Un parc de vehicles totalment elèctric reduiria el soroll de les ciutats un 80%

Tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental van aprofitar la celebració de la I Mostra de Vehicles Elèctrics a Santa Perpètua de Mogoda, coincidint amb el primer aniversari del Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE) per realitzar una prova de sonometria, anomenada “Silenci, es roda!”. Un total de quinze empreses van posar els seus vehicles a disposició de la ciutadania per provar-los i poder comprovar els avantatges de conduir-los. Abans de l’inici de la mostra, es va realitzar una concentració i circulació de vehicles elèctrics per una sèrie de carrers del municipi amb l’objectiu de realitzar mesuraments de soroll  i contrastar-los amb la situació real quan hi circulen vehicles de combustió.

La prova va demostrar que amb la circulació només de vehicles elèctrics es produeix una disminució del soroll respecte vehicles tèrmics de 8 dB(A). Aquesta minva equivaldria a reduir en quasi un 80% el número de vehicles que circulen actualment pel carrer, és a dir, el soroll que rebríem amb un parc de vehicles totalment elèctric seria el que tindríem si circulessin pel carrer només 2 de cada 10 vehicles tèrmics.

Aquí podeu consultar l’informe complet.

Canvis en la normativa sobre prevenció de la contaminació lluminosa

La nova Llei de de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ha modificat alguns articles de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Entre aquests canvis, en destaquen:

 • L’actualització de la tecnologia de les làmpades que es poden instal·lar. En concret, en els processos de renovació de l’enllumenat públic s’han de substituir les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió (VM) per altres de menor emissió de radiació de longitud d’ona curta i major eficàcia lluminosa. Aquests processos han de tendir a la reducció de la potència instal·lada. Les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió tenen més de 20 mg de mercuri per cada font de llum i una eficiència lluminosa de 50 lúmens per Watt, mentre que actualment existeixen altres tecnologies que no contenen mercuri i permeten eficàcies superiors als 100 lúmens per Watt. La tecnologia que s’ha emprat fins ara com a substitutòria del vapor de mercuri ha estat la del vapor de sodi d’alta pressió. Últimament està entrant amb força la tecnologia LED, que permet il·luminar els espais amb menys consum d’energia elèctrica , ja que confina més fàcilment la llum a l’espai que cal il·luminar, i permet utilitzar sistemes de regulació més versàtils. D’entre la gran varietat de LED existent en el mercat, el LED ambre és el més respectuós amb el medi ambient, ja que no emet radiació en la franja de l’ultraviolat ni del blau; aquest fet permet mantenir l’equilibri de l’ecosistema, perquè es respecten els cicles de son i vigília de la flora i de la fauna exposada als efectes de la il·luminació artificial nocturna.

 • Es diferencia entre làmpades amb una emissió de flux lluminós inferior,  igual o superior als 3.300 lúmens. De fet, la Llei modificada tipifica les sancions com a lleus, greus o molt greus depenent de si el flux lluminós que emet la làmpada és més gran o més petit.

 • Es posa al dia el règim sancionador. Les infraccions lleus se sancionen amb multes de 200 a 800 euros, les  greus, amb multes de 801 a 4.000 euros, i  les molt greus, amb multes de 4.001 a 40.000 euros. A més, la graduació de la sanció també té en compte el grau d’afectació al medi com a conseqüència de la quantitat de flux lluminós que emeti la instal·lació d’il·luminació.
 • S’amplia el termini de compliment de la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn en les condicions que estableixi el reglament que la desplegui.

(+info)

Catalunya, capdavantera al món en l’aplicació de la millor tecnologia ambiental en la fabricació de papers especials

La normativa vigent en matèria  de prevenció i control ambiental de les activitats estableix que, per fixar els valors límit d’emissió d’una activitat considerada de potencial alt impacte ambiental, cal tenir en compte, entre d’altres aspectes, les millors tècniques disponibles (MTD). Les MTD són la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits raonables.

