Smart city en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica

Quines connotacions té l’Smart City en relació a la millora de la qualitat de l’aire?

Aquesta setmana s’ha dut a terme l’Smart City Expo World Congres a la Fira de Barcelona. La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) hi ha participat per explicar i fer pedagogia sobre la casuística entre mobilitat elèctrica i “aire més net”, una de les mesures clau del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire-Horitzó 2020.

El concepte d’SMART CITY està íntimament relacionat amb la qualitat de l’aire i qualitat de vida a les ciutats en un futur. Les “ciutats intel·ligents” apostaran per ciutats netes i saludables, utilitzant  noves tecnologies i optimitzant recursos energètics per garantir un ambient més respirable.

La mobilitat rodada dins les ciutats provoca el 80% de la contaminació en forma d’òxids de nitrogen i el 40% en forma de partícules en suspensió; que són els principals contaminants de les àrees urbanes. Canviant la manera com ens desplacem i utilitzant vehicles més nets aconseguirem ‘descontaminar’ les àrees urbanes.

La gestió de la mobilitat en funció de la contaminació juntament amb una flota de vehicles més nets basats en la mobilitat elèctrica són dues grans apostes ‘Smart’ per encaminar-nos cap a les ciutats del futur, on la qualitat de l’aire no sigui un problema sinó una solució.

En aquest sentit, gran part de les mesures del PAMQA – Horitzó 2020 poden expressar l’essència de les ciutats intel·ligents del present i del futur: major ús del transport públic, fomentar vehicles més nets, afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta en la mobilitat quotidiana, gestionar dinàmicament la velocitat per reduir la congestió i la contaminació; ambientalitzar el parc de vehicles i  tot plegat fer-ho amb la implicació de tots els agents socials, econòmics i institucions. En aquest sentit, La Taula de la Qualitat de l’Aire a la Conurbació de Barcelona n’és un exemple.

D’altra banda, la DGQA ha posat les eines de pronòstic a l’abast de tothom per a la previsió de contaminació a la conurbació de Barcelona, amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la gestió de la qualitat de l’aire que respira la població. Aquestes eines posen de manifest com el coneixement científic s’aplica per resoldre problemes de la vida quotidiana. En aquest cas, la DGQA els utilitza per a la gestió d’episodis ambientals de contaminació atmosfèrica.

Una nova aposta de com informar: més visual, més fàcil, més ràpida i més transparent. Ens encaminem cap a un futur que passa per les constants innovacions i per l’eficiència de recursos a tots els nivells.

L’evolució constant de les noves tecnologies ens porta a una societat de la informació que necessita obligatòriament dotar-se de plataformes, recursos i eines cada vegada més visuals i entenedores que acompanyin l’essència del què està succeint al nostre voltant i que canalitzin les principals problemàtiques de la societat actual per tal d’actuar i canviar les conductes que impliquen contaminació atmosfèrica.

Una d’aquestes eines  és l’aplicatiu mòbil AIRE.CAT; on es poden consultar i conèixer horàriament els nivells de contaminació de tots els punts de la xarxa d’estacions automàtiques que mesuren la qualitat de l’aire.

La DGQA aposta per aquest model d’Smart City, que també està vinculat amb una nova forma de canalitzar la informació i d’anticipar-nos als esdeveniments que es puguin succeir dins les àrees urbanes.

En els propers anys s’esperen avenços importants sobre com es mesura la contaminació. En aquest sentit, en un futur es preveu disposar d’equips de mesura senzills que obtinguin dades de contaminació a temps real i a costos més baixos. Actualment, la DGQA està treballant amb centres de recerca per contrastar i verificar aquests aparells.

Deixa un comentari