Primera Assemblea de Nacions Unides pel Medi Ambient (UNEA), un esdeveniment històric

El Govern de Catalunya participa aquesta setmana a la primera Assemblea de Nacions Unides pel Medi Ambient (UNEA), que se celebra a la seu del PNUMA a Nairobi. Catalunya hi és com a membre i co-president del Nord de la Xarxa de Governs Regionals pel Desenvolupament Sostenible (nrg4SD) a través del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES). La Directora General de Polítiques Ambientals hi assisteix com a cap d’aquesta delegació.


UN ESDEVENIMENT HISTÒRIC

Pot passar inadvertit per a molts i potser els mitjans de comunicació no se’n faran massa ressò, però aquesta setmana està tenint lloc un esdeveniment clau en la història de la governança ambiental internacional.

Després que l’any 1972 la Conferència d’Estocolm creés el Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA/UNEP) han hagut de passar 40 anys abans aquest organisme no estigui governat per una Assemblea formada per tots els països membres de Nacions Unides, elevant d’aquesta manera les temàtiques ambientals al més alt nivell de la governança mundial.

L’Assemblea és el resultat dels acords assolits a la Conferència “Rio+20” (celebrada 20 anys després de la Cimera de la Terra de Rio, l’any 92) la qual va acordar elevar l’estatus del PNUMA, que ha passat de tenir un “Consell de Govern” format per 58 membres (països), a esdevenir una “Assemblea Universal” formada per tots els països membres de Nacions Unides, de manera que les seves decisions seran assumides per l’Assemblea General de l’ONU.

Aquest reconeixement posa de manifest la creixent importància que els temes ambientals tenen en l’agenda internacional, malgrat que la crisis econòmica sovint dificulta mantenir el focus en aquests temes arreu del món. L’Assemblea demana precisament que, en moments de dificultat econòmica, els problemes ambientals no es deixin de banda i se segueixin abordant amb la força i la urgència que mereixen.

Alguns dels temes que es tracten a l’Assemblea són:

– Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda post-2015, en particular el consum i la producció sostenibles.

– El Tràfic Ilegal d’Espècies, un tema complex vinculat al crim organitzat internacional i al finançament ilegal de conflictes, que té un fort impacte en les comunitats locals i en la biodiversitat global.

– La participació activa a tots nivells de grups d’interès no governamentals (major groups i stakeholders) en la governança ambiental. En aquest àmbit també es reclama una major presència i influència dels governs locals i “subnacionals” (o regionals).

– L’Estat de Dret del Medi Ambient a nivell internacional, amb presència d’advocats, legisladors i fiscals de medi ambient d’arreu del món.

– El Finançament de l’Economia Verda, amb l’objectiu d’identificar oportunitats i dificultats per a les inversions sostenibles.

– La implicació del PNUMA en la millora de la Qualitat de l’Aire i la gestió dels residus i els productes químics.

– L’adaptació al canvi climàtic a través de solucions basades en els ecosistemes.

La participació del Govern de Catalunya en aquests esdeveniments internacionals permet visualitzar l’interès i el compromís polític del govern davant les problemàtiques ambientals, també més enllà de les nostres fronteres, estar en contacte amb polítics, entitats ambientals i personalitats d’arreu del món i aprendre de les millors pràctiques internacionals.

Concretament la Directora General de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, va moderar un debat entre el Director Executiu del PNUMA, Achim Steiner, i més de 200 persones sobre l’estat del medi ambient. L’Assemblea de Nacions Unides pel Medi Ambient (UNEA) compta amb la presència de caps d’estat i ministres de medi ambient d’arreu del món, governs locals i regionals, ONG’s, sindicats, representants de les empreses i del món econòmic i grups d’interès en general.

Deixa un comentari