La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament visita finques en custòdia

Membres de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya van visitar la setmana passada experiències de custòdia el Territori al Collsacabra (Osona).  La directora general de Polítiques Ambientals,  Marta Subirà, representants de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), entitats de custòdia, propietaris, i alcaldes van acompanyar els diputats.
La comitiva va visitar experiències d’èxit de finques on s’apliquen acords de custòdia com a mecanismes per a la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics del territori. El Collsacabra és una zona amb diverses i innovadores actuacions. Hi destaca el Programa de conservació i custòdia de l’Associació Paisatges Vius, que disposa d’una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat en concepte de contribució a la contractació d’experts  i per a treballs de comunicació i divulgació.

La Direcció General de Polítiques Ambientals  i la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) tenen la voluntat d’impulsar conjuntament el desenvolupament i la institucionalització de la custòdia al nostre país, donant continuïtat a les accions empreses en el passat i projectant-les al futur, mitjançant el Pla de Treball de Legislatura per al període 2011-2014.

La custòdia és una eina de gestió del territori que té per objectiu implicar els propietaris i usuaris en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. És un mètode de treball fonamentat en l’aproximació transversal a la gestió i a la conservació del medi i el patrimoni natural i cultural,  en la participació directa de la societat civil en les polítiques públiques, i en l’acció sobre el territori per a la conservació de la biodiversitat.

Deixa un comentari