Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) té com un dels seus objectius buscar la màxima col·laboració amb les empreses que es dediquen a la gestió de residus a Catalunya, per tal d’ajudar-les a aconseguir l’excel·lència mediambiental i la màxima competitivitat. En el marc del conveni de col·laboració de l’ARC i el Gremi de Recuperació de Catalunya neix la Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya, la cinquena d’una sèrie que es va iniciar amb la Guia de bones pràctiques: Per al reciclatge de palets i embalatges de fusta, va continuar amb la de vehicles fora d’ús, la de metalls i la de paper i cartró.

L’objectiu d’aquestes guies no és altre que ajudar a les empreses que es dediquen, o volen dedicar-se, a la gestió d’aquests residus a prendre decisions de gestió orientades a la sostenibilitat ambiental. En el cas particular d’aquesta Guia de bones pràctiques per a la preparació per a la reutilització i la valorització dels residus tèxtils i de calçat anirà per aquesta via d’impulsar el sector com a referent tècnic, econòmic i legal, que reconegui i potenciï l’activitat de les empreses en general i de les empreses d’economia social com a motor de generació de teixit empresarial en determinats espais de la gestió de recursos i residus. A la vegada, també ha de servir per avançar en matèria de prevenció i gestió de residus, contribuir a l’obtenció i l’ús eficient dels recursos i afavorir el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni. Amb la realització d’aquesta guia es vol fomentar la millora continuada, apostant per la preparació per a la reutilització, la recuperació i el reciclatge de residus tèxtils i de calçat.

En el nou marc normatiu, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, s’estableixen els objectius específics de preparació per a la reutilització, el reciclatge i la valorització.

El cas de la fracció de residus tèxtils i de calçat s’engloba en un objectiu conjunt de preparació per a la reutilització i el reciclatge de diverses fraccions (paper i cartró, metalls, vidre, plàstics, bioresidus, etc) que el 2020 ha d’assolir, com a mínim, el 50% en pes i que d’acord amb les previsions de la mateixa Comissió Europea, en cas que s’aprovi, es podria incrementar, l’any 2030, fins al 70%.

En el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) establim diversos objectius específics per a la recollida selectiva i la valorització de residu tèxtil a fi d’incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material.

En particular:

  • Establir, abans de finalitzar el 2016, objectius de recollida selectiva dels residus tèxtils i de calçat respecte als residus generats.
  • L’any 2016 es valoritzaran un mínim del 85% dels residus tèxtils i de calçat recollits selectivament a Catalunya. L’any 2020  un mínim del 95% .
  • A més, de manera general es fixa com a objectiu per a l’any 2020 que la quantitat de residus municipals destinats a preparació per a la reutilització i el reciclatge (inclosos els residus tèxtils) assoleixin un mínim del 60 % en pes.

Aquesta Guia també pot servir per apropar i augmentar el grau de coneixement sobre els processos de recuperació de residus a aquells sectors que no hi estan directament implicats, i a la societat en general.

Cal donar visibilitat a les empreses i als processos de valorització de residus, per fer-los coneguts per tota la ciutadania, que d’aquesta manera troba una motivació addicional per participar a les recollides selectives, al conèixer el destí dels materials que selecciona.

L’èxit en la qualitat i la sostenibilitat en la gestió dels residus passa per la implicació de tota la societat: una recollida selectiva millor i creixent, una gestió dels residus eficient i una reutilització i un reciclatge de qualitat.

Properament la Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat estarà disponible al web de l’ARC.

Commemorant els 20 anys de la gestió de residus a Catalunya

A 1993 s’inicià l’ordenació i la millora de la gestió dels residus a Catalunya a través de la Llei 6/1993, de 15 de juliol. S’aprova com una norma bàsica de gestió dels residus que es generen o gestionen a Catalunya. A partir de la Llei es despleguen el Programa general de residus i tres programes específics d’actuació:

  • El programa de gestió de residus municipals a Catalunya (març de 1995)
  • El programa de gestió de residus especials a Catalunya (març de 1994)
  • El programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya (desembre de 1995)

Gràcies a aquesta norma el “model català” ha esdevingut un referent per a molts altres països.

Us deixem amb un vídeo que recull les millores aconseguides en aquesta matèria els darrers 20 anys.

Podeu veure també l’acte commemoratiu sencer en aquest enllaç: http://youtu.be/QEikULLPhHU

La Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient escullen Catalunya per la seva gestió de residus

El 2011, la Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) van acordar intensificar els esforços per millorar el coneixement sobre l’aplicació de les polítiques de residus a través d’un projecte pilot conjunt. Els primers resultats conclouen, entre d’altres, que la implementació regional i local dels objectius de la política de residus es fonamental per aconseguir resultats positius.

Per tot això, la EEA ha sol·licitat continuar durant aquest any fent estudis regionals en profunditat sobre el funcionament de la gestió de residus municipals. Sis regions d’Itàlia, Polònia i Espanya han estat seleccionades per l’anàlisi.

Segons la Comissió Europea i l’EEA, Catalunya ha estat triada perquè ha avançat els últims anys en matèria de reciclatge i gestió de residus municipals. Ara aquestes institucions analitzaran a través de dades, plans i entrevistes amb l’Agència de Residus de Catalunya i realitzaran un informe de síntesi sobre la importància d’una bona gestió regional que tingui present el que altres regions poden aprendre dels exemples seleccionats.

