Barcelona Design Week 2013: Ecodesign Day

Foto de Marc Guillen

No és estrany que a Barcelona se la identifiqui amb el disseny. L’esperit innovador de moltes generacions i molts professionals han deixat una empremta fàcilment visible en l’arquitectura, en els carrers, en els productes, en els negocis i en tot allò que s’han proposat.

La conjunció entre aquest bagatge històric i la millor comprensió dels problemes que comporta l’actual model econòmic a curt termini, així com, la seva inviabilitat evident a llarg termini, fa que molts col·lectius públics i privats, estiguin assumint la responsabilitat de reorientar el disseny tradicional cap a l’ecodisseny o, altrament dit, el bon disseny. Això vol dir un disseny eficient, viable, sostenible en el temps i responsable amb el medi i amb les persones.

Per aquest motiu, en el marc del Barcelona Design Week 2013 i del Programa català d’ecodisseny, ecodiscat2012-2015, el dia 18 de juny es va dedicar la jornada a l’ecodisseny.

La participació d’empreses, dissenyadors, estudiants de disseny, administracions, centres de recerca, universitats i professionals, destaca el caràcter transversal, participatiu i col·laborador de l’ecodisseny o bon disseny.

Serveixi com exemple la participació del Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot; del president de la Comissió Executiva de Barcelona Centre de Disseny (BCD), Pau Herrera; del director de Sostenibilitat de Seymourpowell, Chris Sherwin; d’Iñaki Remiro, de Gr Industrial Design; d’Antonia Bovéd de Teixidors; de Joan Rieradevall, d’ICTA – SosteniPra-UAB; de Mireia Solsona i Nieves Torres, de CAPIPOTA Productions, de Marta Albet, d’ASCAMM i de Marta Escamillas, de Leitat.

De les moltes conclusions a les que s’arribà i que va resumir al final de l’acte la Maria José Sarrias Galcerán de la Direcció General de Qualitat Ambiental, potser caldria destacar el fet que en tenir en compte, en la fase de disseny, tots els aspectes que condicionen un producte o servei, permet que aquest, sigui millor, més eficient, més sostenible, més útil i més competitiu. I sobretot, no només és possible, sinó que és necessari.

Enllaços d’interès:

Barcelona de Centre de Disseny

http://www.bcd.es

BCD ecodisseny

http://ecodisseny.bcd.es/ca/page.asp?id=1

Alehop! (Més reflexió sobre la Barcelona Design Week)

http://alehopcodesignxanitagarcia.blogspot.com.es/2013/06/alehop-obserbatory.html

Deixa un comentari