Investiguen la vulnerabilitat dels boscos davant del canvi climàtic a l’Albera

Investigadors del CREAF estan fent treball de camp aquests dies a la finca de Requesens, a l’Albera. Estudien com disminuir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic en els boscos mediterranis. Ho fan a partir de vàries parcel·les d’alzines que gestionen de forma diferent: estassades amb més o menys intensitat, aclarides en distints graus. En funció de la resposta dels arbres a la gestió, que es mesura a partir de diversos paràmetres, podran determinar quina és la gestió òptima per fer front a les conseqüències dels impactes del canvi climàtic en aquesta zona, bàsicament, l’increment del risc d’incendi forestal i dels períodes d’escassetat de pluges. Han triat aquesta àrea, dins la conca de la Muga, entre d’altres raons, perquè presenta un alt risc d’incendi, i s’hi vol treballar per augmentar el coneixement científic sobre la capacitat d’adaptació dels nostres boscos a aquest perill.

La recerca es duu a  a terme en el marc del projecteLIFE+ MEDACC (Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic).  L’objectiu del projecte és provar solucions innovadores per adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani i poder-les implementar en les estratègies i polítiques d’adaptació. En el projecte, coordinat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), hi participen el CREAF, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ,i  l’Instituto Pirenaico de Ecología (IPE).

Un equip de la Televisió de Girona ens ha acompanyat a la finca per gravar els treballs que s’hi estan fent. Voleu veure’n les imatges? Aquí teniu un tast del projecte, de la mà del responsable de l’Àrea d’Adaptació de l’OCCC, Gabriel Borràs.

I per conèixer amb més detall les actuacions a l’Albera, podeu seguir les explicacions de l’ambientòleg, doctor en Ecologia i investigador del CREAF, Eduard Pla.

Un parc de vehicles totalment elèctric reduiria el soroll de les ciutats un 80%

Tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental van aprofitar la celebració de la I Mostra de Vehicles Elèctrics a Santa Perpètua de Mogoda, coincidint amb el primer aniversari del Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE) per realitzar una prova de sonometria, anomenada “Silenci, es roda!”. Un total de quinze empreses van posar els seus vehicles a disposició de la ciutadania per provar-los i poder comprovar els avantatges de conduir-los. Abans de l’inici de la mostra, es va realitzar una concentració i circulació de vehicles elèctrics per una sèrie de carrers del municipi amb l’objectiu de realitzar mesuraments de soroll  i contrastar-los amb la situació real quan hi circulen vehicles de combustió.

La prova va demostrar que amb la circulació només de vehicles elèctrics es produeix una disminució del soroll respecte vehicles tèrmics de 8 dB(A). Aquesta minva equivaldria a reduir en quasi un 80% el número de vehicles que circulen actualment pel carrer, és a dir, el soroll que rebríem amb un parc de vehicles totalment elèctric seria el que tindríem si circulessin pel carrer només 2 de cada 10 vehicles tèrmics.

Aquí podeu consultar l’informe complet.

Catalunya, capdavantera al món en l’aplicació de la millor tecnologia ambiental en la fabricació de papers especials

La normativa vigent en matèria  de prevenció i control ambiental de les activitats estableix que, per fixar els valors límit d’emissió d’una activitat considerada de potencial alt impacte ambiental, cal tenir en compte, entre d’altres aspectes, les millors tècniques disponibles (MTD). Les MTD són la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits raonables.

A Catalunya, unes 550 activitats industrials estan considerades potencialment d’alt impacte i hauran d’aplicar aquestes MTD perquè la Ponència ambiental els atorgui l’autorització ambiental, que fixa els nivells màxims d’emissions. D’aquesta manera, es garanteix que aquestes activitats són el més “netes” possible i que apliquen innovacions tecnològiques que els permeten reduir cada cop més el seu impacte sobre el medi ambient i ser més eficients en l’ús de recursos.

