.gencat.cat/mediamb/ecoetiquetes.