Territori i Sostenibilitat sotmet de nou a informació pública el Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona

El DOGC publicava ahir l’inici de la segona informació pública del Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona, després que la Comissió territorial d’Urbanisme de Tarragona l’aprovés inicialment per segona vegada. El PDU es va sotmetre per primer cop a informació pública el mes de maig de 2010 però, arran de les al·legacions rebudes, es va optar per introduir-hi modificacions que requerien tornar a engegar el procés. Aquest pla concreta amb un major nivell de detall les directrius que emanen de figures de planejament superiors, com és el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, i permet atendre millor la singularitat del territori que abasta.
Read More »