Els impactes del canvi climàtic en la sostenibilitat de l’empresa agroalimentària

Dins el projecte de cooperació internacional, iniciat el 2011 i gestionat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, anomenat “Enfortiment del model cooperatiu i intercanvis comercials entre Catalunya – Colòmbia“, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va impartir una formació a una Delegació de Colòmbia de 9 persones. La jornada estava encarada a mostrar els impactes del canvi climàtic en la sostenibilitat de l’empresa agroalimentària i es va du a terme a la Casa de l’Agricultura de Barcelona. La delegació va poder conèixer la feina de la Política Catalana en aquesta matèria amb els resultats de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic. També van rebre informació sobre la política europea i, per acabar, se’ls va donar indicacions sobre les mesures d’adaptació que es poden prendre per combatre el canvi climàtic.

Allò que els va semblar més interessant sobre les mesures d’adaptació va ser el nivell de tecnificació de la nostra agricultura i es mostraren molt preocupats pels projectes de construcció de nous embassaments al seu país, atès que suposa la pèrdua de més de 10.000 hectàrees de sòl agrícola fèrtil actualment en explotació.

Deixa un comentari