Com aplicar la nova directiva d’emissions industrials?

Amb l’objectiu de posar en comú estratègies i eines que permetin a les empreses químiques catalanes aplicar la nova directiva d’emissions industrials (DEI) la setmana passada es va celebrar una jornada, organitzada per la Federació d’Empreses Químiques de Catalunya (FEDEQUIM).

En el transcurs de la jornada diversos representants de l’administració van exposar les novetats que comportarà l’aplicació d’aquesta directiva, quan estigui transposada a l’ordenament jurídic de l’Estat, previsiblement abans d’aquest estiu, i com es preveu gestionar des de la Generalitat la seva aplicació a les més de 1.100 empreses afectades. Entre els temes que es van tractar destaca el paper rellevant que prenen les millors tècniques disponibles, tenint en compte que els valors límit d’emissió derivaran dels valors d’emissió associats al seu ús, l’eficiència energètica i els sistemes de gestió ambiental, considerats com a millor tècnica per a qualsevol sector i activitat.

En la última part una representant del Club EMAS va exposar els avantatges del registre EMAS per a les activitats afectades per la DEI.

En el torn de preguntes van sorgir alguns dels temes que més preocupen a les activitats, com ara què havien de fer per actualitzar les seves autoritzacions actuals.

Deixa un comentari