La gestió dels residus miners

La direcció general de Qualitat Ambiental ha realitzat avui una jornada tècnica de presentació de la  Guia Metodològica per a la redacció de Plans de Gestió de Residus Miners en les activitats extractives. La guia té dos objectius bàsics. El primer és disposar d’un document de criteris tècnics fiables per a la redacció del pla de gestió de residus per part dels titulars de les activitats extractives que estan obligades a disposar-ne. I el segon, definir els criteris tècnics a tenir en compte per l’administració a l’hora de valorar i informar els plans de gestió de residus.

En l’elaboració de la guia metodològica i la definició dels criteris tècnics s’ha realitzat una anàlisi comparada de la normativa i de les tècniques  de gestió de residus miners que s’apliquen en diversos països de la Unió Europea. Així mateix, s’han concretat les directrius que són aplicables a Catalunya i que estan definides en el document de la Comissió Europea anomenat “Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities. January 2009”.

La guia s’ha presentat avui a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en una jornada on hi ha participat el subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental, Pere Poblet; el cap del servei de Seguiment i Informació d’Activitats, Xavier Carbonell; el responsable d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives, Josep Maria Mestres i un representant de l’empresa consultora IGREMAP, Ignasi Grau, a qui la Direcció General de Qualitat Ambiental va encarregar la redacció de la guia.

La jornada s’ha desenvolupat amb la participació d’una seixantena d’assistents procedents d’empreses mineres, de consultories, altres organitzacions i de les diferents unitats territorials i vectorials  de l’administració ambiental.

Deixa un comentari