V Trobada empresarial d’ecodisseny

Observació, integració, oportunitats, eficiència, innovació, millora, aprendre jugant (per als més petits), garantir la cadena de custòdia, interrelacions, visió global, dissenyar un producte o servei ben fet, i al cap i a la fi, viure millor. Aquestes són algunes de les conclusions que varen sorgir de la trobada empresarial d’ecodisseny per a empreses del Club EMAS i el Club d’empreses BCD, en el marc del Programa Català d’Ecodisseny – ecodiscat 2012-2015, organitzada per Barcelona Centre de Disseny (BCD) amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i la participació del Club EMAS.

Diferents representants del món de l’empresa i de la investigació, van presentar breument la seva experiència professional en l‘ambientalització de la gestió de la seva organització i/o de la gestió i disseny dels seus productes i serveis.

Tot i el diferent grau de maduresa envers la sostenibilitat i l’economia verda de les diferents empreses participants, la conclusió va ser unànime. La competitivitat de les empreses, el model econòmic sostenible i el benestar social present i futur, han de passar necessàriament per uns models productius i de consum, assenyats, eficients, responsables i ambientalment correctes, i l‘ecodisseny és una de les eines clau per assolir aquest objectiu.

Deixa un comentari