Un alberg juvenil, primer establiment turístic de la ciutat de Barcelona a obtenir l’etiqueta ecològica europea

L’alberg Sleep Green-Eco Youth Hostel Barcelona acaba de convertir-se en el primer establiment turístic de la ciutat de Barcelona en obtenir l’Etiqueta ecològica europea. Aquest establiment està molt conscienciat amb el turisme sostenible i fa especial èmfasi en la comunicació als hostes sobre la seva política ambiental. Per minimitzar els efectes sobre el medi ambient de l’activitat, l’alberg ha pres diferents mesures, entre les que destaquen:

•Contractar una companyia elèctrica que proporciona el 100% d’energia procedent de fonts renovables.

•Instal·lar exclusivament bombetes LED.

•La majoria dels aparells elèctrics estan classificats energèticament A + + + amb un mínim d’A en quant a eficiència energètica.

•Les aixetes de dutxes i rentamans són de polsador, per reduir el consum d’aigua

•Afavorir la recollida selectiva

•Els productes de neteja són biodegradables, i el paper higiènic és reciclat, com el paper d’oficina.

•Informar i formar periòdicament el personal al voltant de les polítiques ambientals de l’empresa.

•Informar els clients de la gestió ambiental i encoratjar-los a donar-hi suport.

Durant els darrers anys, la Generalitat ha apostat per potenciar el turisme sostenible. En aquest sentit, l’etiquetatge ecològic representa una eina molt important perquè el consumidor reconegui aquells establiments turístics que tenen un millor comportament ambiental. L’objectiu és promoure els productes i serveis que puguin reduir els efectes ambientals adversos, contribuir a un ús eficaç dels recursos i a un elevat grau de protecció del medi ambient. La consecució d’aquest objectiu s’efectua proporcionant als consumidors orientació i informació exacta, verificable i amb base científica sobre els productes i els serveis.

A Catalunya, l’ organisme competent per atorgar l’Etiqueta ecològica de la UE és la Direcció General de Qualitat Ambiental. Per obtenir-la, l’establiment ha de demostrar el compliment d’ una sèrie de criteris ambientals.

Deixa un comentari