Territori i Sostenibilitat adjudica la redacció del Pla de mobilitat del Vallès

 • Amb un termini d’execució de 9 mesos, l’estudi analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries actuals i previstes per estructurar un sistema de transport públic competitiu

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del Pla específic de mobilitat del Vallès Oriental i Occidental, que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i previstes en aquest àmbit amb l’objectiu de potenciar una mobilitat sostenible. Amb aquest estudi es vol donar resposta a les necessitats de mobilitat d’aquestes comarques, que concentren una important demanda interna i també de connexió amb altres zones. L’estudi es començarà a redactar a principis d’any, amb un termini d’execució de 9 mesos.

El document farà una proposta d’eixos i d’actuacions per estructurar un sistema de transport públic competitiu, considerant la xarxa ferroviària, la xarxa d’autobusos interurbans i d’aportació al ferrocarril, els intercanviadors, els park&ride i les polítiques d’aparcament urbà. A més, establirà criteris d’intervenció a la xarxa viària que servirà de suport a la mobilitat del territori.

Web de participació

Per a la diagnosi del pla s’analitzarà la situació actual de la mobilitat (persones i mercaderies) i dels serveis, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda, així com també el repartiment per modes de transport. L’anàlisi es farà de forma segregada en funció del tipus de mobilitat (quotidiana o no) i en funció de la tipologia de relacions (distància recorreguda).

En la fase de redacció, es concretarà el programa de participació ciutadana, que comptarà amb comissions de seguiment i participació, formades per representants institucionals, amb membres del món associatiu i la societat civil i empresarial. També es crearà un web específic com a plataforma on-line de consulta i participació durant tot el procés. La redacció del Pla i de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica associat tenen un termini de redacció de sis mesos.

Territori i Sostenibilitat reforçarà el Comitè de Serveis Multimodals per promoure el transport ferroviari de mercaderies amb Europa

 • La mesura s’ha anunciat en el marc de la Jornada Noves oportunitats pel transport multimodal de mercaderies al Corredor Mediterrani que ha acollit la seu del Departament

 • És la principal acció que es deriva del projecte europeu iFreightMED, liderat per TES amb la participació d’FGC, CIMALSA, el Consell de Cambres de Catalunya i els ports de Barcelona i Tarragona

 • S’incorpora al Comitè el Departament d’Empresa i Ocupació en el marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà una nova etapa del Comitè de Serveis Multimodals a Catalunya, nascut en el si del projecte europeu iFreightMED i que té com a objectiu principal potenciar el transport ferroviari de mercaderies amb Europa. Així, aquest comitè tindrà continuïtat un cop finalitzi el projecte europeu el mes que ve, i es reforçarà amb la incorporació del Departament d’Empresa i Ocupació, clústers empresarials i altres actors rellevants del sector del transport i la logística.

Aquesta actuació ha estat anunciada pel Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard, Font, en el decurs de la Jornada Noves oportunitats pel transport multimodal de mercaderies al Corredor Mediterrani, celebrada recentment a la seu del Departament, i que ha servit de presentació de resultats del projecte europeu.

Liderat per Territori i Sostenibilitat, el projecte iFreightMED es va engegar el 2013 per a desenvolupar nous serveis de transport multimodal de mercaderies que promoguin el paper dels ports de Barcelona i Tarragona com a portes sud d’Europa, donin noves opcions més competitives i sostenibles de transport a les empreses catalanes i afavoreixin les exportacions.

El Comitè de Serveis Multimodals a Catalunya és un dels principals instruments per assolir aquests objectius, el qual, en el marc dels òrgans de planificació i regulació dels corredors europeus de mercaderies previstos, faciliti la integració de les necessitats operatives i de mercat del transport i la logística, des de la perspectiva de la demanda, és a dir, dels carregadors i empreses de transport multimodal de Catalunya, entre altres. Aquesta actuació està, a més a més, alineada amb l’Estratègia Industrial de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació, dins del seu programa d’impuls a les indústries de la mobilitat sostenible.

Catàleg de serveis del Comitè

El Comitè de Serveis Multimodals s’ha concebut com una eina per a facilitar la concentració de demanda industrial i logística a Catalunya mitjançant la gestió eficient dels serveis, de la promoció de solucions pràctiques a les limitacions operatives existents, de la generació de coneixement sobre el funcionament del mercat logístic multimodal i del suport als nous serveis comercials que s’implementin.