A Catalunya, unes 550 activitats industrials estan considerades potencialment d’alt impacte i hauran d’aplicar aquestes MTD perquè la Ponència ambiental els atorgui l’autorització ambiental, que fixa els nivells màxims d’emissions. D’aquesta manera, es garanteix que aquestes activitats són el més “netes” possible i que apliquen innovacions tecnològiques que els permeten reduir cada cop més el seu impacte sobre el medi ambient i ser més eficients en l’ús de recursos.

Hi ha, fins i tot, empreses que s’avancen a les exigències europees derivades de les conclusions sobre les MTD. És el cas, per exemple, de Terranova Papers, del grup Miquel y Costas, de la Pobla de Claramunt (Anoia). L’empresa està aplicant les tecnologies més avançades i eficients no només de la Unió Europea sinó de tot el món per a la producció de papers especials destinats al sector alimentari, de l’automoció o el de laminats, amb els avantatges competitius que això comporta. Aquesta empresa, que utilitza plantes anuals com a matèria primera, ha fet un important esforç inversor contemplant, amb escreix, tots els aspectes relatius a la prevenció de la contaminació i a l’eficiència en l’ús de matèries primeres, productes auxiliars, aigua i energia, i aconseguint un estalvi màxim aprofitant la calor en totes les fases del procés. Amb les inversions realitzades, de més de 40 milions d’euros, Terranova Papers s’avança a les exigències europees derivades de les conclusions sobre les MTD per a la  fabricació de pasta de paper i paper, que es publicaran en el transcurs del primer trimestre d’enguany. A més, permetrà la creació de nous llocs de treball en una de les comarques catalanes, com és l’Anoia, més afectades per l’atur, convertint-se en un veritable exemple d’economia verda.

Aquesta setmana, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, i l’assessor en matèria de Política Empresarial del Departament de Presidència, Vicenç Mauri, han visitat les instal·lacions. La visita ha servit, entre d’altres coses, per orientar l’empresa sobre les sol·licituds de convalidació d’inversions a efectes de deduccions fiscals en la part destinada a la protecció del medi ambient.

La il·luminació nadalenca, més econòmica, més sostenible

Durant el Nadal, la il·luminació festiva és present a moltes llars i carrers d’arreu de Catalunya.  És raonable que aquests llums estiguin encesos mentre es desenvolupen activitats humanes, però cal que estiguin apagats en els moment en que acaben, ja que  a la nit es produeix un consum innecessari i perjudica el medi nocturn.

Els ajuntaments han de limitar i regular  les hores d’encesa, limitant-la a les franges horàries en que pot proporcionar beneficis socials significatius, i han de promoure l’apagada nocturna per protegir el medi ambient  i el descans dels ciutadans, estalviant energia innecessària.

Read More »

La previsió de la contaminació: Base per a les eines d’una smart region

El concepte smart, aplicat a ciutats o regions,  es  relaciona amb l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per millorar la gestió dels serveis públics i aportar solucions a necessitats dels ciutadans, a més de contribuir a un desenvolupament més sostenible.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha implementat aquests dos darrers anys tres models de predicció de la contaminació atmosfèrica: un d’ells, de visió general de tot Catalunya, i els altres dos, de molt alta precisió, que ens permeten avaluar la Regió Metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona. El primer d’aquests models específics inclou 40 municipis on hi conviuen 4,5 milions d’habitants, els principals pols logístics de Catalunya, el port i l’aeroport, les principals infraestructures viàries d’accés de mercaderies i persones de Catalunya, i importants nuclis industrials i de generació energètica, sense oblidar l’elevat volum de trànsit urbà. En el segon model, es preveu la contaminació del primer pol industrial químic i petroquímic del Sud de la Mediterrània.

Aquests models configuren la base per a l’elaboració diària del butlletí de pronòstic de qualitat de l’aire a tot el territori. Es tracta del CALIOPE, del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, l’ARAMIS, del Grup de Recerca i Modelització Atmosfèrica Meso i Microescalar del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, i el SIAM, desenvolupat per l’empresa METEOSIM.

La informació que s’obté d’aquest models serveix per nodrir altres sistemes que cerquen, per una banda, apropar la informació al ciutadà perquè pugui prendre decisions sobre aspectes que afecten la salut, i per l’altra, facilitar la presa de decisions als gestors públics.

