Productes ecoetiquetats al Saló Internacional de la Construcció, CONSTRUMAT 2013

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va promocionar els productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a la Fira Construmat. Els fabricants i distribuïdors que s’informaven a l’estand del departament volien conèixer els productes certificats i els criteris que s’apliquen en tots dos casos.

Actualment 31 empreses disposen de productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental: productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua, com aixetes i inodors, primeres matèries i productes de plàstic reciclat, pantalles acústiques per al trànsit, productes de fusta, primeres matèries i productes de cautxú reciclat, primeres matèries i productes d’àrid reciclat, productes prefabricats de formigó amb material reciclat i aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat.

Pel que fa a la Etiqueta ecològica de la Unió Europea, hi ha 9 empreses de pintures i vernissos i una empresa de rajoles rígides.

Des de l’any 2001 Construmat té en la construcció sostenible un dels seus principals vectors. En aquesta edició la sostenibilitat s’ha convertit en un dels tres eixos principals sobre els que es fonamenta el Saló, fet que representa una bona oportunitat per als productes ecoetiquetats.

Deixa un comentari