Butlletí d’Innovació i Recerca

Ja ha sortit la nova edició del butlletí d’Innovació i Recerca del Departament. A banda de la secció de notícies de dins i fora de Territori i Sostenibilitat i de les propostes de l’agenda, en aquest número us recomanem que consulteu la Memòria de recerca i innovació de l’any 2009 amb les fitxes de recerca i innovació ampliades amb informació i imatges per promoure’n l’accessibilitat.

Llegiu-lo!

El paisatge, un recurs territorial emergent

Hem parlat amb en Jaume Busquets, responsable de Planejament de Paisatge a Territori i Sostenibilitat, per analitzar les actuacions que, en matèria de paisatge, ha dut a terme el Departament en els darrers anys, així com els principals reptes que queden per assolir, en un àmbit amb el qual ‘tots establim uns vincles personals i emocionals. Si aquesta relació és harmònica, acaba sent un actiu que contribueix al nostre benestar físic i psicològic. D’altra banda, des del moment en què la societat atribueix un valor al paisatge, el potencial d’aquest valor es multiplica, tant des del punt de vista ambiental com des del cultural i econòmic, i pot esdevenir un símbol d’identitat dels llocs’.

‘S’entén per paisatge qualsevol part del territori, tal com la col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual resulta de l’acció de factors naturals o humans i llurs relacions. […] El paisatge participa de manera important en els àmbits cultural, mediambiental i social, i constitueix un recurs territorial favorable a l’activitat econòmica.’

(Fragment de l’entrevista realitzada en el Butlletí d’Innovació i Recerca)

Read More »