Com gestiona aquesta informació la Generalitat?

Quan es preveu que la qualitat de l’aire superarà els límits legalment establerts per a la protecció de la salut, la Direcció General de Qualitat Ambiental activa una sèrie de mesures:

 • Gestió de la velocitat dinàmica: s’informa el Servei Català de Trànsit, (SCT) que estableix el límit màxim de velocitat, que no pot superar els 90km/h en les vies dotades de sistema de velocitat variable, informant que la limitació és per motius ambientals, llevat que ja sigui inferior per altres raons. En la resta de vies recomanarà circular, com a màxim, a aquesta velocitat.
 • Activació de protocols d’actuacions en el sector industrial i energètic: S’insta a les cimenteres i les tèrmiques que incorporin una sèrie d’accions durant la declaració de l’episodi ambiental dins del règim d’operació de la fàbrica. En cas de preveure una superació del llindar d’alerta per ozó troposfèric al Camp de Tarragona, les empreses del sector químic també posen en marxa accions preventives per reduir els nivells de contaminants.
 • Avisos informatius: A través del Centre d’Informació del Transport Metropolità (TransMet) i d’Infotrànsit s’informa els ciutadans. Si es preveu una superació del llindar d’informació o d’alerta per ozó troposfèric, s’envien preavisos a diversos organismes relacionats amb la gestió de la salut, emergències i comunicació, perquè la informació arribi amb la màxima celeritat a les persones vulnerables.

Com poden aprofitar aquesta informació els ciutadans?

La Generalitat llançarà en els propers mesos un aplicatiu mòbil per consultar la informació sobre contaminació atmosfèrica de manera georeferenciada. Oferirà les dades mesurades a la xarxa d’estacions i mostrarà el pronòstic de la qualitat de l’aire a cada zona. A més, donarà informació d’interès per als ciutadans, com ara rutes per fer esport en zones de baixa contaminació, recomanacions sobre les franges horàries per fer activitats esportives a l’aire lliure, nivells de contaminants allà on ens movem i la previsió.

Continguts útils per als municipis i d’altres gestors

Les dades que proporcionen els models de la qualitat de l’aire es fan arribar als municipis per tal que puguin exercir les mesures que creguin adients per evitar emissions i contribuir a millorar la qualitat de l’aire durant els dies en què es prevegi que aquesta sigui pobra.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant amb els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per consensuar mesures que permetin avançar cap a la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona, i posin noves eines d’informació a l’abast dels ciutadans.  Una de les mesures que s’ha proposat, i ja s’ha provat amb èxit en altres indrets, és la implementació de panells informatius on es mostra la informació sobre qualitat de l’aire del municipi, així com altra informació associada. Per exemple, si s’ha declarat un episodi ambiental i quines mesures pal·liatives es recomanen.

Noves eines per millorar l’eficiència de la informació sobre contaminació

Actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat participa en projectes tecnològics internacionals com APPRAISAL, CITI-SENSE i INFOAIR de desenvolupament d’eines integradores per  creuar informacions i facilitar la presa de decisions sobre la gestió de la qualitat de l’aire.

Prova pilot d’aplicació d’un paviment innovador a la C-17 a Montcada i Reixac

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha dut a terme l’aplicació d’un nou tractament superficial en calent en el paviment d’un tram d’uns 400 metres de longitud a la calçada sentit Barcelona a la C-17 als voltants de la població de Montcada i Reixac. L’actuació forma part del Pla de Millora de Paviments de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, en el marc del Programa de Seguretat Viària d’enguany.

Aquesta prova pilot s’ha programat en un tram de carretera amb forta intensitat de trànsit  –uns 45.000 vehicles passen diàriament per aquest tram de carretera, amb un percentatge significatiu de camions– que requeria una intervenció per preservar les característiques superficials del ferm, especialment pel que fa a la rugositat dels àrids i a la textura de la mescla.

