Els avantatges de passar-se al GLP

El GLP (Gas Liquat del Petroli) és un combustible alternatiu per a l’automoció. Tot i que es comercialitza de forma líquida, molts cops sota la denominació d’AutoGas, està composat, entre altres gasos, de butà i propà i s’obté a través del gas natural. L’avantatge d’utilitzar aquest combustible és doble: comporta un benefici ambiental i també un estalvi econòmic.

Els automòbils amb GLP redueixen notablement les partícules a l’atmosfera i disminueixen prop d’un 80% les emissions d’òxids de nitrogen respecte un dièsel, un factor important si es té en compte que aquests dos contaminants són els que presenten més problemes en les àrees de més trànsit rodat, com per exemple l’àrea metropolitana de Barcelona. Si bé és cert que la solució a la contaminació atmosfèrica provinent dels automòbils a les ciutats passaria pel canvi als cotxes elèctrics i híbrids, una millora intermèdia és el GLP. I és que qualsevol vehicle amb motorització de gasolina d’una antiguitat inferior a 10 anys es pot convertir a bifuel (GLP/gasolina) amb una senzilla intervenció al taller.

El factor econòmic també és important. El preu del GLP d’automoció es situa entre el 30% i el 50% del preu de la benzina i el dièsel. Actualment, a Barcelona, costa uns 0,67 €/l. A més, els vehicles amb aquest combustible gaudeixen dels descomptes del 30% als peatges de l’EcoViaT. La transformació d’un turisme benzina convencional a GLP està sobre el ventall de 1.500 € a 2.000 € més IVA. La majoria de marques comercialitzen models de vehicles que surten de fàbrica a punt per utilitzar aquest combustible.

L’últim dels models a sortir al mercat ha estat el Citroën Elysée, que, a més, ha aconseguit l’homologació per al servei de taxi. Aquesta és una nova oportunitat per millorar la flota de taxis que circula pel territori i, en concret, per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on l’Institut Metropolità del Taxi ja disposa d’una flota de baixes emissions amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a flotes respectuoses amb el medi ambient.

Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental es fomenta la diversificació energètica en el sector del transport. En aquest marc, té en vigor un conveni amb Repsol per fomentar l’ús del GLP com a carburant dels vehicles a Catalunya. Una de les mesures d’aquest conveni és el foment de la implantació d’estacions de recàrrega. Actualment n’hi ha 62 a tot Catalunya, principalment de Repsol (58,8%), però també de Meroil (14,7%) i Petrocat (8,8%).

Deixa un comentari