Així, en la seva nota etapa, el Comitè prestarà suport directe i indirecte a la maduració de nous serveis multimodals, com a facilitador neutral d’instruments com:

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica.
 • Anàlisi de nous socis potencials per a projectes pilots.
 • Suport promocional al llançament comercial de nous serveis.
 • Cooperació internacional per a la interlocució amb les autoritats públiques i agents concernits.
 • Participació en fires, congressos i conferències tant d’àmbit local com internacional.

Per a més informació sobre el projecte iFreightMed podeu consultar l’anterior post.

Què és l’iFreightMED?

El projecte iFreightMED-DC és una col·laboració de 5 regions europees, liderades per la Generalitat de Catalunya, que s’inscriu dins del programa MED de cooperació transnacional de la Unió Europea amb un cofinançament dels fons FEDER del 75%. Els socis en aquest projecte de la part catalana són el Departament de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA, FGC i el Consell General de Cambres de Catalunya. Així mateix, participen en el seguiment del projecte el port de Barcelona i el port de Tarragona. La resta de socis són principalment cambres de comerç regionals i ports de França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia.

El projecte iFreightMED-DC té l’objectiu concret de potenciar i crear nous serveis intermodals de transport de mercaderies a cadascuna de les regions participants, optimitzant l’ús de les infraestructures actuals i futures. En aquest sentit, s’han de crear els comitès regionals de desenvolupament de serveis de transport intermodal de mercaderies, els quals assumiran una sèrie d’accions i serveis que han de millorar la competitivitat dels ports i àrees industrials de les regions implicades, mitjançant la promoció de noves rutes logístiques transeuropees de transport intermodal.

El pressupost global del projecte és de 2 MEUR, dels quals 800.000 euros corresponen a la part catalana. Aquesta partida s’ha destinat a tres línies d’actuació: l’establiment de les bases del Comitè, l’elaboració d’estudis de viabilitat per la promoció de noves rutes i la redacció d’unes mesures d’acompanyament per la millora de la competitivitat del transport intermodal de mercaderies.

Projectes pilot sectorials

En el marc del projecte europeu iFreight, el Comitè de Serveis Multimodals ja ha promogut amb cofinançament europeu la realització de diferents estudis de viabilitat i plans de negoci en el marc de l’automoció, el sector químic i el sector carni, i es preveu treballar-ne en un quart, corresponent al sector vinícola. Així mateix, s’ha redactat un pla de mesures per a millorar la competitivitat del transport multimodal de mercaderies, especialment en ferrocarril, tant al llarg del Corredor del Mediterrani (Rail Freight Corridor 6) definit per la Comissió Europea, com al centre i nord d’Europa.

L’enfocament sectorial ha permès conèixer-ne els requeriments logístics específics, per tal d’intentar satisfer-los mitjançant serveis multimodals amb una part ferroviària, amb un model de negoci basat en la col·laboració entre operadors ferroviaris, transitaris, proveïdors de serveis logístics i empreses de transport per carretera. L’objectiu és oferir al client un servei complet en què cada mode de transport aporta aquella part on és més eficient.

Mesures d’acompanyament

Les mesures d’acompanyament corresponen a la branca més analítica del projecte iFreightMED. Aquesta línia d’actuació ha permès identificar els impediments amb què es troben carregadors i operadors per incorporar l’alternativa ferroviària com a opció viable i eficient en les seves cadenes de transport, i proposar accions correctores per superar aquests impediments, promovent, així, la creació de serveis multimodals en el Corredor Mediterrani.

El document de mesures d’acompanyament del Comitè Català complementa la vessant no infraestructural l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, que defineix l’estratègia de la Generalitat i planificació a curt, mig i llarg termini de les infraestructures del corredor en el seu pas per Catalunya.