En aquestes condicions, les solucions convencionals consisteixen en estendre una capa de mescla bituminosa d’uns 3 a 5 cm de gruix. La nova mescla bituminosa aplicada té un gruix de poc més d’1 cm, amb les mateixes prestacions que les anteriors, però amb un cost significativament inferior. Aquest paviment, que suposa un estalvi econòmic del 50% respecte del sistema convencional, és, a més, antilliscant i fonoreductor.

Les proves prèvies de laboratori han permès optimitzar la formulació de la mescla bituminosa quant a les proporcions dels diferents àrids i a la quantitat de betum (el component més costós) que la composen, amb resultats positius. El tram de carretera escollit és idoni per analitzar el comportament de la mescla, per les seves característiques i pel trànsit que registra i, així se’n farà un acurat seguiment per tal de comprovar que es mantenen les seves prestacions en el decurs del temps.

En cas que els resultats siguin òptims, es pot estendre l’ús de productes d’aquest tipus a actuacions similars a la xarxa viària de titularitat de la Generalitat. Aquesta prova pilot a la C-17 a Montcada i Reixac s’ha portat a terme en col·laboració amb el grup empresarial Sorigué.

TES prepara un aplicatiu mòbil per consultar els nivells de contaminació atmosfèrica

La Direcció General de Qualitat Ambiental està treballant en l’elaboració d’un aplicatiu mòbil per consultar la informació sobre contaminació atmosfèrica de manera georeferenciada. Aquest aplicatiu donarà informació d’interès per als ciutadans: rutes per fer esport en zones de baixa contaminació, recomanacions sobre les franges horàries per fer activitats esportives a l’aire lliure, nivells de contaminants allà on ens movem i la previsió, etc.

Actualment ja s’informa diàriament sobre l’estat de la qualitat de l’aire a través del web i de les xarxes socials:

 • Connectant-se al web del Departament de Territori i Sostenibilitat es pot accedir a les últimes dades horàries  online  de les estacions de mesura de la qualitat de l’aire.
 • Es pot consultar el pronòstic diari dels nivells de qualitat de l’aire i les possibles superacions dels valors límit i dels episodis ambientals per al dia d’avui i de l’endemà.  Aquest pronòstic es realitza amb el suport de complexes  models matemàtics de simulació de  la contaminació atmosfèrica desenvolupats a diferents universitats.
 • Setmanalment es publica l’informe de l’Índex Català de  la Qualitat de l’Aire perquè els ciutadans coneguin la qualitat de l’aire de l’última setmana mitjançant un indicador.
 • A través de les xarxes socials s’informa de la superació dels llindars d’informació d’ozó durant  la campanya i de les actualitzacions del pronòstic de la qualitat de l’aire.

Assessorament en ecodisseny per a empreses vinculades al sector de l’energia

Els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Ocupació han organitzat per als propers mesos d’octubre i  novembre  dos tallers pràctics gratuïts per a les empreses del sector de productes relacionats amb l’energia. Aquest sector el formen aquelles empreses que dissenyen i fabriquen productes que utilitzen energia  o d’altres que, tot i no utilitzar-ne, poden condicionar un major o menor consum energètic, com per exemple, materials de la construcció (finestres, materials aïllants…) o alguns productes que utilitzen aigua, com aixetes o difusors de dutxa.

La finalitat d’aquests tallers és assessorar els tècnics i responsables en la presa de decisions, en la definició i del disseny dels productes  en els següents aspectes:

 • Avançar-se a les exigències europees de fabricació i comercialització
 • Facilitar els coneixements bàsics i d’ús de diferents eines d’anàlisi i quantificació per a la millora ambiental, per a la innovació, per a la diferenciació i per a la competitivitat dels seus productes.

Aquesta actuació, feta amb la col·laboració de l’empresa Simpple, forma part de les actuacions definides al  Programa Català d’Ecodisseny (ecodiscat2012-2015) , en el context de l’Estratègia Catalunya 2020.