Hi ha, fins i tot, empreses que s’avancen a les exigències europees derivades de les conclusions sobre les MTD. És el cas, per exemple, de Terranova Papers, del grup Miquel y Costas, de la Pobla de Claramunt (Anoia). L’empresa està aplicant les tecnologies més avançades i eficients no només de la Unió Europea sinó de tot el món per a la producció de papers especials destinats al sector alimentari, de l’automoció o el de laminats, amb els avantatges competitius que això comporta. Aquesta empresa, que utilitza plantes anuals com a matèria primera, ha fet un important esforç inversor contemplant, amb escreix, tots els aspectes relatius a la prevenció de la contaminació i a l’eficiència en l’ús de matèries primeres, productes auxiliars, aigua i energia, i aconseguint un estalvi màxim aprofitant la calor en totes les fases del procés. Amb les inversions realitzades, de més de 40 milions d’euros, Terranova Papers s’avança a les exigències europees derivades de les conclusions sobre les MTD per a la  fabricació de pasta de paper i paper, que es publicaran en el transcurs del primer trimestre d’enguany. A més, permetrà la creació de nous llocs de treball en una de les comarques catalanes, com és l’Anoia, més afectades per l’atur, convertint-se en un veritable exemple d’economia verda.

Aquesta setmana, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, i l’assessor en matèria de Política Empresarial del Departament de Presidència, Vicenç Mauri, han visitat les instal·lacions. La visita ha servit, entre d’altres coses, per orientar l’empresa sobre les sol·licituds de convalidació d’inversions a efectes de deduccions fiscals en la part destinada a la protecció del medi ambient.

La previsió de la contaminació: Base per a les eines d’una smart region

El concepte smart, aplicat a ciutats o regions,  es  relaciona amb l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per millorar la gestió dels serveis públics i aportar solucions a necessitats dels ciutadans, a més de contribuir a un desenvolupament més sostenible.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha implementat aquests dos darrers anys tres models de predicció de la contaminació atmosfèrica: un d’ells, de visió general de tot Catalunya, i els altres dos, de molt alta precisió, que ens permeten avaluar la Regió Metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona. El primer d’aquests models específics inclou 40 municipis on hi conviuen 4,5 milions d’habitants, els principals pols logístics de Catalunya, el port i l’aeroport, les principals infraestructures viàries d’accés de mercaderies i persones de Catalunya, i importants nuclis industrials i de generació energètica, sense oblidar l’elevat volum de trànsit urbà. En el segon model, es preveu la contaminació del primer pol industrial químic i petroquímic del Sud de la Mediterrània.

Aquests models configuren la base per a l’elaboració diària del butlletí de pronòstic de qualitat de l’aire a tot el territori. Es tracta del CALIOPE, del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, l’ARAMIS, del Grup de Recerca i Modelització Atmosfèrica Meso i Microescalar del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, i el SIAM, desenvolupat per l’empresa METEOSIM.

La informació que s’obté d’aquest models serveix per nodrir altres sistemes que cerquen, per una banda, apropar la informació al ciutadà perquè pugui prendre decisions sobre aspectes que afecten la salut, i per l’altra, facilitar la presa de decisions als gestors públics.

Com gestiona aquesta informació la Generalitat?

Quan es preveu que la qualitat de l’aire superarà els límits legalment establerts per a la protecció de la salut, la Direcció General de Qualitat Ambiental activa una sèrie de mesures:

