Control de fums negres a Sant Cugat

Per celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que aquest any té com a lema Aire net – Fes el pas!, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha programat, entre d’altres iniciatives, una campanya de control de vehicles bruts a Sant Cugat del Vallès. Des de dilluns, tècnics del Departament, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, han mesurat, a través d’un aparell anomenat opacímetre, la contaminació per partícules que emeten els cotxes. Es tracta d’una campanya molt pedagògica i de conscienciació ciutadana. Els vehicles amb més emissions no han rebut cap sanció, sinó que els conductors han rebut un informe amb els resultats de les anàlisis, la millora ambiental que comportaria la millora del vehicle i l’estalvi econòmic associat a un menor ús de combustible.

Reduir els cotxes més contaminants

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015, elaborat per l’Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat, incorpora diverses mesures i actuacions destinades a millorar la qualitat de l’aire dels 40 municipis declarats zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).
Un dels principals agents responsables de les altes concentracions d’aquests dos contaminants és el trànsit rodat de les ciutats. Una de les mesures incloses en aquest Pla d’actuació per tal de controlar i pal·liar aquest problema consisteix en fer campanyes de control d’opacitat de vehicles que utilitzen combustible diesel.
El sutge (o fums negres) és una de les principals emissions contaminants dels motors diesel. El nivell d’emissió d’aquest material particulat es mesura amb opacímetres i es composa principalment de partícules de carboni combinades amb hidrocarburs. Aquest material particulat amb una mida inferior a les PM10 es considera molt perjudicial per a la salut.

Deixa un comentari