Separadors de carril bici, un bon disseny amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Produir i consumir de manera responsable és possible i necessari. Aquest és el cas de l’empresa ZICLA de Barcelona, pionera en el desenvolupament de productes reciclats i també el de l’Ajuntament de Barcelona que, amb la finalitat de prestar serveis als seus ciutadans,  actua com  un gran consumidor de productes i de serveis.

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit afegir a la xarxa actual de carril bici 23,2 km de nous carrils en el marc d’un pla de millora de la infraestructura ciclista de la ciutat per donar suport a l’ús de la bicicleta a la ciutat  i al mateix temps contribuir a la millora de la qualitat de l’aire en el marc del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015.

L’Ajuntament, conscient de la importància de millorar la seguretat dels usuaris de la bicicleta, ha escollit el separador de carril bici ZEBRA de plàstic reciclat, robust, resistent i amb alta visibilitat.  D’aquesta manera,  fa una aposta per un producte de plàstic 100% reciclat i reciclable amb una qualitat ambiental avalada pel Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya.

El separador ZEBRA s’elabora localment amb residus plàstics procedents del procés de recuperació de coure i alumini de cables elèctrics vells i ha estat instal·lat els darrers anys a Barcelona i a moltes altres ciutats de Catalunya, a més de Saragossa, Sevilla, Palma de Mallorca, Bilbao, Donosti o València, i a diverses ciutats de França i el Regne Unit. Aquest separador és un producte, fabricat i comercialitzat per l’empresa ZICLA, empresa guardonada l’any 2009 amb el Premi de Medi Ambient 2009 de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a una trajectòria de protecció i millora del medi ambient, pionera en el desenvolupament de productes reciclats. El separador ZEBRA va ser guardonat l’any 2009 amb el Premi Disseny per al Reciclatge atorgat per la Generalitat de Catalunya i escollit com a segon millor producte europeu de plàstic reciclat per l’EPRO (European Association of Plastic Recycling) l’any 2011.

ZICLA comercialitza altres productes resultants d’un bon disseny com és, per exemple, la plataforma d’accés al bus urbà, present en diverses poblacions i que aquesta mateixa setmana han estat instal·lades a set parades del bus urbà de Girona.

El Dintintiu de garantía de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic de la Generalitat de Catalunya que garanteix uns nivells de qualitat i d’excel·lència ambiental orientats cap a un desenvolupament sostenible.

Més informació:

ZICLA

http://www.zicla.com

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

http://www.gencat.cat/territori/distintiuambiental

Deixa un comentari