Definir l’agenda de desenvolupament post-2015, una tasca difícil

Representants del departament han participat a la tercera sessió de les negociacions intergovernamentals sobre l’agenda de desenvolupament post-2015 organitzades per les Nacions Unides a la seva seu de Nova York. Catalunya va participar-hi com a co-presidents de NRG4SD, la xarxa de governs regionals de tot el món que treballa per promoure el desenvolupament sostenible. Aquestes sessions de negociació han de culminar en una important cimera mundial prevista pel proper mes de setembre en què els caps d’estat i de govern de tot el món haurien d’aprovar una declaració sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), les grans fites que hauran de complir tots els països del món a l’horitzó del 2030 i que permeten definir l’agenda mundial de desenvolupament. Aquesta agenda aborda temes tant importants com la fam en el món, la pobresa, la justícia o la inclusió social, els mitjans de producció i consum sostenible, els assentaments humans, la contaminació, etc. Perquè no es quedi només en una declaració d’intencions, el grau d’ambició d’aquesta agenda es concreta en unes fites i indicadors quantitatius que permeten mesurar el seu progrés, que és precisament el tema que va centrar el debat. Així mateix, durant aquesta setmana els diferents països varen poder compartir experiències en desenvolupament sostenible i van realitzar els preparatius per a la propera reunió intergovernamental prevista pels dies 21 a 24 d’abril i que versarà sobre els mecanismes per facilitar la implantació dels ODS, amb especial referència a la transferència tecnològica i al finançament cap a països del sud.

Els delegats dels diferents països van participar en un diàleg interactiu amb representants dels diferents Grups d’Interès, que aglutina els principals actors econòmics, socials i ambientals a nivell mundial i que constitueix una de les principals fórmules de les NU per articular la participació de la societat civil en els processos fonamentalment intergovernamentals. Aquests grups d’interès són: dones, indígenes, joves, empreses i indústries, agricultors, comunitat científica, treballadors i sindicats, ONG i autoritats locals i regionals, i van ser aprovats durant la Cimera de la Terra de 1992. Un d’aquests Grups d’Interès acull a diferents representants dels governs regionals i locals, i està liderat per tres organismes un dels quals és NRG4SD. Com a representant d’aquest grup d’interès, Emilia Saiz, de la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals, va realitzar una declaració, treballada prèviament amb la Generalitat de Catalunya, en la que es reivindicava la importància de reconèixer el paper fonamental dels governs regionals i locals en la definició i desplegament de l’Agenda post-2015, i la necessitat d’integrar la dimensió territorial en els ODS; és a dir, que més enllà de la necessitat de disposar d’un conjunt global bàsic d’indicadors aplicables a nivell mundial, també es pugui treballar en una arquitectura complementària a nivell nacional, regional i local. Així mateix, durant la sessió també es va debatre sobre la importància que els indicadors es basin no només en grans xifres mundials sinó que incloguin dades desagregades per tal de discernir la situació dels grups vulnerables, com els immigrants, els nens, els pobles indígenes, la gent gran i les persones amb discapacitat. Durant el debat, es va destacar la necessitat d’abordar aspectes relacionats amb la pau, la justícia i de governança, la gestió sostenible dels boscos i la pesca artesanal. En resposta a les declaracions dels Grups d’Interès, els delegats governamentals van subratllar que s’ha fixat un alt nivell d’ambició en l’ODS, i van veure amb bons ulls el fet d’intensificar la participació de la societat civil i dels actors interessats.

Catalunya també va participar en un sessió paral·lela centrada en el debat sobre els ODS en els assentaments humans, i on es va insistir sobre la transcendència d’implicar als governs locals i regionals en el procés de definició i implementació dels ODS i com aquest procés pot contribuir a enfortir i complementar la tasca dels propis estats o de les UN a l’hora de d’aportar dades rellevants, així com de realitzar el desplegament, avaluació i monitorització dels ODS i de les seves fites i indicadors. Gràcies a exemples d’indicadors de Catalunya també es va argumentar la importància d’integrar la dimensió territorial i de referenciar geogràficament els indicadors i les fites, per poder identificar les necessitats específiques de cada territori i, per tant, contribuir a reduir les desigualtats. Així mateix, la integració de la derivada territorial en els indicadors contribueix a poder analitzar i gestionar amb èxit les relacions entre entorns urbans i rurals, facilitar la planificació territorial a escala regional i una major cohesió territorial, i dissenyar estratègies basades en el territori que incrementin l’efectivitat dels plans i normatives de cada regió.

Globalment, com en totes aquestes cimeres on negocien els delegats de tots els països del món, es genera un cert sentiment de frustració per la lentitud a l’hora d’arribar a acords, tot i les evidents dificultats d’obtenir resultats in situ amb tanta diversitat i pluralitat. Després de que les dues primeres reunions abordessin temàtiques poc conflictives, ha quedat demostrat durant aquesta setmana que la definició de l’agenda post-2015 no serà fàcil i que encara queden moltes qüestions per resoldre, entre d’altres les que es podrien haver resolt aquesta setmana, essent el tema del finançament (a tractar a l’abril) com un dels més delicats. En aquest context, es fa difícil de predir quin format i acords finalment es podran recollir en l’agenda post-2015. Està clar que les delegacions tenen assumit que queda molt a fer durant els propers mesos… i que la propera sessió serà clau.

Deixa un comentari