Les noves guies Quèferquan per resoldre qualsevol dubte sobre problemes amb l’habitatge

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha editat tres guies en què s’explica a la ciutadania els recursos que la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició per fer front als problemes relacionats amb el pagament de l’habitatge i per evitar arribar a situacions irreversibles.

La crisi econòmica ha comportat que moltes famílies catalanes hagin de fer front a problemes per pagar el seu pis, tant si és de lloguer com mitjançant un crèdit hipotecari. El Govern, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ofereix un ample ventall d’ajuts i de recursos a les persones que tenen problemes per pagar el lloguer o la hipoteca del seu pis; durant l’any 2013, per exemple, més de 24.000 famílies van rebre algun tipus d’ajut, amb un import mitjà que supera els 2.000 euros.

Tot i així, sovint els ciutadans s’adrecen a l’Administració buscant una informació sistematitzada i detallada de totes les prestacions al seu abast, o bé mirant de conèixer en més detall les condicions del seu contracte. És per aquest motiu que l’Agència de l’Habitatge ha elaborat tres guies que recopilen i ordenen totes les dades necessàries perquè les famílies puguin prendre les seves decisions.

La primera d’aquestes tres guies explica el tipus d’ajuts i recursos disponibles per fer front a les dificultats de pagament que puguin sorgir (ajuts per pagar el lloguer, prestacions d’urgència, possibilitat d’accedir a habitatges a preus assequibles, assessorament per a les famílies que no poden pagar les quotes de la hipoteca, etc.). Les altres dues detallen de manera més específica i extensa les qüestions relatives als impagaments de lloguer o de les quotes de la hipoteca.

Aquestes guies, tot i que s’han distribuït mitjançant les oficines locals d’habitatge i els consells comarcals per apropar la informació a tothom, també es poden consultar en format pdf a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Deixa un comentari