El conveni de Minamata: un instrument per limitar la utilització de mercuri

91 països de les Nacions Unides van signar la setmana passada al Japó el Conveni de Minamata sobre el Mercuri. Aquest conveni esdevindrà un instrument jurídicament vinculant a nivell mundial per limitar la utilització antropogènica del mercuri per protegir la salut humana i el medi ambient. Aquesta resolució s’ha fet al Japó per tal d’honorar les víctimes de Minamata, un cas de fa 50 anys i mundialment conegut  de manipulació inadequada dels alliberaments de mercuri a l’aigua i al sòl, que va produir la mort de prop de 900 persones.

La Unió Europea disposa d’una Directiva sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics que estableix l’eliminació o limitació del mercuri entre d’altres substàncies que suposen un risc per la salut de les persones i el medi ambient. La Directiva prohibeix la utilització de les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió a partir del 13 d’abril de 2015.

A Catalunya s’hi estan prenent diverses accions en diferents àmbits:


Reducció del mercuri en la il·luminació

Catalunya, des de fa 12 anys, està promovent l’eliminació de les làmpades de  mercuri de la il·luminació exterior, aplicant la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Les administracions estan fent moltes accions de substitució de làmpades de mercuri ineficients i contaminants per d’altres eficients i respectuoses amb el medi ambient. La Direcció general de Qualitat Ambiental és la responsable  de promoure l’eliminació d’aquests enllumenats públics amb mercuri . En aquest sentit ha format bona part dels tècnics municipals de Catalunya en aquesta matèria i està promovent la substitució dels enllumenats mitjançant ajuts i subvencions. Enguany la convocatòria d’ajuts ha estat per un import de 450.000 €.

La tecnologia que s’ha emprat fins ara com a substitutòria del vapor de mercuri ha estat la del vapor de sodi d’alta pressió. En els darrers temps també està entrant amb força la tecnologia LED, que permet il·luminar els espais amb menys consum d’energia elèctrica perquè confina més fàcilment la llum a l’espai que cal il·luminar i permet utilitzar sistemes de regulació més versàtils, que permeten adequar les necessitats lumíniques a les necessitats funcionals de cada moment. Les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió tenen més de 20 mg de mercuri per cada font de llum i una eficiència lluminosa de 50 lúmens per Watt, mentre que actualment existeixen altres tecnologies que no contenen mercuri i permeten eficàcies superiors als 100 lúmens per Watt.

Les accions de millora de l’enllumenat públic a Catalunya han permès substituir la majoria de làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió, que l’any 2000 representaven el 80% del total de punts de llum, mentre que l’any 2012 només són el 6 % del total. Aquestes accions han contribuït a millorar  l’eficiència energètica de l’enllumenat, de manera que actualment cada punt de llum té una potencia elèctrica de 138 Watts mentre que l’any 2000 tenien una potència mitjana de 300 Watts.

L’enllumenat públic de Catalunya l’any 2000 consumia 1.255 GKWh per donar servei a 6.262.000 habitants, mentre que l’any 2012 ha consumit 800 GkWh donant servei a 7.570.908 habitants.

Control de les emissions a l’atmosfera

El mercuri és un dels metalls pesants sobre els que la normativa internacional en matèria de control d’emissions a l’atmosfera procedents d’operacions d’incineració o coincineració de residus exigeix un seguiment. Aquest control pot permetre detectar situacions on hi hagi hagut una gestió de residus incorrecta.

La detecció d’aquest metall a les xemeneies és  un bon indicador d’una incorrecta gestió de residus. Entre d’altres actuacions, la seva detecció permet aturar el tractament d’aquella partida de residus tan bon punt es detecta, o identificar l”origen de la partida mitjançant  la traçabilitat d’aquell residu, qui l’ha comercialitzat i quin és el seu origen

Molts residus s’utilitzen en processos industrials. Per exemple, el vidre, un cop triturat, pot tornar al cicle productiu com a sorra i per tant, es pot utilitzar en la fabricació de ciment. Si en les emissions de la cimentera es detecta mercuri es pot saber de forma ràpida si cal actuar i retirar alguna partida de residus que pugui haver vingut amb vidre de procedència indesitjada o sense haver descontaminat del mercuri prèviament.

El mercuri en el sector del clor

A Catalunya es localitza el 67% de la capacitat de producció total de clor de l’Estat espanyol, 0,5 Mt/a.  De les 3 plantes de producció de clor catalanes, més del 85%  es fa amb tecnologia d’amalgama de mercuri.  Segons dades d’Eurochlor (2010), s’estima que actualment a la UE un 38% de les plantes encara fan servir tecnologia d’amalgama de mercuri, destacant Alemanya, Espanya i França.

Quan s’aprovi el document de conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables a la producció de clor, previst pel 2014, en un termini màxim de 4 anys les plantes no podran emprar la tecnologia de mercuri, a no ser que puguin justificar que els costos econòmics del canvi de tecnologia superarien amb escreix els beneficis ambientals obtinguts.

La gestió dels residus amb mercuri

A Catalunya hi ha un gestor de residus autoritzat per tractar les piles i làmpades de vapor de mercuri,  el Centre de tractament i reciclatge de piles i làmpades fluorescents del Pont de Vilomara i Rocafort. Allà, les piles botó de mercuri i les làmpades que contenen mercuri (fluorescents i baix consum) es tracten per destil·lació.

Actualment tot el mercuri extret, dels diferents orígens, es trasllada a una planta d’Alemanya que el recupera i el comercialitza  per als usos pels quals encara està permesa la seva utilització.

Deixa un comentari