Territori i Sostenibilitat aposta per la mobilitat neta i eficient

Assumpta Farran i Poca

Directora General de Qualitat Ambiental

Lliurament del cotxe elèctric cedit ahir per Nissan a TES

La mobilitat de persones i de mercaderies és essencial per garantir el desenvolupament social i econòmic del país a l’hora que constitueix un factor de cohesió del territori. El transport modern, però, concentra gairebé tota la demanda energètica en un únic recurs natural: el petroli. Cap altre sector econòmic té aquest mateix nivell de dependència energètica. Catalunya només aporta un 1,3% del petroli que consumeix, la resta cal importar-lo, amb els costos que això suposa i els perills d’inestabilitats geopolítiques.

La introducció de l’energia elèctrica en aquest model ens faria molt més competitius atès que tot i els problemes econòmics que arrosseguem del dèficit tarifari elèctric, no es pot obviar que el nostre mix elèctric és dels més baixos en CO2 de tot Europa, amb presència de fonts energètiques diverses i amb una participació molt important, que ha arribat a ser del 60% enguany, d’energies renovables.

Tampoc podem deixar de banda que l’eliminació de vehicles de combustió de la carretera ens ha de permetre millorar la qualitat de l’aire que respirem els ciutadans que com sabem, encara avui a bona part de les zones urbanes europees s’incompleixen els nivells de qualitat de l’aire que fixa Europa.

Tenim dos camins per apostar per l’energia elèctrica en la mobilitat i tots dos són prioritaris pel departament: el vehicle elèctric i el tren. L’eliminació de fums contaminants i de soroll de la ciutat sens dubte ha d’esdevenir un dels eixos claus de les ciutats intel·ligents. El vehicle elèctric aquí hi té molt a jugar. Des del TES s’estan ja aplicant mesures que poden ajudar a prendre la decisió particular dels ciutadans i les empreses per apostar per la mobilitat elèctrica: la tarifació de peatges en funció de la contaminació urbana, on els vehicles elèctrics gaudeixen de la bonificació del 30%; la possibilitat d’accedir al carril VAO sense necessitat de complir els criteris d’ocupació; l’obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de transport i distribució urbana, que tenen un efecte important a les àrees metropolitanes; la modificació de l‘impost de circulació perquè vagi relacionat amb els contaminants PM10 i NOx, mesura estatal impulsada pel govern de la Generalitat; i la implantació de punts de recàrrega.

I pel que fa a l’aposta ferroviària, tant de viatgers com de mercaderies: la perllongació de les obres dels FGC a Sabadell i Terrassa, el contracte programa amb Renfe i, indubtablement, l’aposta decidida pel Corredor Mediterrani, que ens ha de permetre sortir de la quota modal ferroviària del 2% per apropar-nos a una Europa que se’n va al 10%.

Aquest compromís ambiental també estem tirant-lo endavant amb altres iniciatives reguladores de la mobilitat, com l’Eurovinyeta, a partir del principi de qui contamina paga i qui utilitza paga.

Més informació a:

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Contractacio_JCCA/documents/Informes%20i%20altra%20documentaci%C3%B3/GUIA_vehicles_IF%20PLE%2020072012.pdf

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/05/16/14/15/d86dae0b-18d3-4062-b8a9-795ac9284911.pdf

http://www.ajsosteniblebcn.cat/nova-guia-per-a-la-compra-verda-de-vehicles_15675

Deixa un comentari