La il·luminació nadalenca, més econòmica, més sostenible

Durant el Nadal, la il·luminació festiva és present a moltes llars i carrers d’arreu de Catalunya.  És raonable que aquests llums estiguin encesos mentre es desenvolupen activitats humanes, però cal que estiguin apagats en els moment en que acaben, ja que  a la nit es produeix un consum innecessari i perjudica el medi nocturn.

Els ajuntaments han de limitar i regular  les hores d’encesa, limitant-la a les franges horàries en que pot proporcionar beneficis socials significatius, i han de promoure l’apagada nocturna per protegir el medi ambient  i el descans dels ciutadans, estalviant energia innecessària.

La il·luminació ornamental nadalenca tradicional s’ha fet utilitzant làmpades d’incandescència, poc eficients i grans consumidores d’electricitat, que en alguns casos ha arribat a suposar un 30% del consum de l’enllumenat públic. L’actual normativa d’eficiència energètica estableix que s’han d’utilitzar làmpades de menys de 15 W. Les millors tecnologies disponibles, com els LEDs, permeten estalvis de fins el 80% en el consum energètic, econòmic i ambiental. 1 Watt d’energia elèctrica produeix una quantitat de llum de 100 lúmens si l’apliquem a un LED, mentre que només dóna 15 lúmens si l’apliquem a una bombeta d’incandescència.

El Departament de Territori i Sostenibilitat recomana  4 accions per reduir consums energètics i fer més racional i sostenible la decoració nadalenca:

1. Potenciar els elements decoratius no lluminosos per engalanar. Aquests materials aprofiten la llum de l’enllumenat públic per decorar el paisatge urbà.

2. Instal·lar reguladors horaris per engegar i apagar la instal·lació d’il·luminació festiva, per ajustar el temps d’encesa a les hores regulades per cada ajuntament. El regulador horari permet estalvis de més del 70% en consum energètic, econòmic i ambiental. Cal apagar les lluminàries de les llars i les de les activitats comercials a la nit.

3. Renovar els aparells d’il·luminació ornamental tradicional per aparells de les millors tecnologies disponibles. Actualment disposem de fonts de llum de tipus LED, fibra òptica, hologrames i bombetes de poca potència (< 5 W).

4. Les instal·lacions d’il·luminació han de complir amb la normativa d’eficiència energètica limitant la potencia elèctrica per unitat de superfície, evitar molèsties als vianants l’enlluernament, prevenir la llum intrusa al veïnatge, i minimitzar la contaminació lumínica.

Deixa un comentari