Adjudiquem la millora de la seguretat viària a l’L-313 al nucli de Palou

 • Les obres comportaran un cost aproximat de 0,5 milions i consistiran en la remodelació de dos encreuaments de la carretera per incrementar la seguretat en els girs

palou-est

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de millora de l’accessibilitat i la seguretat viària a l’L-313 al nucli de Palou, al terme de Torrefeta i Florejacs (Segarra). Els treballs tindran un cost aproximat de 0,5 milions, i començaran durant el primer trimestre de 2017 amb un termini previst d’execució de sis mesos.

La carretera L-313, que pertany a la xarxa comarcal de la Generalitat, discorre entre Guissona i Ponts i té un trànsit d’uns 2.850 vehicles al dia, amb un 8% de vehicles pesants. Al nucli de Palou, té dos accessos (est i oest), on es poden efectuar tots els moviments. Per millorar la seguretat viària, el Departament ha previst actuar en aquestes interseccions.

Carrils de canvi de velocitat

En concret, les obres que ara s’adjudiquen es concentraran en un tram de prop de 500 metres de longitud, i comprenen aquestes actuacions:

 • Intersecció est: s’ampliarà la calçada per a formar els carrils de canvi de velocitat per als girs a la dreta i una illeta triangular per a canalitzar els moviments dels vehicles.

 

 • Intersecció oest: es crearan els carrils de canvi de velocitat per als girs a la dreta i uns carrils centrals d’espera per als girs a l’esquerra en les incorporacions o sortides del tronc de la carretera.

La nova configuració d’ambdós encreuaments comportarà una reordenació dels accessos i la funcionalitat dels camins agrícoles que hi ha al seu entorn, així com la reubicació de les parades d’autobús situades a la cruïlla oest. Els treballs es completaran amb la senyalització vertical i horitzontal, l’abalisament i les barreres de seguretat, així com la reposició de serveis afectats, les canalitzacions de serveis i les mesures d’integració ambiental.

 

Territori i Sostenibilitat adjudica la redacció del Pla de mobilitat del Vallès

 • Amb un termini d’execució de 9 mesos, l’estudi analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries actuals i previstes per estructurar un sistema de transport públic competitiu

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del Pla específic de mobilitat del Vallès Oriental i Occidental, que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i previstes en aquest àmbit amb l’objectiu de potenciar una mobilitat sostenible. Amb aquest estudi es vol donar resposta a les necessitats de mobilitat d’aquestes comarques, que concentren una important demanda interna i també de connexió amb altres zones. L’estudi es començarà a redactar a principis d’any, amb un termini d’execució de 9 mesos.

El document farà una proposta d’eixos i d’actuacions per estructurar un sistema de transport públic competitiu, considerant la xarxa ferroviària, la xarxa d’autobusos interurbans i d’aportació al ferrocarril, els intercanviadors, els park&ride i les polítiques d’aparcament urbà. A més, establirà criteris d’intervenció a la xarxa viària que servirà de suport a la mobilitat del territori.

Web de participació

Per a la diagnosi del pla s’analitzarà la situació actual de la mobilitat (persones i mercaderies) i dels serveis, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda, així com també el repartiment per modes de transport. L’anàlisi es farà de forma segregada en funció del tipus de mobilitat (quotidiana o no) i en funció de la tipologia de relacions (distància recorreguda).

En la fase de redacció, es concretarà el programa de participació ciutadana, que comptarà amb comissions de seguiment i participació, formades per representants institucionals, amb membres del món associatiu i la societat civil i empresarial. També es crearà un web específic com a plataforma on-line de consulta i participació durant tot el procés. La redacció del Pla i de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica associat tenen un termini de redacció de sis mesos.

Adjudiquem la millora dels accessos a cinc nuclis de Tàrrega i Torrefeta i Florejacs a l’L-310

 • L’actuació consisteix en habilitar carrils centrals per facilitar els girs a l’esquerra des de la carretera, per augmentar la seguretat viària en diversos encreuaments
 • Amb una inversió de 2,3 milions, l’obra inclou també la millora de l’accés al nucli de l’Altet des de la C-14, mitjançant la formació d’un tercer carril de gir

tarrega-webEl Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat obres de millora de l’accessibilitat de la carretera L-310 a diversos nuclis dels termes municipals de Tàrrega (Urgell) i Torrefeta i Florejacs (Segarra). L’actuació suma un cost aproximat de 2,3milions d’euros i s’iniciarà durant el primer trimestre de 2017 amb un termini de sis mesos.

L’obra millorarà la seguretat viària a l’L-310, en tant que es modifiquen cinc encreuaments que serveixen d’accés a nuclis de població que ara presenten una configuració en forma de T. Aquesta carretera, que discorre entre Tàrrega i Guissona passant per Torrefeta i Florejacs, té un trànsit d’uns 5.500 vehicles al dia, dels quals un 9% són pesants.

Carrils de gir a l’esquerra

Principalment, les obres consistiran en la formació de carrils centrals per a facilitar els girs a l’esquerra amb més seguretat i comoditat. En concret, les actuacions previstes són:

 • Accessos als nuclis de la Figuerosa i Riudovelles, al terme municipal de Tàrrega. En tots dos casos, es formarà un tercer carril central per a fer els girs a l’esquerra.
 • Accés a Gra (Torrefeta i Florejacs). Es construirà una rotonda de 40 metres de diàmetre, que també permetrà ordenar els accessos a diversos camins.
 • Accés a Sant Martí de la Morana (Torrefeta i Florejacs). Es formarà un tercer carril central per als girs a l’esquerra. L’actuació implica la desviació d’un camí i la reubicació de la parada d’autobús actual.
 • Accés a la Morana (Torrefeta i Florejacs). Es preveu un tercer carril central per als girs a l’esquerra.

A més d’aquestes tasques, els treballs es completaran amb el repintat de la calçada, la millora dels senyals verticals i l’estassada de la vegetació al lateral de la carretera. També s’inclou l’enllumenat de les interseccions de la Figuerosa i Gra i  l’aplicació de mesures d’integració ambiental, com el tractament dels camins en desús, l’estesa de terra vegetal i la hidrosembra.

Millora en un accés a la C-14

En el marc d’aquesta actuació també es millorarà la intersecció al nucli d’Altet (Tàrrega) des de la C-14. En aquest punt, es formarà una doble cruïlla en T amb moviments canalitzats i un tercer carril central per fer els girs a l’esquerra cap a Altet, que també permetrà l’accés a un camí.

Territori i Sostenibilitat adjudica la col·locació de noves paraallaus a la C-28 al Pallars Sobirà

 • Amb una inversió aproximada de 3,4 milions, l’actuació servirà per millorar l’accessibilitat al sector de la Peülla i el cap del Port, i evitar afectacions al trànsit a conseqüència dels allaus de neu

paraallaus-blogEl Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de col·locació de noves barreres paraallaus a la C-28 a la comarca del Pallars Sobirà. Els treballs suposaran una inversió d’uns 3,4 milions d’euros i començaran la primavera vinent, amb un termini d’execució de 8 mesos.

L’actuació pretén minimitzar l’afectació derivada de les particularitats climàtiques d’aquesta àrea de muntanya, on es produeixen periòdicament allaus de neu a la carretera que afecten el trànsit. En el cas de la C-28, aquestes allaus sovint comporten el tancament del Port de la Bonaigua.

En els últims anys, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha actuat en diversos punts d’aquesta carretera per reduir les afectacions, mitjançant la construcció de barreres paraallaus en les vessants que aboquen la neu sobre la carretera.

Les obres que ara s’impulsen pretenen millorar l’accessibilitat al sector de la Peülla i el cap del Port. Concretament, l’actuació se centra a l’àrea del Cap de Comials, que incideix sobre un tram de la carretera C-28 on se situa la variant dels Avets, al terme municipal d’Alt Àneu. Aquí  es col·locaran fins a cinc zones de paraallaus, amb barreres de quatre metres d’alçada, al llarg de 2,1 quilòmetres en total.

Parallaus en fileres, i en helicòpter

Les barreres antiallaus estan homologades per l’Institut Federal per a l’estudi de neus i allaus (WSL-FNP, ubicat a Davos, Suïssa), l’organisme de referència en la matèria.

Així, es col·locaran paraallaus en diverses fileres lineals separades uns 20 metres entre si, resseguint la línia del pendent, ancorades al terreny. Per a optimitzar els resultats, es tindran en compte factors com la línia de desencadenament d’allaus, la direcció de la pressió de la neu, l’extensió lateral de les barreres i si aquesta disposició és contínua o fragmentada. Els panells de les barreres seran transportats amb helicòpter a la seva posició en la vessant.

El Centre de Control de Carreteres de Vic rep la visita del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebut una visita del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ICCPB) i del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (ITOP) al Centre de Control de Carreteres de Vic.

Els assistents procedents d’ambdós col·legis professionals han visitat les instal·lacions del Centre de Control, on  el cap del centre i el cap de la sala de control els han explicat com s’organitza la gestió multitúnel dels 36 túnels telecomandats, des del control de les instal·lacions fins els plans d’actuació en cas d’incidència. A més, els han presentat les funcions del Centre de Control de Carreteres com a gestor de les incidències a tota la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya, 24h al dia 365 dies l’any.

Posteriorment, han visitat els túnels de Bracons, on han pogut descobrir tota la tipologia d’instal·lacions de què disposen els túnels. En especial, s’ha explicat per part dels tècnics d’instal·lacions el funcionament de la ventilació i els protocols d’actuació en cas d’emergència, i  s’han visitat les galeries d’evacuació.

Què és l’iFreightMED?

El projecte iFreightMED-DC és una col·laboració de 5 regions europees, liderades per la Generalitat de Catalunya, que s’inscriu dins del programa MED de cooperació transnacional de la Unió Europea amb un cofinançament dels fons FEDER del 75%. Els socis en aquest projecte de la part catalana són el Departament de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA, FGC i el Consell General de Cambres de Catalunya. Així mateix, participen en el seguiment del projecte el port de Barcelona i el port de Tarragona. La resta de socis són principalment cambres de comerç regionals i ports de França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia.

El projecte iFreightMED-DC té l’objectiu concret de potenciar i crear nous serveis intermodals de transport de mercaderies a cadascuna de les regions participants, optimitzant l’ús de les infraestructures actuals i futures. En aquest sentit, s’han de crear els comitès regionals de desenvolupament de serveis de transport intermodal de mercaderies, els quals assumiran una sèrie d’accions i serveis que han de millorar la competitivitat dels ports i àrees industrials de les regions implicades, mitjançant la promoció de noves rutes logístiques transeuropees de transport intermodal.

El pressupost global del projecte és de 2 MEUR, dels quals 800.000 euros corresponen a la part catalana. Aquesta partida s’ha destinat a tres línies d’actuació: l’establiment de les bases del Comitè, l’elaboració d’estudis de viabilitat per la promoció de noves rutes i la redacció d’unes mesures d’acompanyament per la millora de la competitivitat del transport intermodal de mercaderies.

Projectes pilot sectorials

En el marc del projecte europeu iFreight, el Comitè de Serveis Multimodals ja ha promogut amb cofinançament europeu la realització de diferents estudis de viabilitat i plans de negoci en el marc de l’automoció, el sector químic i el sector carni, i es preveu treballar-ne en un quart, corresponent al sector vinícola. Així mateix, s’ha redactat un pla de mesures per a millorar la competitivitat del transport multimodal de mercaderies, especialment en ferrocarril, tant al llarg del Corredor del Mediterrani (Rail Freight Corridor 6) definit per la Comissió Europea, com al centre i nord d’Europa.

L’enfocament sectorial ha permès conèixer-ne els requeriments logístics específics, per tal d’intentar satisfer-los mitjançant serveis multimodals amb una part ferroviària, amb un model de negoci basat en la col·laboració entre operadors ferroviaris, transitaris, proveïdors de serveis logístics i empreses de transport per carretera. L’objectiu és oferir al client un servei complet en què cada mode de transport aporta aquella part on és més eficient.

