Les juntes arbitrals en la reforma de la Llei del transport

Quines novetats introdueix la recent reforma de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres en el funcionament de les juntes arbitrals? Les respostes a aquesta pregunta es van donar la setmana passada en una jornada celebrada a la sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat. Hi van participar representants de l’administració, associacions professionals i experts en la matèria que van analitzar diferents qüestions relacionades amb l’objectiu de la jornada.

Les Juntes Arbitrals són un instrument que l’administració posa al servei dels professionals del transport i de les empreses usuàries per resoldre els conflictes que se susciten sovint en relació amb la realització d’un contracte de transports, ja sigui de mercaderies o de persones. Per exemple impagaments, retards en el lliurament de la mercaderia, pèrdua de la mercaderia o lliurar-la malmesa, incompliment de les condicions del contracte del transport de viatgers, entre altres. La seva activitat abasta el conjunt territorial i les seus se situen tant a Barcelona com a la resta de demarcacions territorials: Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

A la jornada es van tractar dues qüestions novedoses en relació amb el funcionament de les juntes. D’una banda, l’ampliació del nombre i importància dels assumptes que s’hi sotmeten ja que s’ha incrementat el llindar mínim de submissió de la junta de 6.000 a 15.000 euros per reclamació. I de l’altra, es va analitzar una novetat com és la denominada Acció Directa. Consisteix en el dret del transportista de reclamar el pagament del contracte a totes i cadascuna de les parts que intervenen en la contractació, ja sigui el carregador o les empreses que actuen com a intermediaris.

La Junta Arbitral del Transport és, en definitiva, una eina de suport a un sector que requereix instruments àgils i operatius de resolució de la conflictivitat abans d’acudir a les vies judicials.

Deixa un comentari