Més informació a:

http://ecodiscat-erp.cat/

Bústia del Programa ecodiscat: ecodiscat.tes@gencat.cat

100 nous equips per mesurar el camp electromagnètic de les antenes de telefonia mòbil

La Generalitat instal·larà 100 nous equips de mesura del nivell de camp electromagnètic procedent de les antenes de telefonia mòbil a 10 municipis de Catalunya, en una acció que s’emmarca dins de la política de la Governança Radioelèctrica i que compta amb el cofinançament del projecte europeu LIFE.
D’aquesta manera, s’ampliarà  la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF).
El projecte, de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental, també inclou l’adquisició de 50 equips portàtils de mesura, que se cediran a 50 municipis perquè s’hi puguin realitzar mesures puntuals.
Un dels principals esculls amb què es troba el desplegament de les xarxes de comunicacions sense fil és la percepció, per una part de la ciutadania, d’un possible risc per a la seva salut relacionat amb l’exposició als camps electromagnètics que generen les antenes de telefonia mòbil. Fins ara, però, a Catalunya no es disposava de dades pròpies que permetessin valorar quina era aquesta percepció de risc entre la població catalana, i per tant s’havia de recórrer als Eurobaròmetres que sobre aquesta qüestió havia publicat la Unió Europea.
Per aquest motiu, la Generalitat va encarregar el primer Estudi del coneixement de la població de Catalunya sobre els camps electromagnètics, amb l’objectiu d’obtenir unes dades estadístiques sobre les quals poder, d’una banda, definir les polítiques a dur a terme, i d’altra, fer la comparativa amb les dades d’una nova enquesta que es farà en acabar el projecte, el 2014, per poder valorar l’eficàcia de les accions dutes a terme.

Segons les dades que es desprenen d’aquest primer estudi, els camps electromagnètics se situen en el sisè lloc en una llista d’elements que les persones enquestades creuen que poden afectar molt la seva salut, per darrere dels productes químics, l’exposició als raigs del sol, els abocadors de residus, el soroll i la qualitat dels productes alimentaris, amb un 60% de les persones enquestades.

Podeu trobar  informació relacionada amb la matèria a la pàgina web www.liferadioelectricgovernance.cat


Prediccions meteorològiques en temps real i a través de les xarxes socials

Coincidint amb el Dia Meteorològic Mundial, es posa en marxa meteocat.tv, un canal d’informació a la pàgina web del Servei Meteoròlogic de Catalunya (SMC) a través del qual s’oferiran prediccions meteorològiques i seguiment de fenòmens meteorològics en temps real. Aquestes informacions estaran elaborades pels tècnics de l’Equip de Predicció i Vigilància de l’SMC.

Així, es farà una predicció diària i, en certes Situacions Meteorològiques de Risc, es difondrà pel mateix canal informació relacionada amb els avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Aquesta informació estarà actualitzada gràcies a la informació que es rep diàriament dels equipaments de la XEMEC (Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya). La XEMEC està composada per una xarxa de més de 160 estacions meteorològiques automàtiques, 4 radars meteorològics, una xarxa de detecció de descàrregues elèctriques, un equip de radiosondatge, 4 boies oceanogràfiques i 3 meteorològiques.

Prediccions via Twitter i per comarques

També, a partir d’avui, l’SMC inicia la seva activitat a les xarxes socials, amb l’objectiu de fomentar un nou espai de relació amb la ciutadania. Gràcies a Facebook (facebook.com/meteocat) i Twitter, la ciutadania pot rebre informació i fer comentaris i aportacions sobre qualsevol informació relacionada amb la meteorologia aportant informació de valor per a tota la comunitat.

D’altra banda, la pàgina de Twitter del Servei Meteorològic de Catalunya, twitter.com/meteocat, és una eina molt útil per conèixer la realitat més immediata en poques paraules, que facilita la comunicació d’allò que està passant. A més, per fer més properes les prediccions del temps, s’han creat 41 perfils en què, diàriament, s’ofereix, per comarques, la predicció per als dos propers dies. Així, la persona usuària pot seguir el que més li interessi.

El Servei Meteorològic de Catalunya també disposa d’un canal propi a Youtube youtube.com/meteocattv on, a més de les prediccions diàries, es pot trobar material audiovisual sobre fenòmens meteorològics i material divulgatiu.

Nota de premsa