Jornada sobre novetats en el règim d’inspecció i control de les activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha reunit més de 350 representants del sector industrial en el marc de la jornada sobre les novetats del règim d’inspecció i control ambiental de les activitats classificades a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental -més coneguda com a PCAA- derivades de la recent transposició de la Directiva 2010/75/CE d’emissions industrials (Directiva DEI). La jornada, celebrada al Palau de Pedralbes de Barcelona,  ha servit per presentar en públic les línies de treball que en els darrers mesos ha dut a terme  la Direcció General de Qualitat Ambiental per incorporar les noves prescripcions de la directiva DEI a les autoritzacions ambientals d’unes 1.400 instal·lacions.

Read More »

Els membres del projecte europeu GPP2020, de promoció de la contractació pública verda, es troben a Barcelona

El projecte GPP2020, de promoció de la contractació pública verda en suport dels objectius 2020 (reducció del 20% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,  augment del 20% en l’ús d’energies renovables, i un augment del 20% de l’eficiència energètica) , pretén augmentar significativament la implantació de la contractació pública verda en els països inclosos en el projecte, especialment en aspectes relacionats amb l’energia.

El projecte es va iniciar el passat mes de maig a la ciutat alemanya de Friburg (Baden-Württemberg), on es va celebrar la primera reunió de treball per establir les bases del funcionament operatiu del projecte, posar en comú entre els diferents socis del projecte les línies d’actuació i arribar a acords per als temes principals.

Ara que el projecte està en funcionament, s’ha fet a Barcelona la segona reunió de treball a la que també han assistit tots els socis de projecte procedents d’Alemanya, Croàcia, Eslovènia, Holanda, Portugal, Suècia, Itàlia, Àustria i Catalunya. Aquesta segona reunió ha servit per conèixer de primera mà les tasques que està desenvolupant cada soci en relació al projecte, posar en comú les dificultats i solucions amb les que cadascú es va trobant en el marc de la implementació del projecte i també per prendre decisions sobre els propers passos a seguir.

Read More »

Jornada sobre novetats del Règim del Comerç de Drets d’Emissió per al període 2013-2020

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Sendeco2  van reunir ahir més de 140 empreses del sector industrial i consultores ambientals en el marc de la jornada de les novetats  del Règim Europeu del Comerç de Drets d’Emissió (RCDE) per al nou període 2013-2020. La jornada es va celebrar a la seu de la Borsa de Barcelona per escenificar que el mercat del Co2 cotitza en un propi mercat borsari a nivell europeu.

Read More »

Albert Vilalta, un pioner

Fa aproximadament un any i mig, en una sala d’actes del Palau de la Generalitat plena a vessar, govern i societat civil commemoraven els 20 anys de creació del departament de Medi Ambient. El 1991 el president Pujol va tenir l’encert de dotar-nos d’una estructura d’Estat que només tenien els països més avançats d’Europa, com Suècia, Holanda o Dinamarca. L’encert de la decisió va ser doble ja que va nomenar conseller l’Albert Vilalta.

Enginyer de formació, persona d’amplis coneixements tècnics i sòlides conviccions ambientals, fou un autèntic pioner que va posar les bases d’un país que s’ha convertit en exemple i referent en la matèria. En un moment en què la paraula sostenibilitat començava a agafar volada i en què les exigències mediambientals d’Europa ens dibuixaven un camí a seguir, l’Albert Vilalta va ser capaç de tirar endavant una ambiciosa política que anava alineada amb els signes dels temps.

Per entendre i posar en valor la seva figura cal remuntar-se més de trenta anys enrere, quan les competències ambientals que l’Estatut de 1979 atribuïa a la Generalitat eren exercides per diversos departaments, de manera sectorial i sense visió integral de les polítiques d’aigua, de residus i sostenibilitat. No va ser fins l’arribada de Vilalta que Catalunya va poder pujar al tren de les polítiques ambientals més avançades. La incorporació a la Unió Europea, que exigia un major rigor en el control de la contaminació, combinada amb elements concrets com el fracàs del Pla de Residus o la contaminació dels nostres rius, van influir en la decisió del president Pujol de posar al capdavant del departament una persona com l’Albert Vilalta, capaç d’edificar el que avui definiríem com a estructures d’Estat.

