Barcelona Design Week 2013: Ecodesign Day

Foto de Marc Guillen

No és estrany que a Barcelona se la identifiqui amb el disseny. L’esperit innovador de moltes generacions i molts professionals han deixat una empremta fàcilment visible en l’arquitectura, en els carrers, en els productes, en els negocis i en tot allò que s’han proposat.

La conjunció entre aquest bagatge històric i la millor comprensió dels problemes que comporta l’actual model econòmic a curt termini, així com, la seva inviabilitat evident a llarg termini, fa que molts col·lectius públics i privats, estiguin assumint la responsabilitat de reorientar el disseny tradicional cap a l’ecodisseny o, altrament dit, el bon disseny. Això vol dir un disseny eficient, viable, sostenible en el temps i responsable amb el medi i amb les persones.

Per aquest motiu, en el marc del Barcelona Design Week 2013 i del Programa català d’ecodisseny, ecodiscat2012-2015, el dia 18 de juny es va dedicar la jornada a l’ecodisseny.

La participació d’empreses, dissenyadors, estudiants de disseny, administracions, centres de recerca, universitats i professionals, destaca el caràcter transversal, participatiu i col·laborador de l’ecodisseny o bon disseny.

Serveixi com exemple la participació del Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot; del president de la Comissió Executiva de Barcelona Centre de Disseny (BCD), Pau Herrera; del director de Sostenibilitat de Seymourpowell, Chris Sherwin; d’Iñaki Remiro, de Gr Industrial Design; d’Antonia Bovéd de Teixidors; de Joan Rieradevall, d’ICTA – SosteniPra-UAB; de Mireia Solsona i Nieves Torres, de CAPIPOTA Productions, de Marta Albet, d’ASCAMM i de Marta Escamillas, de Leitat.

De les moltes conclusions a les que s’arribà i que va resumir al final de l’acte la Maria José Sarrias Galcerán de la Direcció General de Qualitat Ambiental, potser caldria destacar el fet que en tenir en compte, en la fase de disseny, tots els aspectes que condicionen un producte o servei, permet que aquest, sigui millor, més eficient, més sostenible, més útil i més competitiu. I sobretot, no només és possible, sinó que és necessari.

Enllaços d’interès:

Barcelona de Centre de Disseny

http://www.bcd.es

BCD ecodisseny

http://ecodisseny.bcd.es/ca/page.asp?id=1

Alehop! (Més reflexió sobre la Barcelona Design Week)

http://alehopcodesignxanitagarcia.blogspot.com.es/2013/06/alehop-obserbatory.html

V Trobada empresarial d’ecodisseny

Observació, integració, oportunitats, eficiència, innovació, millora, aprendre jugant (per als més petits), garantir la cadena de custòdia, interrelacions, visió global, dissenyar un producte o servei ben fet, i al cap i a la fi, viure millor. Aquestes són algunes de les conclusions que varen sorgir de la trobada empresarial d’ecodisseny per a empreses del Club EMAS i el Club d’empreses BCD, en el marc del Programa Català d’Ecodisseny – ecodiscat 2012-2015, organitzada per Barcelona Centre de Disseny (BCD) amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i la participació del Club EMAS.

Diferents representants del món de l’empresa i de la investigació, van presentar breument la seva experiència professional en l‘ambientalització de la gestió de la seva organització i/o de la gestió i disseny dels seus productes i serveis.

Tot i el diferent grau de maduresa envers la sostenibilitat i l’economia verda de les diferents empreses participants, la conclusió va ser unànime. La competitivitat de les empreses, el model econòmic sostenible i el benestar social present i futur, han de passar necessàriament per uns models productius i de consum, assenyats, eficients, responsables i ambientalment correctes, i l‘ecodisseny és una de les eines clau per assolir aquest objectiu.

Nova norma ISO 14006 de gestió de l’ecodisseny

L’objectiu principal de la nova norma ISO 14006 és la reducció de l’impacte ambiental dels productes i serveis, per tal de dissenyar-los de manera que generin el mínim impacte ambiental durant tot el seu cicle de vida.

Precisament, un dels objectius del govern per superar la crisi econòmica és reorientar el model productiu perquè sigui més competitiu i sostenible i per això cal desenvolupar una economia verda en el que l’ecoinnovació i l’ecodisseny jugaran un paper molt important en els propers anys. Per aquest motiu, és important fer difusió d’aquesta norma i per això la setmana passada se’n va fer una jornada explicativa.

En una primera part, l’empresa de consultoria Qualinneo va explicar els elements de la norma ISO 14006 i, a continuació, l’entitat de certificació AENOR, va explicar la seva experiència amb aquesta norma des de la seva elaboració fins al procés de certificació.

A la segona part es van presentar 3 casos pràctics d’experiències en ecodisseny. Dos d’ells del sector del moble, Steelcase i Mobles 114, que van posar de manifest que el teixit productiu s’ha d’adaptar a un nou escenari futur en el que cal apostar l’eficiència en el consum d’energia i matèries primeres.

Finalment, i a través d’un cas pràctic del despatx d’arquitectura Bru-Lacomba-Setoain, es va exposar la importància de l’ecodisseny en el sector de la construcció. Cal destacar que mitjançant mesures passives d’eficiència energètica es poden assolir una reducció de costos importants durant la vida dels edificis.

La jornada va comptar amb la presència de la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran; del tècnic del Servei de Qualificació Ambiental, Enric Pueyo, i d’un centenar d’assistents en representació d’empreses, universitats i administracions públiques.