Jornada sobre novetats del Règim del Comerç de Drets d’Emissió per al període 2013-2020

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Sendeco2  van reunir ahir més de 140 empreses del sector industrial i consultores ambientals en el marc de la jornada de les novetats  del Règim Europeu del Comerç de Drets d’Emissió (RCDE) per al nou període 2013-2020. La jornada es va celebrar a la seu de la Borsa de Barcelona per escenificar que el mercat del Co2 cotitza en un propi mercat borsari a nivell europeu.

A la jornada, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va exposar l’evolució del mercat d’emissions europeu des de l’any 2005, recordant el paral.lelisme dels diversos  Plans Nacionals d’Assignació ( PNA) amb les estratègies nacionals d’estalvi i eficiència energètica conegudes com E4, ara desaparegudes.

Ha estat un fòrum per difondre els darrers canvis en la regulació del RCDE per aquest nou període, quan tot just fa 15 dies es van fer públiques les assignacions gratuïtes per a les diferents instal.lacions afectades, que tenen importants implicacions i afecten  les obligacions dels titulars d’instal·lacions (de combustió, cimenteres, refineries, vidrieres, cogeneracions etc) fins a un total de 170 empreses, que suposen prop del 50% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya.  S’hi ha tractat:

  • Incorporació de nous sectors i gasos
  • Noves obligacions de seguiment i notificació, canvis en els plans de seguiment, la possibilitat d’exclusió de petites instal·lacions, revisions periòdiques de les Autoritzacions, etc…
  • Desaparició de l’assignació gratuïta de drets d’emissió com a via principal en l’obtenció de drets per part del titulars afectats, canvis en la metodologia d’assignació gratuïta, aparició de la subhasta de drets d’emissió, Registre únic Europeu.

D’altra banda,  s’ha exposat el balanç d’emissions a Catalunya pel període que ara finalitza (2008-2012) – amb el 15 % de les instal·lacions afectades  de tot l’Estat, que representen un 10% del total de les emissions-. Tot i que Catalunya té el 25% de la indústria manufacturera, no disposa de generació elèctrica amb fuel ni  carbó, amb un elevat parc de generació nuclear i de cicle combinat.

Principals conclusions:

  • L’any 2012, el conjunt d’instal·lacions catalanes sotmeses al Règim del Comerç de Drets d’Emissió ha generat les emissions mes baixes des de l’inici del règim, el 2005.
  • Les emissions totals durant l’any 2012 s’han reduït un 7,42% respecte de les emissions de l’any 2011. Des de l’inici del règim del comerç, l’any 2005, la reducció d’emissions ha estat d’un 28%.
  • L’any 2012 la reducció de les emissions GEH s’ha produït en tots els sectors, en comparació amb l’any 2011 on encara es va detectar una tendència a l’alça en el sector de generació d’energia elèctrica, refineries i sector del vidre.
  • La reducció interanual ha estat la més alta des de l’existència del comerç d’emissions, amb un diferencial superior a 1 MTn de CO2.

A nivell estatal les dades són molt diferents. S’ha produït un increment de les emissions en un 2,2%, tot i els descens marcat de les emisions del sector industrial,  lligat a la utilització del carbó com a recurs energètic autòcton.

Tot i les crítiques a la rigidesa del mercat europeu, que sovint tracta per igual els petits emissors i les grans corporacions, el Règim Europeu del Comerç de Drets d’Emissió continua essent un referent a nivell internacional per a d’altres regions del planeta que estan desenvolupant esquemes equivalents per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Destaquen la Xina, Califòrnia, Quebec i Austràlia, que estan realitzant proves en un propi mercat intern que intenta no caure en els mateixos errors del mercat europeu, recordem que pioner.

El Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, va destacar en la cloenda de la jornada la importància estratègica que estan prenent les subnations (nivell de l’Administració Pública per sota del nivell estatal) d’acord amb la darrera Conferència de les parts celebrada a Varsòvia (COP-19) que va finalitzar el passat 24 de novembre.

En aquest sentit, Catalunya, amb competències en l’autorització, seguiment i notificació de les emissions de les 175 instal·lacions catalanes incloses al RCDE, està en la tendència de poder complir amb l’objectiu de reducció establert al protocol de Kyoto.

Deixa un comentari