Jornada per conèixer les afectacions de la nova Directiva d’emissions industrials al sector metal·lúrgic

El Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM), amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental, organitza el proper dilluns, 10 de juny, una reunió informativa per analitzar de manera pràctica l’afectació de la nova  Directiva sobre emissions industrials (DEI) en les empreses del sector metal·lúrgic, i  conèixer de primera mà la planificació tècnica de l’aplicació d’aquesta normativa.

La Directiva sobre emissions industrials (DEI), que substitueix la Directiva de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC), estableix importants canvis normatius que requereixen una adaptació de la normativa estatal, cosa que s’està produint actualment, i la posterior adequació de l’autonòmica.

Amb la implementació de la DEI, adquireixen una especial importància els documents BREF (documents de referència tècnica per
sectors), d’on emanaran les decisions comunitàries sobre les conclusions de les Millors Tècniques Disponibles (MTD), que  hauran de servir per fixar les condicions a les autoritzacions ambientals, i en particular la prescripció dels Valors Límit d’Emissió. A més, entre altres canvis de rellevància, la renovació de les autoritzacions ambientals deixarà de produir-se periòdicament per vincular-se a la publicació de modificacions en els documents BREF.

Deixa un comentari