Cabina de mesura de la qualitat de l’aire

Cabina de mesura de la qualitat de l’aire ubicada a El Prat de Llobregat (Jardins de la Pau) – Setembre 2013

Deixa un comentari