Construmat 2011:Nous materials a partir dels residus de la construcció

La rehabilitació, la reparació o l’enderroc d’edificis i infraestructures, el moviment de terres i la pròpia activitat constructiva dóna lloc a quantitats significatives de productes de rebuig que cal gestionar adequadament a fi d’evitar-ne l’impacte ambiental i visual.

Les plantes de reciclatge especialitzades

En els darrers anys s’ha treballat àmpliament en el sector per tal d’ordenar la gestió dels residus de la construcció i alhora promoure una veritable recuperació dels seus materials a través del reciclatge

Fruit d’això, avui ja es disposa de plantes de reciclatge especialitzades que treballen en aquest sector, fabricant una àmplia gamma d’àrids reciclats d’origen petri, ceràmic, formigó i terres, classificats segons granulometries aptes per a un ampli ús en la construcció i l’obra civil i pública.

Reincorporar aquests residus, que d’una altra manera es destinarien a l’abandonament, permet no només evitar el malbaratament dels recursos naturals sinó retornar els residus de la construcció al cicle productiu de la construcció.

El reciclatge de residus a Catalunya

Per aquesta via a Catalunya actualment gairebé el 44% dels residus de la construcció s’han destinat al reciclatge, i de cara al 2012 s’ha previst assolir el 50% de reciclatge d’aquests residus.

La implantació d’aquesta cultura de sostenibilitat en la gestió dels residus de la construcció s’ha fet gràcies a l’estreta col•laboració entre el sector públic i el privat i ha comptat amb la participació activa dels agents locals, que s’han implicat en un projecte comú de desenvolupament sostenible.

El Departament a Construmat: la fotocatàlisi

Aquesta setmana s’està celebrant a Barcelona la Fira Construmat on el Department de Territori i Sostenibilitat hi està present amb amb un estand que mostra les actuacions i projectes tant del Departament com de les seves empreses i organismes. A banda de l’estand, el conseller, Lluís Recoder; el secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, i el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, han participat de diverses maneres a Construmat. Carles Sala, dimarts, va impartir la ponència “Ciudades contaminadas, medidas adoptadas. Soluciones previstas” on destacava l’ús de la fotocatàlisi en els materials de construcció com a una solució per lluitar contra la contaminació i reduir els nivells de NOX, SOx i d’altres contaminants, que en moltes ciutats catalanes superen els nivells límit aconsellats. L’avenç i l’aplicació de la fotocatàlisi per reduir la contaminació atmosfèrica en el sector de la construcció d’edificis d’habitatges a les ciutats,  tant d’obra nova com de rehabilitació pot ser un dels eixos innovadors de treball d’aquest Govern en el compromís amb la sostenibilitat, qualitat i millora del medi ambient.

Què és la fotocatàlisi?

La fotocatàlisi parteix del principi natural de descontaminació del medi mitjançant el procés de la fotosíntesi dels vegetals i l’arbrat. Asimil·lant aquest principi, la fotocatàlisi és un procés o reacció fotoquímica en el què la incidència de la radiació ultraviolada sobre un material semiconductor, produeix i accelera la velocitat de descomposició dels principals contaminants de les ciutats: NOx (òxid de nitrogen), SOx (òxid sulfurós), i d’altres gasos nocius per a la salut humana, en subproductes molt més innocus.

Ús de la fotocatàlisi en la construcció

Els materials de la construcció tractats amb fotocatàlisi s’empren a l’edificació en solucions com: pintures exteriors, impermeabilització de cobertes, recobriments sobre suport ceràmic, etc. amb l’ànim d’implantar el concepte d’illa fotocatalítica, dins de les concentracions urbanes contaminades.

L’impuls del Departament

La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha impulsat el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de Catalunya, i participa en el Pla d’eixos estratègics d’innovació i recerca del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat, entre d’altres, d’impulsar: la innovació tecnològica, la qualitat, la reducció d’emissions contaminants, l’estalvi energètic i econòmic, el comfort i la prefabricació i fabricació de productes i sistemes innovadors de la construcció .

Així mateix des del Departament s’ha impulsat, a través del Decret d’ecoeficiència, la creació i utilització d’ecoetiquetes per a materials de la construcció, tant de tipus III (DAPc – Declaracions Ambientals de Productes de la Construcció) com de tipus I (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental), altrament, s’estan realitzant diferents proves pilot en promocions d’habitatge públic, en les que s’han emprat materials innovadors en l’envolupant tèrmica i instal·lacions, i de les què una representació significativa s’han monitoritzat amb la finalitat d’esbrinar les reduccions d’emissions de GEI (gasos d’efecte hivernacle) i d’estalvi energètic que les seves aplicacions estalvien.

FGC guanya el premi Greenbuilding per la reforma de l’edifici Sant Josep

El projecte de reforma de l’edifici de Sant Josep a Vall de Núria, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha obtingut el premi del programa Greenbuilding de la Unió Europea. Aquest programa s’emmarca dins del projecte europeu Intelligent Energy i reconeix les bones pràctiques en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica de tots els edificis de la Unió Europea que aconsegueixin com a mínim un 25% d’estalvi energètic respecte els edificis convencionals. En el cas de l’edifici de Sant Josep s’ha arribat a aconseguir un estalvi del 55,8%.

Com aconsegueix aquest estalvi?

