Les TIC i la sostenibilitat en el sector del turisme rural a Catalunya

Pere Poblet lliurant la placa de reconeixement de l’obtenció de l'Etiqueta ecològica de la UE a Cases Artigues.

Els allotjaments rurals s’han de valdre d’estratègies de sostenibilitat i l’ús de les TIC si volen incrementar la seva ocupació. Amb aquest argument es va organitzar una jornada encarada als establiments de turisme rural i on va quedar palesa la importància de la certificació amb l’etiqueta ecològica. La jornada va estar organitzada per TURALCAT amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament.

Entre els mecanismes de promoció d’aquests establiments i del turisme sostenible a Catalunya hi ha la Guia francesa Viatao, especialitzada en publicacions de guies de turisme sostenible, que preveu publicar una guia centrada en Catalunya. Un altre mecanisme d’aquests allotjaments és l’ús de les TIC, com a eines de màrqueting que els ajuden a posicionar-se.

Les etiquetes ecològiques per allotjaments turístics que gestiona la Direcció General de Qualitat Ambiental, l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea i el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, identifiquen aquells establiments que compleixen uns determinats criteris ambientals. A Catalunya 42 establiments de turisme rural disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i 16 més disposen de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

A la part final de la jornada, el subdirector d’Intervenció i Qualificació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pere Poblet i Tous, va lliurar les plaques de reconeixement de l’obtenció de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a diversos allotjaments. La majoria d’aquests ja disposaven del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i ara han fet un pas més per a l’obtenció de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea, demostrant el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental. Amb la voluntat de simplificar els tràmits a aquestes empreses, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha proposat excloure les activitats turístiques de la regulació de la llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la qual cosa ja no estarien sotmeses a llicència ni a comunicació ambiental.

Deixa un comentari