Read More »

Primer marketplace ambiental territorial a Tarragona

El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club EMAS van organitzar divendres passat el primer marketplace ambiental territorial, a la ciutat de Tarragona, dins el projecte Tàndem. En aquest vídeo podeu veure un resum de la jornada, destinada a afavorir el contacte i les relacions entre les entitats del tercer sector ambiental i les empreses, facilitar la presentació de projectes i iniciatives que puguin ser d’interès comú, facilitar els contactes personals entre els representants de les entitats i els empresaris i/o responsables ambientals o de Responsabilitat Social Corporativa, promoure la creació conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitats, i promoure entre les empreses la participació i el suport als projectes de les entitats com un element per desenvolupar i implantar la seva política d’RSC.

A Tarragona s’hi van aplegar més de 100 persones, de 36 empreses i 29 entitats ambientals. La propera cita serà a Sant Cugat del Vallès, el 13 de desembre.

El conveni de Minamata: un instrument per limitar la utilització de mercuri

91 països de les Nacions Unides van signar la setmana passada al Japó el Conveni de Minamata sobre el Mercuri. Aquest conveni esdevindrà un instrument jurídicament vinculant a nivell mundial per limitar la utilització antropogènica del mercuri per protegir la salut humana i el medi ambient. Aquesta resolució s’ha fet al Japó per tal d’honorar les víctimes de Minamata, un cas de fa 50 anys i mundialment conegut  de manipulació inadequada dels alliberaments de mercuri a l’aigua i al sòl, que va produir la mort de prop de 900 persones.

La Unió Europea disposa d’una Directiva sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics que estableix l’eliminació o limitació del mercuri entre d’altres substàncies que suposen un risc per la salut de les persones i el medi ambient. La Directiva prohibeix la utilització de les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió a partir del 13 d’abril de 2015.

A Catalunya s’hi estan prenent diverses accions en diferents àmbits:


Reducció del mercuri en la il·luminació

Catalunya, des de fa 12 anys, està promovent l’eliminació de les làmpades de  mercuri de la il·luminació exterior, aplicant la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Les administracions estan fent moltes accions de substitució de làmpades de mercuri ineficients i contaminants per d’altres eficients i respectuoses amb el medi ambient. La Direcció general de Qualitat Ambiental és la responsable  de promoure l’eliminació d’aquests enllumenats públics amb mercuri . En aquest sentit ha format bona part dels tècnics municipals de Catalunya en aquesta matèria i està promovent la substitució dels enllumenats mitjançant ajuts i subvencions. Enguany la convocatòria d’ajuts ha estat per un import de 450.000 €.

La tecnologia que s’ha emprat fins ara com a substitutòria del vapor de mercuri ha estat la del vapor de sodi d’alta pressió. En els darrers temps també està entrant amb força la tecnologia LED, que permet il·luminar els espais amb menys consum d’energia elèctrica perquè confina més fàcilment la llum a l’espai que cal il·luminar i permet utilitzar sistemes de regulació més versàtils, que permeten adequar les necessitats lumíniques a les necessitats funcionals de cada moment. Les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió tenen més de 20 mg de mercuri per cada font de llum i una eficiència lluminosa de 50 lúmens per Watt, mentre que actualment existeixen altres tecnologies que no contenen mercuri i permeten eficàcies superiors als 100 lúmens per Watt.

Les accions de millora de l’enllumenat públic a Catalunya han permès substituir la majoria de làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió, que l’any 2000 representaven el 80% del total de punts de llum, mentre que l’any 2012 només són el 6 % del total. Aquestes accions han contribuït a millorar  l’eficiència energètica de l’enllumenat, de manera que actualment cada punt de llum té una potencia elèctrica de 138 Watts mentre que l’any 2000 tenien una potència mitjana de 300 Watts.

L’enllumenat públic de Catalunya l’any 2000 consumia 1.255 GKWh per donar servei a 6.262.000 habitants, mentre que l’any 2012 ha consumit 800 GkWh donant servei a 7.570.908 habitants.

Control de les emissions a l’atmosfera

El mercuri és un dels metalls pesants sobre els que la normativa internacional en matèria de control d’emissions a l’atmosfera procedents d’operacions d’incineració o coincineració de residus exigeix un seguiment. Aquest control pot permetre detectar situacions on hi hagi hagut una gestió de residus incorrecta.

