L’economia verda catalana, motor del canvi cap a la sostenibilitat

El concepte de sostenibilitat i més recentment el de l’economia verda, estan marcant un objectiu estratègic en el desenvolupament de la societat. El caràcter innovador d’aquests conceptes així com l’amplitud del repte que suposen i la necessitat d’una visió compartida fa que hi hagi fortes resistències al canvi a l’hora d’abordar les accions necessàries per avançar. Ara que socialment s’ha assumit que només es pot assolir la prosperitat amb maneres i objectius sostenibilistes i que, a més, és imprescindible si volem que la nostra societat tingui futur, és el moment d’actuar en tots els camps i amb tots els recursos que disposem per assolir aquests objectius.

L’informe Green Economy Report del PNUMA assenyala que només invertint el 2% del PIB mundial en deu sectors clau pot impulsar la transició cap a una economia verda.

L’economia verda, a més de ser una eina per prevenir i mitigar riscos com el canvi climàtic, és especialment generadora d’ocupació. A l’Estat espanyol, amb grans índex d’atur, l’ocupació verda ha crescut significativament, segons detalla l’informe de la Fundación Biodiversidad (2012) i a Catalunya, segons l’estudi de la Fundació Fòrum Ambiental del 2010, ha crescut un 10 % entre els anys 2003 i el 2008.

A Catalunya fa temps que s’estan fent esforços per avançar progressivament cap a una major sostenibilitat i a hores d’ara es disposa d’una bona expertesa en temes de gestió, prevenció i millora d’aspectes ambientals: 31% del territori està declarat zona d’interès natural, 300 empreses disposen del distintiu EMAS, 41% de recollida selectiva de residus, 1.600 instal·lacions de gestió de residus, 1.200 punts de control de qualitat l’aigua o de cabal, 443 depuradores d’aigua que donen servei al 99% de la població, 1.500 MW d’energia eòlica instal·lada i moltes més intervencions que dia a dia fan més eficient el nostre país. Tot això ha configurat un sector empresarial fort format per unes 260 empreses de consultoria i enginyeria que executen 5.200 projectes anuals arreu del planeta. Cal també afegir que el 30% dels grups d’investigació de Catalunya estan vinculats a la sostenibilitat.

L’experiència acumulada durant més de 25 anys pels professionals i empreses catalanes, de l’àmbit de la tecnologia i el coneixement aplicat a la protecció del medi ambient, pot servir de base per a desenvolupar projectes a d’altres països. En aquest sentit la globalització s’ha convertit en una oportunitat perquè l’expertesa en economia verda actuï allà on es necessiti.

Per donar a conèixer aquest potencial s’ha editat el Catàleg de serveis que reflexa l’alt valor del teixit empresarial de Catalunya en el camp de la consultoria ambiental. Aquesta acció forma part del Catalan Projects to the World: Programa d’internacionalització per a les empreses catalanes dels àmbits de territori i sostenibilitat, emmarcat en el Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials que impulsa la Generalitat de Catalunya a través d’ACC1Ó.

Deixa un comentari