La Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient escullen Catalunya per la seva gestió de residus

El 2011, la Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) van acordar intensificar els esforços per millorar el coneixement sobre l’aplicació de les polítiques de residus a través d’un projecte pilot conjunt. Els primers resultats conclouen, entre d’altres, que la implementació regional i local dels objectius de la política de residus es fonamental per aconseguir resultats positius.

Per tot això, la EEA ha sol·licitat continuar durant aquest any fent estudis regionals en profunditat sobre el funcionament de la gestió de residus municipals. Sis regions d’Itàlia, Polònia i Espanya han estat seleccionades per l’anàlisi.

Segons la Comissió Europea i l’EEA, Catalunya ha estat triada perquè ha avançat els últims anys en matèria de reciclatge i gestió de residus municipals. Ara aquestes institucions analitzaran a través de dades, plans i entrevistes amb l’Agència de Residus de Catalunya i realitzaran un informe de síntesi sobre la importància d’una bona gestió regional que tingui present el que altres regions poden aprendre dels exemples seleccionats.

Deixa un comentari