La detecció d’aquest metall a les xemeneies és  un bon indicador d’una incorrecta gestió de residus. Entre d’altres actuacions, la seva detecció permet aturar el tractament d’aquella partida de residus tan bon punt es detecta, o identificar l”origen de la partida mitjançant  la traçabilitat d’aquell residu, qui l’ha comercialitzat i quin és el seu origen

Molts residus s’utilitzen en processos industrials. Per exemple, el vidre, un cop triturat, pot tornar al cicle productiu com a sorra i per tant, es pot utilitzar en la fabricació de ciment. Si en les emissions de la cimentera es detecta mercuri es pot saber de forma ràpida si cal actuar i retirar alguna partida de residus que pugui haver vingut amb vidre de procedència indesitjada o sense haver descontaminat del mercuri prèviament.

El mercuri en el sector del clor

A Catalunya es localitza el 67% de la capacitat de producció total de clor de l’Estat espanyol, 0,5 Mt/a.  De les 3 plantes de producció de clor catalanes, més del 85%  es fa amb tecnologia d’amalgama de mercuri.  Segons dades d’Eurochlor (2010), s’estima que actualment a la UE un 38% de les plantes encara fan servir tecnologia d’amalgama de mercuri, destacant Alemanya, Espanya i França.

Quan s’aprovi el document de conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables a la producció de clor, previst pel 2014, en un termini màxim de 4 anys les plantes no podran emprar la tecnologia de mercuri, a no ser que puguin justificar que els costos econòmics del canvi de tecnologia superarien amb escreix els beneficis ambientals obtinguts.

La gestió dels residus amb mercuri

A Catalunya hi ha un gestor de residus autoritzat per tractar les piles i làmpades de vapor de mercuri,  el Centre de tractament i reciclatge de piles i làmpades fluorescents del Pont de Vilomara i Rocafort. Allà, les piles botó de mercuri i les làmpades que contenen mercuri (fluorescents i baix consum) es tracten per destil·lació.

Actualment tot el mercuri extret, dels diferents orígens, es trasllada a una planta d’Alemanya que el recupera i el comercialitza  per als usos pels quals encara està permesa la seva utilització.

Col•laboració amb la Fundació Gas Natural per a la sensibilització envers la contaminació acústica

Els clients de Gas Natural rebran amb la propera factura un díptic divulgatiu de sensibilització envers la contaminació acústica, que ha estat elaborat pel servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, de la Direcció General de Qualitat Ambiental conjuntament amb la Direcció General de Polítiques Ambientals.

La Fundació Gas Natural porta a terme aquest projecte en el què, periòdicament amb la facturació, incorpora un díptic temàtic enfocat a la sensibilització ambiental.

Assessorament en ecodisseny per a empreses vinculades al sector de l’energia

Els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Ocupació han organitzat per als propers mesos d’octubre i  novembre  dos tallers pràctics gratuïts per a les empreses del sector de productes relacionats amb l’energia. Aquest sector el formen aquelles empreses que dissenyen i fabriquen productes que utilitzen energia  o d’altres que, tot i no utilitzar-ne, poden condicionar un major o menor consum energètic, com per exemple, materials de la construcció (finestres, materials aïllants…) o alguns productes que utilitzen aigua, com aixetes o difusors de dutxa.

La finalitat d’aquests tallers és assessorar els tècnics i responsables en la presa de decisions, en la definició i del disseny dels productes  en els següents aspectes:

  • Avançar-se a les exigències europees de fabricació i comercialització
  • Facilitar els coneixements bàsics i d’ús de diferents eines d’anàlisi i quantificació per a la millora ambiental, per a la innovació, per a la diferenciació i per a la competitivitat dels seus productes.

Aquesta actuació, feta amb la col·laboració de l’empresa Simpple, forma part de les actuacions definides al  Programa Català d’Ecodisseny (ecodiscat2012-2015) , en el context de l’Estratègia Catalunya 2020.

