Campanya de control de la contaminació dels vehicles a La Llagosta

Aquesta setmana l’opacímetre del Departament ha viatjat al Vallès Oriental.

El remolc, equipat amb aparells per mesurar els fums emesos pels vehicles que utilitzen combustible dièsel, s’ha ubicat al carrer Sant Josep de La Llagosta, molt a prop de l’ajuntament.

Els tècnics del Departament, amb la col·laboració de la guàrdia urbana, han realitzat les mesures amb un opacímetre, aparell que mesura la opacitat dels gasos d’escapament, formats principalment per partícules i hidrocarburs.

L’objectiu principal de les campanyes de control de fums és conscienciar i sensibilitzar els conductors de l’impacte de la contaminació generada pels vehicles i que realitzin un bon manteniment del  vehicle per evitar un excés d’emissions, disminuir el consum de combustible i, en conjunt, contribuir a la millora de la qualitat de l’aire que respirem.

Aquesta actuació és una de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 que ha elaborat la Direcció General de Qualitat Ambiental amb l’objectiu de reduir les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i restablir la qualitat de l’aire a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que han estat declarats com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per aquests dos contaminants.

Deixa un comentari