Mesures d’acompanyament

Les mesures d’acompanyament corresponen a la branca més analítica del projecte iFreightMED. Aquesta línia d’actuació ha permès identificar els impediments amb què es troben carregadors i operadors per incorporar l’alternativa ferroviària com a opció viable i eficient en les seves cadenes de transport, i proposar accions correctores per superar aquests impediments, promovent, així, la creació de serveis multimodals en el Corredor Mediterrani.

El document de mesures d’acompanyament del Comitè Català complementa la vessant no infraestructural l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, que defineix l’estratègia de la Generalitat i planificació a curt, mig i llarg termini de les infraestructures del corredor en el seu pas per Catalunya.

Fruit d’aquest treball, s’ha redactat un Manifest amb les 10 mesures d’acompanyament consensuades com a més prioritàries per les regions participants en el projecte i on les institucions de la Unió Europea tenen marge d’actuació. Amb aquest document, es pretén incidir en les polítiques i la legislació d’àmbit europeu. Entre aquestes mesures, es poden remarcar les següents:

 • Foment de la lliure competència en el material rodant i simplificació i agilització dels processos d’homologació del material rodant en l’adaptació als diversos requisits a nivell internacional i estatal
 • Oferir nous solcs per al transpor ferroviari de mercaderies i harmonització dels requisits d’assignació a tota la Unió Europea
 • Promoció d’un sistema electrònic de seguiment i de traçabilitat de la càrrega que permeti una integració simplificada de les diverses operacions en la cadena logística
 • Vetllar per l’execució i millora de les infraestructures que han de resoldre els actuals colls de’ampolla a la Xarxa Bàsica
 • Avançar en l’assoliment dels estàndards d’interoperabilitat a tot el Corredor Mediterrani

El Centre de Control de Carreteres de Vic, exemple de gestió multitúnel centralitzada

L’experiència de 20 anys del Centre de Control de Carreteres i Túnels de la Generalitat centrarà la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat al VI Simposi de túnels de carretera que se celebra a Saragossa des d’avui i fins divendres 13 de març. Una delegació de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat participa en aquest congrés amb una ponència i diverses intervencions per posar en valor l’aposta del Govern de Catalunya, pionera a l’Estat espanyol, per la gestió multitúnel centralitzada.

Des del Centre de Control de Carreteres i Túnels de la Generalitat de Catalunya (CCCTGC), ubicat a Vic, es gestionen actualment 9 grups de túnels repartits per tot el territori. Aquests túnels, que comprenen 37 tubs, sumen una longitud de prop de 20 quilòmetres.

La integració d’aquests túnels en un únic centre de control ha suposat un repte tècnic, tecnològic i de gestió, superat amb èxit, i ha reportat una optimització dels costos d’explotació. Així mateix, aquest centre és una eina clau en la gestió d’incidències i de l’estat de les carreteres de titularitat de la Generalitat, que abasta més de 6.000 quilòmetres de longitud.

Els avantatges, hàndicaps i potencialitats d’aquest model seran motiu de reflexió durant el simposi, així com les línies de treball de futur que està explorant el Departament de Territori i Sostenibilitat. L’objectiu és aplicar una millora continuada de la gestió de la xarxa i dels mitjans per a garantir la seguretat dels 842 milions d’usuaris que circulen cada any per les carreteres de la Generalitat.

Participa en la millora de la senyalització de les carreteres catalanes!

Assolir un bon sistema de senyalització a les nostres carreteres és necessari per afavorir una mobilitat còmoda i segura, i per aconseguir aquest objectiu, és essencial conèixer de primera mà l’opinió dels seus usuaris.

Per aquest motiu, el RACC, amb el suport de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, ha posat en marxa una enquesta amb la qual ens podeu fer arribar les vostres valoracions respecte els diferents tipus de senyalització existents a les nostres carreteres.

