Les obres Públiques des del punt de vista d’acústica ambiental

Des del servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, s’elaboren les resolucions de suspensió provisional d’objectius de qualitat acústica sol·licitades pels promotors d’obres públiques.

Dins aquest marc, el servei porta a terme un control i seguiment del compliments del programa de vigilància establert a cada Resolució, realitzant inspeccions, habitualment, durant el període nocturn. A més, es fan mesuraments acústics periòdics, en funció de l’envergadura de l’obra, en diversos punts en què hi ha receptors exposats.

Actualment, el Servei té en marxa control i seguiment, sota resolució de suspensió, les obres públiques de FGC Sant Gervasi, FGC Terrassa, FGC Sabadell, Línia 9 de l’Hospitalet i FGC Gràcia.

Deixa un comentari