  • Gestió de la velocitat dinàmica: s’informa el Servei Català de Trànsit, (SCT) que estableix el límit màxim de velocitat, que no pot superar els 90km/h en les vies dotades de sistema de velocitat variable, informant que la limitació és per motius ambientals, llevat que ja sigui inferior per altres raons. En la resta de vies recomanarà circular, com a màxim, a aquesta velocitat.
  • Activació de protocols d’actuacions en el sector industrial i energètic: S’insta a les cimenteres i les tèrmiques que incorporin una sèrie d’accions durant la declaració de l’episodi ambiental dins del règim d’operació de la fàbrica. En cas de preveure una superació del llindar d’alerta per ozó troposfèric al Camp de Tarragona, les empreses del sector químic també posen en marxa accions preventives per reduir els nivells de contaminants.
  • Avisos informatius: A través del Centre d’Informació del Transport Metropolità (TransMet) i d’Infotrànsit s’informa els ciutadans. Si es preveu una superació del llindar d’informació o d’alerta per ozó troposfèric, s’envien preavisos a diversos organismes relacionats amb la gestió de la salut, emergències i comunicació, perquè la informació arribi amb la màxima celeritat a les persones vulnerables.

Com poden aprofitar aquesta informació els ciutadans?

La Generalitat llançarà en els propers mesos un aplicatiu mòbil per consultar la informació sobre contaminació atmosfèrica de manera georeferenciada. Oferirà les dades mesurades a la xarxa d’estacions i mostrarà el pronòstic de la qualitat de l’aire a cada zona. A més, donarà informació d’interès per als ciutadans, com ara rutes per fer esport en zones de baixa contaminació, recomanacions sobre les franges horàries per fer activitats esportives a l’aire lliure, nivells de contaminants allà on ens movem i la previsió.

Continguts útils per als municipis i d’altres gestors

Les dades que proporcionen els models de la qualitat de l’aire es fan arribar als municipis per tal que puguin exercir les mesures que creguin adients per evitar emissions i contribuir a millorar la qualitat de l’aire durant els dies en què es prevegi que aquesta sigui pobra.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant amb els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per consensuar mesures que permetin avançar cap a la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona, i posin noves eines d’informació a l’abast dels ciutadans.  Una de les mesures que s’ha proposat, i ja s’ha provat amb èxit en altres indrets, és la implementació de panells informatius on es mostra la informació sobre qualitat de l’aire del municipi, així com altra informació associada. Per exemple, si s’ha declarat un episodi ambiental i quines mesures pal·liatives es recomanen.

Noves eines per millorar l’eficiència de la informació sobre contaminació

Actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat participa en projectes tecnològics internacionals com APPRAISAL, CITI-SENSE i INFOAIR de desenvolupament d’eines integradores per  creuar informacions i facilitar la presa de decisions sobre la gestió de la qualitat de l’aire.

Prova pilot d’aplicació d’un paviment innovador a la C-17 a Montcada i Reixac

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha dut a terme l’aplicació d’un nou tractament superficial en calent en el paviment d’un tram d’uns 400 metres de longitud a la calçada sentit Barcelona a la C-17 als voltants de la població de Montcada i Reixac. L’actuació forma part del Pla de Millora de Paviments de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, en el marc del Programa de Seguretat Viària d’enguany.

Aquesta prova pilot s’ha programat en un tram de carretera amb forta intensitat de trànsit  –uns 45.000 vehicles passen diàriament per aquest tram de carretera, amb un percentatge significatiu de camions– que requeria una intervenció per preservar les característiques superficials del ferm, especialment pel que fa a la rugositat dels àrids i a la textura de la mescla.

En aquestes condicions, les solucions convencionals consisteixen en estendre una capa de mescla bituminosa d’uns 3 a 5 cm de gruix. La nova mescla bituminosa aplicada té un gruix de poc més d’1 cm, amb les mateixes prestacions que les anteriors, però amb un cost significativament inferior. Aquest paviment, que suposa un estalvi econòmic del 50% respecte del sistema convencional, és, a més, antilliscant i fonoreductor.

Les proves prèvies de laboratori han permès optimitzar la formulació de la mescla bituminosa quant a les proporcions dels diferents àrids i a la quantitat de betum (el component més costós) que la composen, amb resultats positius. El tram de carretera escollit és idoni per analitzar el comportament de la mescla, per les seves característiques i pel trànsit que registra i, així se’n farà un acurat seguiment per tal de comprovar que es mantenen les seves prestacions en el decurs del temps.