L’enquesta s’emmarca dins la fase  de diagnosi del Pla integral de millora de la senyalització a Catalunya 2013-2016 i els resultats es tindran en compte en la redacció dels plans de millora de la senyalització viària. El Pla abasta sobretot tipus de senyalització viària vertical. No inclourà altres tipus de senyalització com serien les marques viàries o la senyalització variable.

Us convidem a participar en aquesta enquesta per ajudar-nos a millorar aquest servei. Teniu temps fins al 6 de març!

Seguint de prop el model suec de seguretat viària

Una delegació de TES comprova sobre el terreny diverses experiències al país nòrdic en matèria de seguretat viària i l’aplicació de la filosofia Visió Zero accidents a la carretera

Una delegació tècnica de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre ha visitat recentment Suècia per a comprovar sobre el terreny diverses experiències en seguretat viària i establir contactes tant amb responsables de l’Admninistració sueca com amb empreses especialitzades del transport, la xarxa viària i la gestió del trànsit.

Aquesta visita s’emmarca en els projectes que el Departament de Territori i Sostenibilitat està desenvolupant per a millorar la seguretat viària en trams de carreteres de la xarxa bàsica amb calçada única i un carril per sentit encaminats a reduir el risc d’accidents per xocs frontals o fronto-laterals mitjançant el reforç de la separació dels vehicles que circulen en sentis de circulació contraris.

Suècia té una àmplia experiència en aplicar solucions del tipus dos carrils en un sentit i un en el contrari que es van alternant i sistemes de barreres de cable com a sistema de separació en carreteres convencionals. Per aquest motiu, i atès que el model suec de seguretat viària està orientat en la filosofia Visió Zero (accidents a les carreteres), la delegació catalana ha volgut comprovar sobre el terreny els pros i contres d’aquestes solucions i analitzar la possibilitat d’implantar-les a la xarxa viària de Catalunya.

La delegació del Departament ha estat encapçalada pel director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Xavier Flores, el subdirector d’explotació viària, Ferran Camps, i el director de projectes Antoni Hereu. Així mateix, hi va participar una representant del Ministeri de Foment. De les visites i contactes establerts durant la visita, es poden remarcar:

 • Visita a les instal·lacions de prova i de formació d’instal·ladors de barreres de seguretat de l’Associació de Barreres de Seguretat de Suècia, per a comprovar el ventall de solucions tant en barreres de cable com metàl·liques i de formigó
 • Recorregut de diversos trams de carretera de la xarxa principal dels voltants d’Estocolm, dotats amb sistemes de contenció amb cables en la separació dels trànsits en sentits contraris de circulació, tan en carreteres amb calçada única com en carreteres de dues calçades.
 • Visita al Centre de Trànsit d’Estocolm, un dels quatre centres de gestió del trànsit de què disposa l’Administració Sueca, dedicat a la recollida de dades sobre l’estat del i les incidències al sector de la xarxa de carreteres sota el seu control, inclòs el viari urbà.
 • Entrevista amb Claes Tingvall (director de trànsit), Hans G. Holmén (tècnic especialista en conservació de carreteres), de l’Administració del Transport de Suècia, i amb Patrik Ekberg (director de gestió) de la consultora TRS, per a conèixer els principis inspiradors de la Visió Zero i les característiques i experiències més destacables de la implantació de barreres de cable en la separació de fluxos de trànsit a les carreteres sueques
 • Visita a Ericsson Studio, on es van constatar les oportunitats que pot oferir el món de les comunicacions per donar una millor informació a l’usuari sobre l’estat de la carretera i la interacció amb el seu entorn, així com per a l’obtenció de dades sobre l’estat i el comportament del trànsit i de la carretera, per a la configuració de l’smart road (carretera intel·ligent).

Commemoració dels 30 anys del Túnel del Cadí

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, juntament amb el director general de Túnels de Barcelona i Cadí i d’Abertis Autopistes, Josep Lluís Giménez, així com els alcaldes i presidents dels consells comarcals de la zona van participar dimecres, 5 de novembre, a l’acte de commemoració del 30 aniversari del túnel del Cadí. Aquí teniu un vídeo resum: