Nova web de Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat estrena un nou apartat web per facilitar l’accés de la ciutadania a tota la informació relacionada amb el Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya (SENP). I és que des de la seva creació l’any 1992 amb el PEIN, el SENP ha experimentat canvis substancials pel que fa la seva estructura,  la informació disponible, i el nombre d’espais, especialment els darrers anys i arran de la creació de la xarxa Natura 2000. El nou apartat web ha permès reestructurar i actualitzar la informació per ajustarla a la realitat actual, que inclou 182 espais naturals que representen el 30% aproximadament del nostre territori i una part de superície marina.

Així, s’ha estructurat tota la informació del Sistema d’Espais Naturals Protegits en 4 grans blocs: el Sistema, els Espais, els Valors i el Context, dels quals, de moment se’n publiquen els dos primers, el Sistema i els Espais.

En relació els bloc dels Espais, s’ha fet aflorar la informació disponible fins l’actualitat en altres formats més clàssics (paper), s’ha publicat nova informació corresponent a mapes, fitxes informatives, fotografies, i s’ha estructurat perquè es pugui accedir a informació ja existent (per exemple, relació amb altres inventaris d’informació), s’ha enllaçat a les pàgines dels organismes gestors, etc.

Inicialment es pot consultar una mostra territorial de 25 espais i progressivament s’aniran incorporant tota la resta fins a completar la totalitat dels espais naturals protegits de Catalunya.

La iniciativa pretén apropar al ciutadà el Sistema d’Espais Naturals Protegits a Catalunya, la seva normativa, i també poder oferir i facilitar documentació i informació d’utilitat a molts professionals tant de la pròpia administració ambiental com d’altres administracions que treballen en la conservació del patrimoni natural i els espais protegits, o que en les seves tasques han de tenir en compte aquests aspectes.

Deixa un comentari