La mesura d’estalvi més important que inclou el projecte de reforma de l’edifici és la implantació de la geotèrmia, que és un sistema d’aprofitament de la calor de la radiació solar que s’emmagatzema a l’interior del subsòl de l’edifici per a producció de calefacció i aigua calenta sanitària. També s’ha implantat un sistema de distribució per terra radiant a baixa temperatura i fan-coils (difusors d’aire) de recolzament, i un sistema de gestió i control totalment informatitzat que permet, entre d’altres coses, desactivar la calefacció d’una habitació de manera automàtica si es detecta que les finestres estan obertes. El sistema d’enllumenat també és eficient, amb detectors de presència i làmpades de baix consum (LED).

Per evitar pèrdues d’energia, s’ha fet un envoltament tèrmic de l’edifici, reforçant l’aïllament en forjats, façanes i cobertes i amb la instal·lació de fusteria d’alta densitat i dobles vidres amb cambra d’aire que fan que el conjunt de la finestra tingui molt baix factor de pèrdues.

L’energia geotèrmica funciona de nit i de dia, de forma constant i independent a les condicions meteorològiques de Vall de Núria i implica una menor emissió de CO2 respecte les altres energies i un important estalvi de fins al 60-70% respecte l’ús del gasoil.

Les característiques del terreny del santuari són molt favorables per l’extracció d’aquesta energia. Dóna un rendiment mig anual molt elevat (380%, per 1kW elèctric que es gasta se’n generen 3,8 kW tèrmics), amb una amortització de la inversió estimada en 4-5 anys. També cal considerar la seva seguretat tècnica i baix cost en manteniment, ja que només s’ha de fer el preventiu i de control.

Lliurament de 24 pisos amb protecció oficial de lloguer a Santa Perpètua de Mogoda

El subdirector general de Promoció de l’Habitatge Protegit i de Sòl Residencial de la Generalitat, Antoni Teignier, i l’alcalde de Santa Perpètua de Mogoda, Manuel Ruiz, han lliurat avui24 pisos amb protecció oficial de lloguer situats a l’avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer i a l’avinguda de Girona de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Hi ha d’altres 9 que, per diferents motius, es lliuraran en els propers dies. Per tant, al municipi s’hauran adjudicat 33 pisos.

19 pisos sortejats a Montcada

D’altra banda, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha sortejat avui 19 pisos amb protecció oficial de lloguer situats als carrers Joan Miró, Salvador Dalí, i el passatge Felip Pedrell del sector de Mas Rampinyo, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Nota de premsa

Nota de premsa

Sortejats 40 pisos amb protecció oficial de lloguer a Callús

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha sortejat avui40 pisos amb protecció oficial situats al carrer del Reverend Puigbó de la promoció de la Serreta de Callús (Bages).

Dels 40 pisos, s’han assignat 20 en règim de lloguer i dos de compra, i la resta s’adjudicaran en una nova convocatòria. De les 34 sol·licituds presentades, 12 s’han exclòs per no acomplir amb els requisits de la normativa.

Nota de premsa

Sortejats 10 pisos amb protecció oficial de lloguer a Tordera

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha sortejat avui 10 pisos amb protecció oficial de lloguer situats a l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de Girona, al sector de Sant Jaume de Tordera (Maresme).

La superfície dels habitatges assignats és de 42 m2 a 57 m2. N’hi ha 8 de dues habitacions i 2 de dos dormitoris. Les instal·lacions dels edificis inclouen una xarxa separativa d’aigües i plaques per a l’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària.

Nota de premsa

La Generalitat ajuda 77.000 llars catalanes a pagar el lloguer durant l’any 2010

Durant l’any 2010, un total de 77.253 llars catalanes es van beneficiar d’algun tipus d’ajut al pagament de l’habitatge, amb un pressupost total de 169 milions d’euros, segons es desprén del darrer Informe continu de l’habitatge, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. D’aquesta xifra, 78 milions d’euros els ha abonat la Generalitat i 91 milions d’euros l’Estat.

Nota de premsa

La construcció de nous habitatges es manté en mínims durant l’any 2010

  • L’any 2010 el nombre d’habitatges iniciats només va créixer un 10% respecte als mínims històrics assolits l’any anterior.
  • El darrer Informe continu sobre el sector de l’habitatge a Catalunya, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, també indica que la construcció d’habitatges amb protecció oficial manté una quota de mercat del 70%.

Durant l’any 2010, s’han iniciat a Catalunya 13.523 habitatges, cosa que suposa un 9,4% més que els construïts l’any anterior, segons el darrer Informe continu sobre el sector de l’habitatge a Catalunya elaborat per la Secretaria d’Habitatge. El mínim històric d’habitatges iniciats es va produir durant el primer trimestre de 2009. Per demarcacions, només s’ha incrementat el nombre de pisos construïts a Barcelona; a la resta del territori, no s’han assolit variacions positives.

Nota de premsa

Lliurats 19 habitatges amb protecció oficial al barri de la Trinitat de Barcelona

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Salvador Jorba, i el delegat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Antoni Sorolla, han lliurat avui les claus de 19 pisos amb protecció oficial situats a la plaça de l’Aire, 6 i 7, al barri de la Trinitat de Barcelona. Ha assistit també a l’acte el president de l’Associació de Veïns de Trinitat, Diosdado Rebollo. Els habitatges han estat construïts per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i formen part del procés de remodelació del barri, que preveu substituir un total de 900 pisos.

Nota de premsa