Fruit d’aquest treball, s’ha redactat un Manifest amb les 10 mesures d’acompanyament consensuades com a més prioritàries per les regions participants en el projecte i on les institucions de la Unió Europea tenen marge d’actuació. Amb aquest document, es pretén incidir en les polítiques i la legislació d’àmbit europeu. Entre aquestes mesures, es poden remarcar les següents:

 • Foment de la lliure competència en el material rodant i simplificació i agilització dels processos d’homologació del material rodant en l’adaptació als diversos requisits a nivell internacional i estatal
 • Oferir nous solcs per al transpor ferroviari de mercaderies i harmonització dels requisits d’assignació a tota la Unió Europea
 • Promoció d’un sistema electrònic de seguiment i de traçabilitat de la càrrega que permeti una integració simplificada de les diverses operacions en la cadena logística
 • Vetllar per l’execució i millora de les infraestructures que han de resoldre els actuals colls de’ampolla a la Xarxa Bàsica
 • Avançar en l’assoliment dels estàndards d’interoperabilitat a tot el Corredor Mediterrani

Al tren!, nova bibliografia temàtica

Impulsada pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura s’acaba de publicar una nova bibliografia sobre l’àmbit temàtic del ferrocarril. Aquesta bibliografia inclou un extens llistat de llibres, de coneixements i de ficció, per a adults i per a infants, una tria de pel·lícules i un ventall significatiu de recursos digitals. En la tria han participat Fernando del Moral, del Centre de documentació del Museu del Ferrocarril; Laia Balaguer i Imma Rossell, de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet, i Glòria Massana, del grup de treball “Biblioteques i cinema” del COBDC. Per part de Territori i Sostenibilitat, tenint en compte que la temàtica és de la seva competència, Gemma Serra i Blanca Adroer, de la Biblioteca del Departament hi han col·laborat extensament. Han estat 3 mesos intensos de feina però el resultat val la pena. Us convidem a consultar-la!

Aquesta bibliografia forma part d’una sèrie sobre la tradició industrial a Catalunya.

El sistema de transport públic de l’ATM de Barcelona tanca el 2014 amb un increment de l’1,7% i suma 915,5 milions de viatges

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presentat les dades de viatgers del transport públic a l’ATM de Barcelona durant l’any 2014, que consolida la recuperació de la demanda que es va iniciar en el segon semestre de l’any anterior i que ha permès tancar l’exercici amb 915,5 milions de viatges, un 1,7% més que el 2013. En xifres absolutes suposa un increment anual de 15,4 milions de viatges més que el 2013.

Amb la integració d’Osona, el Berguedà i el Ripollès tindrem el major sistema tarifari integrat d’Europa, destaca Santi Vila

A partir de l’1 de gener, Osona, el Berguedà i el Ripollès estaran integrats a l’ATM Barcelona, això suposarà tenir el major sistema integrat de tota Europa , amb 5,7 milions d’habitants. Pels usuaris d’aquestes comarques la integració suposarà un estalvi en el preu del bitllet d’entre el 22% i el 44% respecte l’import actual en funció del lloc de l’origen i la destinació.

Viatja en el bus exprés.cat Olot-Girona

Des de l’1 de juliol s’ha posat en marxa el primer bus exprés.cat a les comarques gironines que comunica Olot i Girona amb 16 expedicions diàries (8 per sentit), de dilluns a divendres excepte agost. De les 16, 8 són completament noves. D’aquesta manera els usuaris disposaran de sortides cada 2 hores. Del total de 16 expedicions, 5 en sentit Girona i 4 en sentit Olot, tindran una parada intermèdia a Besalú, i la resta seran directes entre les dues capitals de comarca.

La línia e1: Girona-Olot, operada per Teisa, és l’onzena que s’implanta a Catalunya (n’hi ha vuit a la demarcació de Barcelona i dues a Tarragona). Farà el recorregut entre Olot i Girona circulant per la C-66 i l’A-26. Amb les noves expedicions es dobla el nombre de serveis directes/semidirectes entre Girona i Olot. La demanda del corredor Olot-Girona l’any 2013 va ser de 80.500 viatgers, amb una ocupació mitjana per expedició d’11,8 viatgers.

L’empresa operadora Teisa ofereix abonaments multiviatge que suposen un descompte de fins al 42% del preu del bitllet senzill.

Mireu com és viatjar en l’exprés.cat amb aquest vídeo:

A la demarcació de Girona hi ha previstes sis línies més de la xarxa d’altes prestacions exprés.cat, que ofereix millores de gestió i velocitat comercial: Blanes-Lloret de Mar, Figueres-Roses, Girona-Palamós, Girona-Santa Coloma de Farners, Girona-Lloret de Mar, Girona-Torroella de M.-l’Estartit.