En cas que els resultats siguin òptims, es pot estendre l’ús de productes d’aquest tipus a actuacions similars a la xarxa viària de titularitat de la Generalitat. Aquesta prova pilot a la C-17 a Montcada i Reixac s’ha portat a terme en col·laboració amb el grup empresarial Sorigué.

Primer marketplace ambiental territorial a Tarragona

El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club EMAS van organitzar divendres passat el primer marketplace ambiental territorial, a la ciutat de Tarragona, dins el projecte Tàndem. En aquest vídeo podeu veure un resum de la jornada, destinada a afavorir el contacte i les relacions entre les entitats del tercer sector ambiental i les empreses, facilitar la presentació de projectes i iniciatives que puguin ser d’interès comú, facilitar els contactes personals entre els representants de les entitats i els empresaris i/o responsables ambientals o de Responsabilitat Social Corporativa, promoure la creació conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitats, i promoure entre les empreses la participació i el suport als projectes de les entitats com un element per desenvolupar i implantar la seva política d’RSC.

A Tarragona s’hi van aplegar més de 100 persones, de 36 empreses i 29 entitats ambientals. La propera cita serà a Sant Cugat del Vallès, el 13 de desembre.

Assessorament en ecodisseny per a empreses vinculades al sector de l’energia

Els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Ocupació han organitzat per als propers mesos d’octubre i  novembre  dos tallers pràctics gratuïts per a les empreses del sector de productes relacionats amb l’energia. Aquest sector el formen aquelles empreses que dissenyen i fabriquen productes que utilitzen energia  o d’altres que, tot i no utilitzar-ne, poden condicionar un major o menor consum energètic, com per exemple, materials de la construcció (finestres, materials aïllants…) o alguns productes que utilitzen aigua, com aixetes o difusors de dutxa.

La finalitat d’aquests tallers és assessorar els tècnics i responsables en la presa de decisions, en la definició i del disseny dels productes  en els següents aspectes:

  • Avançar-se a les exigències europees de fabricació i comercialització
  • Facilitar els coneixements bàsics i d’ús de diferents eines d’anàlisi i quantificació per a la millora ambiental, per a la innovació, per a la diferenciació i per a la competitivitat dels seus productes.

Aquesta actuació, feta amb la col·laboració de l’empresa Simpple, forma part de les actuacions definides al  Programa Català d’Ecodisseny (ecodiscat2012-2015) , en el context de l’Estratègia Catalunya 2020.

Més informació a:

http://ecodiscat-erp.cat/

Bústia del Programa ecodiscat: ecodiscat.tes@gencat.cat

El sostre solar fotovoltaic de la central logística d’Abacus a Vilanova del Camí

La cooperativa de consum Abacus ha construït la seva central logística a Vilanova del Camí (Anoia) consistent en una gran nau-magatzem de vora 15.000 m2 de superfície construïda, en una superfície logística de 23.500 m2.

En el procés de projecte i construcció de la nau han estat present des del primer moment, els criteris de sostenibilitat i eficiència, cosa que ha comportat tant la utilització de determinats materials constructius, com l’orientació de la nau per criteris d’eficiència energètica. I aprofitament de la llum natural.

Sobre la coberta de la nau s’ha instal·lat un “camp fotovoltaic” que ocupa 14.521 m2, es tracta del sostre solar més gran d’Europa.

El projecte ha estat desenvolupat per l’empresa catalana SUD Energies Renovables, que ha aportat l’energia més eficient i innovadora del mercat.

Característiques tècniques del sostre solar fotovoltaic

La instal•lació es composa de 5.976 panells d’alt rendiment Sunpower, amb un sistema de subjecció molt lleuger i autoportant i inversors centrals SMA. L’orientació i elevació dels panells aconsegueix un compromís entre eficiència eneergètica i integració arquitectònica.

