Vint anys de gestió dels olis minerals usats

Article de Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya

Publicat al Diari de Tarragona el 3/10/2013.

D’ençà de l’aprovació de la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus la gestió dels olis minerals usats va esdevenir una prioritat, en promulgar-se com a servei públic la seva gestió, amb un clara aposta per la regeneració del 100% d’aquest residu.

Per a fer front a aquesta exigència la llavors Junta de Residus es va decantar per un sistema de regeneració que permetés l’obtenció de bases per a la fabricació de nous lubricants, sense la minva de la seva qualitat com a producte comercial. Es feia, doncs, una clara aposta d’economia circular.

La regeneració s’ha mostrat com la via de gestió més adequada des d’un punt de vista de protecció del medi ambient, perquè suposa la reintroducció al circuit productiu d’un recurs natural escàs: dos litres d’oli base regenerat poden obtenir-se a partir de tres litres d’oli mineral usat, amb el conseqüent estalvi de matèries.

Aquest model de gestió es va dur a terme a través de concessió, i fou adjudicat a l’empresa Catalana de Tractament d’Olis Residuals, SA (CATOR) en una planta ubicada al municipi d’Alcover, que va entrar en servei l’any 1995. D’aquesta forma s’ha pogut abordar una adequada gestió d’aquests residus, que ha permès assolir l’objectiu de regenerar el 100% aquest residu seguint els principis jeràrquics europeus on la valorització material del residu està per davant d’altres formes de valorització. S’ha fet, doncs, una bona gestió.

Transcorreguts aquests 20 anys, la normativa actual es basa en l’aplicació del principi de responsabilitat ampliada del productor, que fa que els fabricants d’aquest producte s’han de fer càrrec de la seva gestió quan els olis esdevinguin residus, i, per tant, la Generalitat ja no assumeix aquest servei públic.

Arribats a aquest punt, i atenent a tot els aspectes que des del sector han anat sorgint aquests darrers temps, cal puntualitzar que amb independència del nou règim de gestió, l’objectiu de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) segueix sent el de garantir la recuperació del 100% dels olis minerals, amb la seva regeneració, és a dir, amb el seu reciclatge, per sobre d’altres formes de gestió (especialment front la crema de l’oli i la seva utilització com a combustible, que tenen un impacte ambiental superior). Per tant la regeneració dels olis minerals serà l’objectiu prioritari en el nou Programa General de Gestió de Residus i Recursos 2013-2020 que s’està elaborant. Els productors (tallers i indústries), així com dels transportistes, han de gestionar l’oli usat a plantes autoritzades del Registre General de Gestors de Catalunya per a la seva regeneració.

2 thoughts on “Vint anys de gestió dels olis minerals usats

    • La recollida d’olis minerals usats a través de les deixalleries o punts verds no canvia. Els particulars han de continuar portant l’oli mineral usat en aquests llocs.

Deixa un comentari