Prova pilot a Barcelona per reduir la resuspensió de partícules respirables

Una de les unitats mòbils de control de la contaminació atmosfèrica

El Departament de Territori i Sostenibilitat col·labora amb el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Ajuntament de Barcelona en una experiència per reduir la resuspensió de partícules contaminants als carrers de la ciutat. L’experiència s’emmarca en el projecte LIFE europeu AIRUSE, destinat a proporcionar a les autoritats dels països del sud d’Europa les mesures adequades per reduir les concentracions de partícules en l’aire, un contaminant que es troba en altes concentracions a les àrees metropolitanes.

La iniciativa que s’està duent a terme, com a prova pilot, al carrer Indústria, entre l’Avinguda Gaudí i l’Avinguda Meridiana, consisteix en l’aplicació d’acetat de calci magnesi (CMA) en vies de trànsit urbà. Aquest producte, utilitzat també com a alternativa a la sal com a descongelant, pot reduir la resuspensió de partícules dipositades al ferm amb el pas dels vehicles. El CMA s’aplica a tots els carrils de la via amb un vehicle dispersor al voltant de les 6 del matí, tenint en compte que es busca reduir les emissions de partícules entre les 8 i les 9 del matí, hores de més trànsit, i que el producte té una efectivitat d’unes 4 hores. Per avaluar l’impacte de la mesura, la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha instal·lat 2 unitats mòbils de control de la contaminació atmosfèrica que analitzen, entre d’altres coses, el volum en l’aire de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i 2,5 micres (PM2.5). Està previst que la prova, que ha començat a principis de mes, acabi a finals del mes de maig.

La resuspensió de partícules a l’aire vinculada al pas dels vehicles és un dels principals contribuents als nivells contaminació a la ciutat. En les vies de trànsit, partícules procedents de les emissions dels tubs d’escapament dels vehicles, el desgast dels frens, de la calçada o dels pneumàtics, entre d’altres, es dipositen a la calçada. Quan hi circulen els vehicles, les partícules s’aixequen i tornen a quedar suspeses a l’atmosfera, empitjorant la qualitat de l’aire que respirem.

One thought on “Prova pilot a Barcelona per reduir la resuspensió de partícules respirables

  1. Molt interessant. Però en favor d’una societat del segle XXI, seria molt útil que aquests dades estiguessin fàcilment disponibles. Des d’una petita visualizació online (temps real, històric, ubicació) a accessible via webservice i opendata de la Generalitat

    A part d’un exercici de transparència de la qualitat ambiental, és la millor forma de conscienciació de la ciutadania i millora del nostre medi ambient.

Deixa un comentari