Característiques del camp fotovoltaic

Potència nominal instal•lada 1.500 kW

Potència màxima pic instal•lada 1.793 kWp

Nombre total de panells 5.976 unitats

Sèries 498 x 12 sèries

Inclinació dels panells 9,5o respecte a la coberta

Orientació dels panells 190o respecte al Nord

Superfície d’ús 14.521 m2

Producció anual estimada 2.282.749 kWh/any

Rendiment i repercussió ambiental

S’estima que el sistema aportarà anualment a la xarxa l’energia elèctrica equivalent al consum elèctric domèstic de 691 llars (2004 persones), aproximadament una quarta part de la població de Vilanova del Camí.

L’estalvi anual d’emissions de gasos efecte hivernacle és de 1,6 milions de tones de CO2, l’equivalent al que emeten 100 vehicles. Per neutralitzar aquesta quantitat de CO2 caldrien uns 78.000 arbres, equivalents a unes 275 ha de bosc.

Tots els components són reciclables i se’ls calcula una vida útil de 30 anys.

Incidència territorial de l’actuació d’Abacus

L’actuació d’Abacus, en el polígon Riera de Castellolí, prop de l’autovia A2 i de l’eix diagonal Manresa-Vilafranca, contribueix a crear una nova centralitat territorial i l’ubica a la comarca de l’Anoia, un territori especialment afectat per l’actual crisi econòmica.

A més de l’activitat directa i indirecta en la creació de llocs de treball generada per l’actuació d’Abacus a la comarca de l’Anoia, s’han de valorar dos aspectes especialment rellevants:

  • el paper de demostració del valor logístic de la comarca de l’Anoia que ha efectuat la cooperativa Abacus pot generar altres iniciatives similars i contribuir a reconfigurar el model econòmic d’una comarca en constant evolució
  • el reforçament del sector del medi ambient a Catalunya, que ja ocupa una posició molt rellevant en els sectors de les tecnologies de l’aigua i dels residus i està lluitant per assolir-lo també en el de les energies renovables, per tal d’esdevenir centre de referència a nivell mediterrani i a nivell internacional.

Les nostres arrels industrials: Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser

Una colònia és una població allunyada d’un centre urbà, i per aquesta raó el seu propietari s’ha de comprometre a donar uns serveis als seus pobladors: escola, església, botiga de queviures, etc. Arran una llei de 1868, la colònia, que era agrícola en el seus inicis, podia ser també industrial

El setembre de 2010 es va aprovar definitivament, el Pla director urbanístic (PDU) de les colònies del Ter i del Freser, que recupera aquest model de poblament característic del procés industrialitzador.

A banda del valor patrimonial i cultural de les colònies industrials, amb ubicació vora les conques fluvials, intensament aprofitades i urbanitzades, també cal afegir d’altres valors: el paisatge de l’entorn, el patrimoni natural, etc. Així doncs, s’ha d’incorporar tota aquesta visió de conjunt, per preservar les colònies i revitalitzar-les.

El Pla director de les colònies del Ter i del Freser

El Pla és innovador per la doble escala de treball que proposa, fet que no s’ha aplicat fins ara en d’altres plans similars, i que consisteix a abordar, de manera paral•lela i coherent, l’ordenació de dos marcs diferents i complementaris:

  • En el marc territorial: el Pla proposa un projecte de protecció del parc patrimonial i de l’entorn dels rius Ter i Freser, i estableix uns criteris generals sobre els sistemes d’espais oberts que envolten les colònies i sobre la seva estructura i relació amb el riu i amb la xarxa de comunicacions;
  • En el marc urbà: el Pla impulsa la protecció i revaloració del patrimoni industrial de les colònies i del paisatge cultural lligat a la industrialització. Això inclou la consolidació de seixanta colònies industrials i fàbriques de riu. Es preveu, també, incloure els establiments industrials del Ter i del Freser en la propera convocatòria de subvencions als ajuntaments de Catalunya per a la millora paisatgística.

Per saber més detalls i llegir més notícies d’innovació vés al Butlletí.