Pluja vermella: La pols africana es diposita a casa nostra

Foto: Clàudia Serra.
Foto: Clàudia Serra.

Un núvol de pols africà és el causant de la pluja de fang que ha ruixat aquesta nit i al matí bona part de Catalunya. La pols, present a l’atmosfera i que la pluja arrossega, procedeix de zones àrides i és transportada a llarga distància. En aquesta ocasió, l’origen se situa en zones del Nord de Mauritània, meitat nord d’Algèria i Tunísia. La intrusió a la península va començar el dia 1 d’abril, concretament en zones del sud, llevant i nord-est, i s’espera que acabi aquest vespre.  A sota podeu veure l’evolució prevista, segons el model Skiron de la Universitat d’Atenes. A l’esquerra, situació a les 8 del matí i a la dreta a les 6 de la tarda.

El front de pluges ha permès netejar l’ambient atmosfèric  i reduir la càrrega de partícules respirables en l’aire. En aquest cas, les partícules ha estat d’origen natural, tot i que n’hi ha d’altres d’origen antropogènic, concentrades bàsicament a les àrees metropolitanes, generades bàsicament pel trànsit, determinats tipus de combustió o les obres.

La gestió de les inundacions en el nostre país

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut Geològic de Catalunya, ha celebrat durant els dies 27 i 28 de novembre unes jornades sobre gestió d’inundacions, on s’han inscrit 270 persones.

Durant aquests dos dies s’ha analitzat aquesta temàtica, fent una revisió actualitzada de les diverses normatives vinculades amb la problemàtica de les inundacions des dels vessants hidràulics, urbanístics, protecció civil i jurídic.

La trobada ha servit per posar en comú les experiències sobre regulació dels usos de les zones inundables com a una de les eines destacades en la reducció dels danys.

En aquest sentit, s’han abordat aspectes tècnics dels avenços en la delimitació de les zones inundables i s’ha destacat la gran importància de la necessària coordinació i cooperació entre les diferents administracions amb competències sectorials sobre la problemàtica de les inundacions en les diverses fases i aspectes (predicció, avaluació, planificació i gestió d’episodis).

Un dels aspectes que s’ha destacat en aquestes jornades ha estat la contribució que la geologia fa al coneixement de la inundabilitat, i s’ha posat de manifest la necessitat de tenir en compte en el seu anàlisi, la dinàmica sedimentària associada, especialment pel que fa a la càrrega sòlida, i el paper que juguen altres fenòmens geomorfològics associats com esllavissades i corrents d’arrossegalls.

En els darrers anys s’ha produit un important avenç en la predicció i gestió de fenòmens meteorològics extrems, concretament en eines de predicció meteorològica, hidrològica i hidràulica. Això permet actuar amb certa antel·lació i protegir els béns personals i materials.

Conseqüència d’aquest avenç ha permès l’elaboració de protocols d’actuació i l’activació d’eines com el pla Inuncat, per citar un exemple, que permet actuar amb anticipació i evitar danys majors. En aquest sentit, s’ha divulgat la disponibilitat de més informació de fàcil accés sobre inundabilitat com a contribució al coneixement i la gestió del risc i, per tant, a la reducció de danys.

S’ha posat de manifest, també, l’allunyament dels coneixements tècnics i normatius del món local i, en especial, dels ajuntaments petits. En aquest sentit, s’ha destacat la importància d’aplicar mecanismes de participació pública activa, de concertació i corresponsabilització a la gestió del risc d’inundació. A la vegada, s’ha destacat la conveniència d’impulsar l’educació i conscienciació, o sigui, la cultura de l’autoprotecció.

Finalment, s’han exposat i debatut episodis recents d’inundacions sobre els que extreure reflexions de cara al futur.

L’huracà Sandy i el canvi climàtic

Foto: The Guardian. Keystone USA-ZUMA/Rex Features.
Foto: The Guardian. Keystone USA-ZUMA/Rex Features.

Quan fenòmens de l’envergadura de l’huracà Sandy colpegen de manera contundent les vides de les persones és freqüent que sorgeixin preguntes sobre quina pot ser la seva relació amb el fenomen del canvi climàtic. No és fàcil respondre a aquest pregunta atès que relacionar un fenomen concret amb el que és una variació de fons dels patrons del clima és ara per ara impossible. Al cap i a la fi, d’huracans n’hi ha hagut des de fa centenars d’anys.