Més informació a:

http://ecodiscat-erp.cat/

Bústia del Programa ecodiscat: ecodiscat.tes@gencat.cat

Un alberg juvenil, primer establiment turístic de la ciutat de Barcelona a obtenir l’etiqueta ecològica europea

L’alberg Sleep Green-Eco Youth Hostel Barcelona acaba de convertir-se en el primer establiment turístic de la ciutat de Barcelona en obtenir l’Etiqueta ecològica europea. Aquest establiment està molt conscienciat amb el turisme sostenible i fa especial èmfasi en la comunicació als hostes sobre la seva política ambiental. Per minimitzar els efectes sobre el medi ambient de l’activitat, l’alberg ha pres diferents mesures, entre les que destaquen:

•Contractar una companyia elèctrica que proporciona el 100% d’energia procedent de fonts renovables.

•Instal·lar exclusivament bombetes LED.

•La majoria dels aparells elèctrics estan classificats energèticament A + + + amb un mínim d’A en quant a eficiència energètica.

•Les aixetes de dutxes i rentamans són de polsador, per reduir el consum d’aigua

•Afavorir la recollida selectiva

•Els productes de neteja són biodegradables, i el paper higiènic és reciclat, com el paper d’oficina.

•Informar i formar periòdicament el personal al voltant de les polítiques ambientals de l’empresa.

•Informar els clients de la gestió ambiental i encoratjar-los a donar-hi suport.

Durant els darrers anys, la Generalitat ha apostat per potenciar el turisme sostenible. En aquest sentit, l’etiquetatge ecològic representa una eina molt important perquè el consumidor reconegui aquells establiments turístics que tenen un millor comportament ambiental. L’objectiu és promoure els productes i serveis que puguin reduir els efectes ambientals adversos, contribuir a un ús eficaç dels recursos i a un elevat grau de protecció del medi ambient. La consecució d’aquest objectiu s’efectua proporcionant als consumidors orientació i informació exacta, verificable i amb base científica sobre els productes i els serveis.

A Catalunya, l’ organisme competent per atorgar l’Etiqueta ecològica de la UE és la Direcció General de Qualitat Ambiental. Per obtenir-la, l’establiment ha de demostrar el compliment d’ una sèrie de criteris ambientals.

Adequació de la Via verda Rajadell-Manresa; un exemple de mesura de millora socioambiental

Recentment s’han acabat les obres d’adequació de la via verda que uneix Rajadell amb Manresa, mesura de millora socioambiental per la construcció d’un tram de l’Eix Transversal a l’àmbit de la riera de Rajadell

Las grans infraestructures viàries són molt necessàries, i en alguns casos imprescindibles per a la funcionalitat del país. Ara bé, tot i ser un benefici per a la societat, allà on s’emplaça genera un impacte permanent i, més o menys, important. En aquest sentit l’avaluació d’impacte ambiental preveu els principals efectes que comportarà la seva construcció i posterior explotació, i en conseqüència, aplica les mesures necessàries per evitar o minimitzar els efectes negatius que pugui tenir el projecte.

Quan es tira endavant un projecte assumint impactes irreversibles es poden arbitrar una sèrie de mesures per, d’alguna manera, restituir a nivell global allò que s’ha afectat. Un exemple de mesura de millora socioambiental és la recentment acabada adequació de la via verda que uneix Rajadell amb Manresa. Aquesta ha estat una mesura aplicada per la construcció de l’Eix Transversal en un tram complicat a tocar de la riera de Rajadell.

El desdoblament de l’Eix, en el tram en qüestió, preveia un túnel per evitar afectacions a la riera de Rajadell i al servei de ferrocarril entre Manresa i Lleida que, un cop analitzat en detall el terreny a perforar, es va trobar inadequat. La muntanya afectada està plena de guixos expansius que poden posar en risc les estructures resistents del túnel o bé obligaria reforçar-les fins a uns nivells absurds i sense garantia d’èxit. L’alternativa al túnel ha estat dissenyar una traça al costat del vial actual però que podia afectar als espais propis de la riera, especialment durant la fase de construcció.

Per això, l’acord de la Ponència Ambiental va incloure entre les condicions addicionals l’adequació d’una via verda entre el nucli Urbà de Rajadell i el Pla de Suanya a Manresa, a més de les mesures correctores i de restauració habituals en aquest tipus d’infraestructura. Finalment, no s’ha produït cap afectació a la riera però, l’empresa concessionària de la via (CEDINSA), ha mantingut l’adequació de la via verda com a aportació socioambiental per afavorir l’ús de modes de mobilitat no motoritzada.