La campanya Envàs on vas acaba amb més de 8 milions d’accessos al web

La campanya de foment de la recollida selectiva Envàs on vas, que acaba avui divendres, ha aconseguit registrar més de 8 milions d’accessos al web des que es va començar a difondre el 21 de desembre passat a través de televisió, ràdio, cinemes, premsa escrita, opis publicitaris i internet. Tot un èxit, si tenim en compte que l’anterior campanya,  Els nostres residus, la nostra responsabilitat, en va tenir uns 600.000.

Pel que fa a l’aplicació mòbil “Residus”, que proporciona informació detallada sobre on s’han de dipositar els diferents tipus de residus que generem, fins avui l’han descarregat uns 15.000 usuaris. L’aplicació respon els possibles dubtes que els ciutadans podem tenir a l’hora de separar bé les diferents fraccions. D’aquesta manera, s’evita que llencem per error residus en un contenidor determinat que pensem que hi poden anar per similitud de material, coneguts com a impropis. Aquests impropis compliquen el procés de selecció posterior, fent en alguns casos inviable la seva recuperació, per això l’objectiu de la campanya és posar eines informatives a la societat que permeti discernir on va cada cosa.

El malbaratament alimentari a la Setmana Europea de Prevenció de Residus

En temps de crisi, les families estan procurant tenir menys despeses en tots els àmbits, i l’alimentació no se n’escapa. Per aquest motiu, val la pena prendre consciència del malbaratament alimentari que també té conseqüències ètiques, mediambientals, etc. a banda de les econòmiques esmentades, i mirar de posar-hi remei. En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, a Catalunya s’han organitzat 45 accions dirigides a donar idees senzilles per fer front al malbaratament tant a casa com en la restauració col·lectiva. I que aquests exercicis que van des de la informació, a exercicis més pràctics com pesar i mesurar els aliments llençats, perdurin en el temps més enllà de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

Enguany cal destacar entre totes les activitats:

1. Acció de l’Ajuntament de Vic per evitar el Malbaratament Alimentari que està donant molt bons resultats i es promociona per primera vegada durant la Setmana amb cartells a tots els establiments adherits.  Per lluitar contra el malbaratament alimentari dels supermercats i punts de venta de proximitat de la ciutat es fa una recollida d’aliments considerats com a minves alimentaries, ja que no són comercialitzables però si comestibles, i amb la coordinació amb el Banc d’aliments, està donant uns resultats molt positius, i segons el Banc d’aliments de Barcelona, ‘exemplars’.

Unes quantes dades a tenir en compte. Hi ha 10 supermercats adherits, 2 majoristes, 3 mercats setmanals, que entre maig i agost de 2012 van recollir quasi 34 tones d’aliments que es van dur a Banc d’Aliments (Creu Roja, Càritas i l’Ajuntament en coordinació amb el Banc Aliments de Barcelona) per entitats beneficiàries de Vic.

2. Acció Mancomunitat de l’Urgellet també treballarà per evitat el Malbaratament Alimentari fent una col·laboració de supermercats, comerciants, restaurants, altres col·lectius… per gestionar els aliments encara comestibles a recursos solidaris. Es farà una exposició de la iniciativa durant la Setmana.

3. Banc dels Aliments torna a col·laborar i en el marc de la Setmana participa amb més de 338 establiments.

Podeu mirar el vídeo del Banc Aliments de l’any passat:

Seminari de preparació de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a Lleida

L’Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Lleida organitzen un seminari per presentar una selecció de casos pràctics de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i les Accions Comunes del 2012.

L’objectiu és compartir casos exemplars de la Setmana en diferents sectors, presentar recursos, oportunitats i novetats de la Setmana i fomentar la participació d’entitats catalanes, des d’empreses, administracions, associacions i institucions escolars. Enguany es farà especial esment en la quantificació de les accions de prevenció de residus a través de les 4 Accions Comunes: Prevenció de Residus de Paper, Prevenció del malbaratament Alimentari, Prevenció d’excés d’envasos, i Foment de la reparació / reutilització.

El seminari és gratuït i es farà dimecres, de 12h a 14h, a la sala d’actes de la Diputació de Lleida.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà entre el 17 i el 25 de novembre de 2012.

Més informació del seminari

Programa

Setena jornada de gestió de residus com a subproductes

El proper 4 d’octubre tindrà lloc la setena jornada de gestió de residus com a subproductes. Enguany, com a novetat, gran part de la jornada es durà a terme en uns espais destinats a promoure la interacció entre oferents i demandants de subproductes.

L’objectiu és que els assistents vinguin a la trobada amb informació sobre aquells residus de la seva empresa que puguin ser gestionats com a subproductes o aquells residus que ells puguin aprofitar com a matèria primera al seu procés productiu.

Després d’una presentació per part de l’Agència de Residus de Catalunya, de la Borsa de Subproductes de Catalunya i d’un cas pràctic de gestió d’un residu com a subproducte; el segon bloc de la jornada consistirà en posar en contacte directe a les empreses que tenen algun residu i el volen gestionar com un subproducte amb aquelles empreses que volen incorporar en el seu procés productiu residus com a matèries primeres. Per això cal que s’ompli el següent formulari d’inscripció.

La jornada tindrà lloc a la Casa del Mar de Barcelona (C/Albareda, 1-13, 08004 Barcelona) el proper 4 d’octubre, entre les 9.15h i les 14h.

Cal confirmar l’assistència a través de la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya.