Nova guia per a la implicació en la gestió del patrimoni natural a Europa

Els socis del projecte Landlife, que lidera la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), conjuntament amb altres 5 entitats europees, i en el que hi participa el Departament de Territori i Sostenibilitat,  acaben de publicar la guia Conservar la natura entre tots. La custòdia del territori, una eina per implicar la societat en la gestió del patrimoni natural a Europa. Aquest manual inclou consells sobre com crear i millorar les pràctiques i iniciatives de custòdia del territori, tenint en compte les diferents perspectives dels agents involucrats, des de propietaris a organitzacions públiques i privades.

La custòdia del territori es basa en la filosofia de facilitar les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i públiques. Mitjançant acords, les entitats de custòdia assessoren els propietaris perquè adoptin una gestió del territori orientada a la conservació dels valors i els recursos de les finques en custòdia.

La custòdia és una eina de gestió del territori que té per objectiu implicar els propietaris i usuaris en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. És un mètode de treball eficaç i democràtic que es fonamenta en dos principis bàsics: l’aproximació transversal a la gestió i a la conservació del medi i el patrimoni natural i cultural, i la participació directa de la societat civil en les polítiques públiques i en l’acció sobre el territori per a la conservació de la biodiversitat.

Deixa un comentari