Controlant els sòls afectats entorn del polígon de Flix

Article de Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya al Diari de Tarragona 18/3/2016

josep-maria-tost-215x300En aquests darrers temps s’està escrivint molt sobre Flix. Sobretot, després de l’anunci d’Ercros que l’activitat quedarà sota mínims. És comprensible el neguit que produeix a la comarca la possible pèrdua d’activitat econòmica i la incertesa sobre com es gestiona el passiu ambiental generat per aquesta activitat centenària. És a aquest segon punt al qual em vull referir. És ben cert que a Flix ens trobem amb una situació històrica complexa per a la qual estem cercant la millor solució. Volem posar fi als efectes derivats d’un passiu ambiental històric lligat a un marc normatiu inexistent fins a la dècada dels anys vuitanta del segle passat, moment en què es van promulgar les primeres normatives sobre residus. Des de l’Administració, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, hem actuat amb sensibilitat, diàleg i consens. A més, en tot aquest procés, Ercros no ha defugit de conèixer, cercar i aplicar la solució dels problemes ambientals que ha generat.

A la zona d’entorn de l’activitat industrial, afectada per diferents actuacions al llarg del temps, existeixen dues grans àrees conegudes com el sector Dipòsit i el sector L’Aubal. Aquests sectors estaven alterats per abocaments procedents de la fàbrica realitzats entre els anys 1972 i 1975. L’Agència de Residus de Catalunya hi va obrir expedients de Declaració de Sòl Contaminat, que han servit perquè l’empresa presentés un projecte de descontaminació i n’iniciés la recuperació ambiental. El projecte, aprovat per l’Agència l’any 2012, incorpora accions com interceptar el flux d’aigua contaminada, bombar-la i extreure-la per tractar-la, adequar el torrent adjacent al dipòsit de residus recuperats, i segellar aquest dipòsit per evitar fuites. Està previst que els treballs finalitzin d’aquí a sis anys.

Aquesta zona també ha acollit les activitats industrials d’Inquide SA, que va tancar a mitjan 2009, i de Kemira Ibérica SA, que disposa d’autorització ambiental des de l’any 2008 per a la fabricació de productes químics de base. Els treballs d’investigació de la qualitat del sòl i de l’aigua subterrània en els seus recintes van concloure que no es donen les condicions per declarar-los com a sòls contaminats, d’acord amb la legislació. Són perfectament aptes per a usos industrials.

En relació pròpiament a l’activitat d’Ercros, l’Agència de Residus de Catalunya està avaluant i fent el seguiment de la investigació i de l’evolució de la qualitat del sòl des de l’any 2007 i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre coordina el seguiment de les aigües subterrànies. Fins ara, Ercros ha finalitzat la investigació i l’avaluació del risc d’una de les tres fases projectades per caracteritzar el subsòl. Els resultats revelen que té una qualitat acceptable. La resta de fases continuen amb les investigacions programades, tot i que els exàmens preliminars han arribat també a la mateixa conclusió. L’execució dels dos projectes de descontaminació aprovats en el sector Dipòsit i el sector L’Aubal, i les investigacions realitzades en els terrenys d’Ercros estan representant per a l’empresa una despesa d’uns cinc milions d’euros.

Aquesta és la realitat de les actuacions que s’han desplegat a Flix. Lluny de posar-nos una bena als ulls, a l’Agència de Residus de Catalunya hem encarat la situació i seguirem avançant en tot el conjunt d’estudis i treballs que han de concloure quines són totes les afectacions. El cert fins ara és que, després de totes les investigacions, hem pogut confirmar que bona part del sòl és apta per a ús industrial. I la que no, s’està tractant amb rigor.

 

Deixa un comentari