VIII Jornades sobre Informació de Biodiversitat i Administracions Ambientals

fullsizerender

Del 7 al 10 de novembre s’està celebrant la vuitena edició de les Jornades sobre Informació de Biodiversitat i Administracions Ambientals. El sentit d’aquestes jornades és abordar el paper de les administracions públiques davant de la ciència ciutadana.

Les jornades, organitzades per la Diputació de Barcelona, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, del Departament de Territori i Sostenibilitat,  i el Node GBIF-España (Infraestructura Mundial d’Informació en Biodiversitat), compten amb la participació de tècnics i caps d’unitat de les administracions públiques de les diferents comunitats autònomes, centres d’investigació i responsables d’entitats de ciència ciutadana. Tots ells treballen en aspectes relacionats amb la informació en biodiversitat, sigui com a base per a la gestió, sigui per donar un servei públic. Problemàtiques recurrents en aquest context són la duplicitat d’esforços  -desenvolupant solucions similars en paral·lel i amb poc contacte transversal- o la necessitat d’integrar diferents fonts d’informació, facin referència a la biodiversitat o bé hi estiguin relacionades.

gbif

En aquest escenari complex es van organitzar l’any 2009 les Primeres Jornades sobre Informació de Biodiversitat i Administracions Ambientals. Llavors, per primera vegada, es van aplegar tècnics d’administracions ambientals de diferents comunitats autònomes per intercanviar punts de vista i establir col·laboracions. L’objectiu final era elaborar acords i projectes que repercutissin en una millor gestió del territori i en un millor servei a la societat.

El paper i interès de GBIF en aquesta proposta es relaciona directament amb la seva missió: “fer accessible per Internet tota la informació disponible sobre els organismes vius coneguts a nivell mundial amb la participació de tots”. Atesos els bons resultats que es van obtenir es va decidir continuar aquesta tasca organitzant les jornades amb una periodicitat anual.

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari