Les recomanacions per aquest Sant Jordi 2014

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la seva biblioteca (que està oberta a a disposició del personal, investigadors, professionals o qualsevol ciutadà interessat), us vol recomanar una sèrie de llibres per aquest Sant Jordi 2014:

DAHL TERMENS, Sílvia (et al.). Les Drassanes Reials de Barcelona. Barcelona: Efadós, 2013. 270 p.

La magnífica restauració de les Drassanes bé mereix –a part dels elogis generals que ha suscitat- una publicació que n’explica el procés al mateix temps que la història de l’edifici.

I és que l’èxit d’aquest cas és conseqüència d’una acurada investigació arqueològica i històrica, iniciada l’any 2002, portada a terme juntament amb estudis geotècnics i d’informació geogràfica, fent ús de les tecnologies més avançades amb la finalitat, sobretot, de minimitzar l’impacte de la intervenció.

JULIÀ SORT, Jordi. Sagrera i la xarxa ferroviària de Barcelona. Barcelona: Viena Edicions, 2013. 250 p.

Des del traçat de la xarxa ferroviària s’ha configurat una part significativa de l’urbanisme de Barcelona. Aquest és el sentit dels textos d’aquesta publicació, a més de ressaltar la interconnexió amb les altres infraestructures de transport: les carreteres, el port i l’aeroport.

Ordenats des d’una perspectiva històrica, conforme s’acosten a l’actualitat permeten examinar les alternatives, la polèmica i els conflictes que va comportar l’entrada de l’alta velocitat, juntament amb les raons de les diverses postures i de les solucions que es van adoptar.

I després, el futur.

MONTERO HOMS, Santiago. Ferrocarril: el medio de transporte del siglo XXI. Barcelona: Doblerre, 2013. 253 p.

Inusitadament precedida de vuit pròlegs sectorials, aquesta és una síntesi de l’evolució del ferrocarril al llarg de la geografia i la història, amb els factors econòmics i territorials que l’han condicionada i la relació amb els altres modes de transport, feta des d’un punt de vista crític que depassa els límits peninsulars.

És clar que posa més l’accent sobre temes que ens toquen de prop, com el projecte FERRMED, la versió ferroviària del corredor mediterrani, que compta amb el suport majoritari de la Unió Europea.

SALMERÓN i BOSCH, Carles: FGC: El material motor i mòbil. Barcelona: Terminus, 2013. 159 p.

Es tracta de l’inventari d’aquest tipus de material actualment en servei al parc dels Ferrocarrils de la Generalitat, sobre el qual voldríem remarcar, en primer lloc, la persistència de models antics (n’hi ha un parell que van ser fabricats a final del segle XIX), que han estat renovats, transformats i adaptats a noves funcions.

Interessants són també els vehicles de manteniment. Així, per al lector o lectora atenta qualsevol màquina posada en un apartador esdevindrà una forma coneguda amb nom i funció.

Podrà observar igualment la progressiva substitució dels trens més antics de la línia Barcelona-Vallès per uns altres que aquest inventari figuren com a nou material per entrar en servei al llarg de 2013 i 2014… I és que el temps també corre.

I tots els altres llibres fets per Carles Salmerón i Bosch.

Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio. Madrid: Síntesis, 2010. 346 p.

A gairebé quatre anys de publicar-se, aquest llibre continua servint de guia didàctica en diverses facultats universitàries.

Confeccionat amb aquest propòsit, s’estructura en una sèrie de temes, desenvolupats separadament per diversos autors i ordenats jeràrquicament, des de conceptes generals a aplicacions pràctiques.

Cal destacar l’anàlisi de les transformacions territorials originades pel transport i el tractament de l’activitat turística des de la perspectiva territorial, que són aspectes no gaire freqüents en manuals més “canònics”.

Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió. Barcelona: Diputació, 2011. 515 p.

Un dels fenòmens que ha comportat a casa nostra el relatiu benestar modern ha estat el de les urbanitzacions; creades en principi per anar-hi de vacances, moltes han esdevingut el lloc de residència principal.

Urbanistes, geògrafs, legisladors se n’han preocupat gairebé des dels seus inicis. Si bé molta de la bibliografia sobre aquest tema incideix, sobretot, en els aspectes de la possible irregularitat o il•legalitat del fenomen, aquest volum busca maneres de gestionar-lo mitjançant diferents intervencions, segons les característiques de cada cas.

Els carrers del territori: 150 anys de carreteres locals. Barcelona: Diputació, 2012. 84 p.

Aquesta publicació és la continuació de la Història de les carreteres del territori de Barcelona. Ens permet saber què ha passat des de l’any en què aquesta història s’acaba (2000) fins al 2010, especialment pel que fa a les relacions Diputació-Generalitat.

Els últims acords entre les dues institucions han reforçat la competència de la Diputació sobre les vies locals; per això el text que el llibre dedica a detallar-ne les característiques.

TRAYTER, Joan Manuel: Derecho urbanístico de Cataluña. 4 ed. Barcelona: Atelier, 2013. 390 p.

Un dels llibres més consultats del nostre Catàleg ha estat Comentarios a la Ley de urbanismo de Cataluña, obra col•lectiva dirigida per Joan Manuel Trayter. Però es va reeditar per darrera vegada l’any 2008 i, per tant, no inclou cap informació sobre el Text refós del 2010 ni sobre la Llei de 2012.

El mateix autor afirma que aquest manual és una continuació del manual Comentarios; i permet seguir la línia de pensament de Trayter sobre l’ordenament urbanístic vigent a dia d’avui.

Las comunidades autónomas y la gestión integrada de las áreas litorales de España. Cádiz: Universidad. Grupo de Investigación en Gestión Integrada de Áreas Litorales, 2011. 337 p.

Fotografia sistemàtica i detallada de la gestió autonòmica del litoral l’any 2011, amb una metodologia que permet la comparació entre les diferents comunitats i, sobretot, que des de cada Administració implicada es pugui accedir a la recapitulació de tot el que s’ha fet i s’ha projectat fins llavors.

El llibre es pot descarregar al www.gestioncostera.es on, per exemple, podeu trobar la documentació que ha comportat la nova Llei de costes o publicacions que ofereixen una visió multidisciplinar del litoral.

VILA i VICENTE, Santi: L’arquitectura que ens distingeix. Barcelona: Departament de la Presidència, 2013. 24 p.

Presentem el text de la conferència que el 4 de juliol d’enguany pronunciava el conseller Santi Vila a la seu del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya, per explicar les grans línies d’actuació del Departament, des del passat cap al futur.

I, per acabar, hi ha totes les publicacions del Departament: els catàlegs del paisatge, els plans territorials, etc.

Bona Diada!

Deixa un comentari