Des del punt de vista del que és l’estudi del clima, i per tant del canvi climàtic, el que es pot fer és, d’una banda, analitzar com han anat variant aquests fenòmens al llarg del temps i, per l’altra, aprofundir en el coneixement de les causes que donen lloc a l’aparició d’aquests fenòmens i que ens permetran avaluar millor els riscos futurs. La temperatura de l’aigua del mar, és un dels factors, no pas l’únic, que té una clara incidència sobre la formació d’huracans. I sabem també que aquesta temperatura ha augmentat durant les últimes dècades com a conseqüència de l’escalfament global provocat per l’emissió antropogènica dels anomenats gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). També s’han publicat estudis que correlacionen la intensitat d’aquests fenòmens extrems amb els anys més càlids. Finalment, el Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) va publicar un informe específic sobre els fenòmens extrems i, tot i ser prudent en les seves conclusions, l’informe és una crida a no menystenir el tema atès que la relació entre fenòmens extrems i canvi climàtic, no és ni molt menys quimèrica.

Finalment també cal tenir present que una cosa és la intensitat del fenomen climàtic i l’altra són les seves conseqüències. Segons les dades oficials, l’huracà Sandy ha estat catalogat com un huracà de categoria 1 en una escala d’1 a 5, on 5 seria el de màxima intensitat. El que ha estat més anormal és que ha colpejat zones a una latitud més al nord del que acostuma a ser habitual, i per tant en zones molt densament poblades i on els impactes poden ser molt més intensos.

En definitiva, el canvi climàtic és una amenaça real que, més enllà d’aquests fenòmens de gran impacte mediàtic, ens ha de portar a reflexionar seriosament sobre les seves causes, a establir els mecanismes per avaluar quines poden ser les conseqüències i definir les actuacions per fer-hi front, tal i com des del Govern estem fent amb el desenvolupament de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic.

Salvador Samitier

Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Major col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima coherència entre els pronòstics meteorològics elaborats pel SMC i el Servei Meteorològic dels mitjans de la CCMA, avui s’ha signat un nou conveni de col·laboració entre les dues institucions. Aquesta nova col·laboració s’ha de traduir en la utilització prioritària de les dades subministrades per les xarxes automàtica i manual (XEMA i XOM) de l’SMC a l’hora de donar informació o dades meteorològiques, potenciar la utilització i la difusió dels productes de teledetecció i de les sortides dels models numèrics gestionats des de l’SMC i difondre de forma activa els Avisos de Situació Meteorològica de Perill. Justament l’àmbit de la prevenció és un dels que el Conveni pretén consolidar, i per ajudar a fer-ho, l’SMC posa a disposició de la CCMA els seus professionals per complementar la informació en casos d’avisos de perill meteorològic elevat. Un altre dels canvis que introdueix aquest Conveni és en la cosignatura al final dels espais d’informació meteorològica de la CCMA, en la que es farà constar que la informació meteorològica ha estat coordinada amb l’SMC.

La política sobre canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta per a l’Estudi del Canvi Climàtic

Aquesta setmana hem presentat la política sobre canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta per a l’Estudi del Canvi Climàtic. El Pla de l’Energia i el Clima que ha de marcar la política energètica i la de mitigació, la identificació de territoris i sectors en risc i la dificultat de les administracions per establir compromisos davant la UE són les qüestions que es van tractar.

La Generalitat elaborarà un pla de l’energia i el clima que configurarà la política energètica del país i la política de mitigació del canvi climàtic fins l’any 2020. L’esforç de mitigació s’està elaborant tenint en compte la incertesa d’un acord que fixi de forma clara els compromisos, pel que fa a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, que adoptarà Espanya. Tot i així, la UE ha decidit que es compromet a reduir les emissions com a mínim un 20% l’any 2020 i aquest compromís resultaria en una reducció d’emissions difuses a l’Estat espanyol per la mateixa data d’un 10%. A falta de saber si l’Estat traslladarà linealment aquest percentatge a tot el territori, el pla de mitigació que s’està elaborant preveu que a Catalunya també s’hagi de reduir, com a mínim, un 10% de les emissions difuses, objectiu sobre el qual s’haurà d’estar molt atent per tal de complir-lo quan l’activitat econòmica es revifi.

D’altra banda, l’altra pota de les polítiques de canvi climàtic, l’adaptació, serà durant els propers anys un punt on s’hi dedicarà atenció i accions. Per tal de poder elaborar una estratègia d’adaptació cal disposar de projeccions en una escala temporal territorial i espacial adequada, treball pel qual el Servei Meteorològic de Catalunya ja hi està treballant, alhora que es pretén identificar els territoris i els sectors econòmics que els canvis associats al canvi climàtic poden posar a un termini mitjà en risc, per tal d’elaborar i prendre les accions necessàries per pal·liar-lo.

La complexitat científica de la qüestió del canvi climàtic, on la relació causa-efecte dels fenòmens no sempre és clara, també es manifesta en l’estructura competencial de les diferents administracions. Les negociacions sobre els objectius globals d’actuació les duu a terme la Unió europea i el govern de l’Estat espanyol acorda a Europa els compromisos de l’Estat. Sovint aquests compromisos repercuteixen sobre actuacions que són competències de les comunitats autònomes i dels ens locals, però encara no hi ha establert un mecanisme prou àgil i eficient que asseguri que els compromisos de l’estat repercuteixen en mesures efectives als llocs on s’han d’aplicar les mesures. Cal, per tant, una reflexió profunda i un treball d’estructura fina per assegurar que totes les administracions són corresponsables i actives en la definició dels objectius i en l’assoliment dels compromisos en front de la Unió Europea i també en la implementació de les mesures.

Josep Enric Llebot

Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prediccions meteorològiques en temps real i a través de les xarxes socials

Coincidint amb el Dia Meteorològic Mundial, es posa en marxa meteocat.tv, un canal d’informació a la pàgina web del Servei Meteoròlogic de Catalunya (SMC) a través del qual s’oferiran prediccions meteorològiques i seguiment de fenòmens meteorològics en temps real. Aquestes informacions estaran elaborades pels tècnics de l’Equip de Predicció i Vigilància de l’SMC.

Així, es farà una predicció diària i, en certes Situacions Meteorològiques de Risc, es difondrà pel mateix canal informació relacionada amb els avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Aquesta informació estarà actualitzada gràcies a la informació que es rep diàriament dels equipaments de la XEMEC (Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya). La XEMEC està composada per una xarxa de més de 160 estacions meteorològiques automàtiques, 4 radars meteorològics, una xarxa de detecció de descàrregues elèctriques, un equip de radiosondatge, 4 boies oceanogràfiques i 3 meteorològiques.

Prediccions via Twitter i per comarques

També, a partir d’avui, l’SMC inicia la seva activitat a les xarxes socials, amb l’objectiu de fomentar un nou espai de relació amb la ciutadania. Gràcies a Facebook (facebook.com/meteocat) i Twitter, la ciutadania pot rebre informació i fer comentaris i aportacions sobre qualsevol informació relacionada amb la meteorologia aportant informació de valor per a tota la comunitat.

D’altra banda, la pàgina de Twitter del Servei Meteorològic de Catalunya, twitter.com/meteocat, és una eina molt útil per conèixer la realitat més immediata en poques paraules, que facilita la comunicació d’allò que està passant. A més, per fer més properes les prediccions del temps, s’han creat 41 perfils en què, diàriament, s’ofereix, per comarques, la predicció per als dos propers dies. Així, la persona usuària pot seguir el que més li interessi.

El Servei Meteorològic de Catalunya també disposa d’un canal propi a Youtube youtube.com/meteocattv on, a més de les prediccions diàries, es pot trobar material audiovisual sobre fenòmens meteorològics i material divulgatiu.

Nota de premsa

Forta baixada de la temperatura a partir de diumenge

A partir de diumenge es preveu una forta baixada de la temperatura que donarà lloc a una setmana de ple hivern.

El reforçament de les altes pressions al nord d’Europa, juntament amb l’entrada de vent del nord i nord-est, afavorirà l’arribada d’una massa d’aire fred a Catalunya que donarà lloc a una progressiva davallada tèrmica a partir de diumenge.

Read More »

TES recomana limitar temporalment la velocitat als accessos de Barcelona per evitar l’augment de concentració de contaminants

  • La situació anticiclònica prevista per almenys fins dimecres fa que els nivells d’òxids de nitrogen i partícules pugin
  • El Servei Meteorològic de Catalunya avaluarà diàriament la situació

El departament de Territori i Sostenibilitat (TES) ha recomanat avui al Servei Català de Trànsit la limitació temporal de la velocitat a 80 km/h als accessos de Barcelona. La situació anticiclònica que pateix aquests dies Catalunya fa preveure un augment dels nivells de concentració de partícules en suspensió i òxids de nitrogen.

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que la situació anticiclònica es mantingui almenys fins dimecres. L’anticicló, que està centrat a l’oest de la península Ibèrica, provoca una situació d’altes pressions que arriben fins als 1034 hp. Aquesta situació meteorològica eleva la capa d’inversió tèrmica fins a gairebé els 500 metres d’alçada, fet que implica una molt baixa dispersió de les emissions emeses pels diferents focus contaminants. Fins i tot els focus més elevats com ara xemeneies industrials i de generació elèctrica així com, la sortida de fums de les calefaccions domèstiques dels edificis més elevats. Per tot plegat, els vents a l’àrea metropolitana seran excepcionalment fluixos, afavorint la concentració de partícules i òxids de nitrogen.

A instàncies de la direcció general de Qualitat Ambiental, el Servei Meteorològic elaborarà diàriament una previsió per seguir l’evolució de la situació anticiclònica. Quan els nivells de circulació d’aire siguin prou alts s’aixecarà la recomanació de limitació de velocitat.

Nota de premsa